مراحل تولید کارتن

جمع آوري و باز يافت کارتن


0.jpg

ضايعات کارتن و اخال
کارتن هاي مصرف شده و غير قابل استفاده توسط ستاد بازيافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوري مي شود وبه کارگاه هاي پرس ضايعات انتقال داده مي شود.
در واقع کارتن ها جزء زباله ها نيستند ودر کارخانه هاي بازيافت کاغذسازي به چرخه توليد کارتن باز مي گردد. با توجه به اين نکات و کمک کردن به بازيافت کارتن  ميتوانيم گام بسيار مفيد وموثري در حفظ وحراست از منابع طبيعي و جنگل ها برداريم.
چون مواد اوليه کاغذ از چوب مي باشد پس از جمع آوري ضايعات کارتن در کارگاه هاي پرس کارتن با مقداري آب مرطوب شده و داخل دستگاه پرس فشرده و به شکل مکعب مستطيل درمي آيند .حتما شما نيز کارتن هاي پرس شده را که معمولا توسط تريلرهاي کفي در حال حمل هستند مشاهده کرده ايد که به سمت کارخانه هاي بازيافت کاغذ سازي برده مي شوند.
در کارگاه هاي پرس ضايعات کارتن، کارتن ها را در ابتدا مقداري مرطوب وبعد پرس مي نمايند تا ضمن حالت گيري بهتر به هم فشرده شوند ، فضاي کمتري اشغال نمايند ،  حمل آنها اسانتر شود و از نظر هزينه هاي حمل مقرون به صرفه باشد. در اين کارگاه ها مقدار زيادي از ناخالصي هاي موجود در ضايعات کارتن نظير پلاستيک ،شيشه ، آهن و..... از آن جدا مي شود.

کارخانه هاي بازيافت و توليد کاغذ از کارتن هاي ضايعاتي
کارخانه هاي کاغذ سازي داراي امکاناتي هستند که مي توانند مواد اوليه و خمير کاغذ را مستقيما از چوب تهيه نمايند و کاغذ توليدي آنها داراي استحکام و کيفيت بسيار خوبي است.
کاغذهاي لاينر (کاغذهاي که کنگره نشده وبه دو طرف کنگره ميچسبند)،کرافتها( به دليل استفاده از چوب در مواد اوليه به اين اسم  ناميده ميشود) و کاغذهاي فلوتينگ توليد شده در اين کارخانه ها بسيار مستحکم و قوي مي باشد.
کارخانه هاي باز يافت کارتن و توليد کاغذ از ضايعات کارتن داراي 2 بخش کلي هستند :
    1. واحد توليد خمير از ضايعات کارتن   
    2. خط توليد يا ماشين کاغذ
در واحد توليد خمير ابتدا آخال يا ضايعات کارتن به وسيله نوار نقاله وارد مخزن هيدروپالپر مي گردد. و روي اين نوارنقاله نيز مقداري از ناخالصي هاي کارتن ها جدا شده واز ورود آنها به هيدروپالپرها جلوگيري مي شود. و بعد آب به آن اضافه مي گردد.
در اين قسمت کارتن به وسيله ميکس شدن در آب حل شده وتا حدودي صافي اوليه نيز انجام مي شود تا ديگر ناخالصي ها در اين مرحله نيز مقداري از خمير جدا شود .
محصول به عمل آمده درهيدروپالپرها وارد مرحله جديدي بنام توربوسپراتور مي شود. اين ماشين با دور بالايي مي چرخد تا الياف کارتن  که در مرحله قبلي هنوز بهم پيوسته اند از هم جدا شده و با استفاده از نيروي گريز از مرکز اجسام سنگين تر و ديگر ناخالصي ها مجددا در اين قسمت فيلتر شوند .
در واحد توليد خمير بعضي مواد شيميايي مانند سولفات آلون و رزين جهت استحکام و قدرت بيشتر کاغذ و توليد حالت water proof تقريبي به کاغذ اضافه مي شود.  نشاسته جهت استحکام و بهتر چسبيدن الياف کاغذ نيز در اين مرحله اضافه مي شود.
فاز بعدي واحد خمير سازي سرند ها هستند که به وسيله ارتعاشات، ناخالصي هاي سبک مانند يونوليت ها که در مراحل قبلي جدا نشده ودر خمير باقي مانده اند گرفته مي شوند .
محصول به دست آمده پس از طي مراحل ذکر شده وارد مخزن هاي بتني بنام چست مي گردد.
در اين مخازن بتني خمير توسط هم زن هايي به نام اجيکتيتور عمليات نهايي يکسان سازي ويکنواختي خمير کاغذ انجام مي گيرد.
(لازم به توضيح است کيفيت خمير حاصله در واحد خمير سازي تا حد زيادي مر بوط به کيفيت ضايعات مورد استفاده دارد و هر چه کيفيت و جنس ضايعات استفاده شده بهتر باشد خمير و کاغذ به دست آمده نيز داراي کيفيت بهتري خواهد شد.
در مجموع در واحد خمير سازي با استفاده از ماشين آلات ذکر شده و  نيروي انساني مي توان با جدا سازي ناخالصي هاي کارتن تا حد زيادي از ورود آنها به خط توليد کاغذ جلو گيري به عمل آورده تا کارتن به صورت يکنواخت در آب حل شود و الياف کارتن از همديگر جدا شوند. هر چقدر انجام کارهاي مربوط  به ساخت خمير با دقت و کيفيت بيشتري انجام شود محصول نهايي به دست آمده که همان کاغذ مي باشد بسيار بهتر خواهد بود.

خط توليد و ماشين کاغذ
ضايعات کارتن پس از گذراندن مراحل توليد خمير به وسيله پمپ ها و لوله هاي انتقال خمير به داخل سالن تو ليد کاغذ پمپ شده و در ابتدا وارد هدباکس در ماشين کاغذ سازي مي شوند .
هد باکس ماشيني است که پس از در يافت خمير از واحد خمير سازي با توجه به مکانيزم خاص خود فشار ورودي خمير را با فشار خروجي در تمام نقاط يکسان مي نمايد. يعني در لحظه  خروج خمير از تمام نقاط هد باکس، خمير با يک فشار يکنواخت و يکسان خارج مي شود تا ضخامت يا همان گراماژ کاغذ در تمام سطح کاغذ يکنواخت باشد .
هر گونه اشکال و خلل در اين خصوصيت هدباکس باعث بوجود آمدن عدم يکنواختي در گراماژ و ضخامت کاغذ خواهد شد.
کار ديگر هدباکس تنظيم جهت ميزان ضخامت يا گراماژ کاغذ است. يعني هر چقدر دريچه ها و تيغه هاي خروجي خمير ازهد باکس بازتر باشند ضخامت بيشتري از خمير روي ميز فوردينيير يا توري هاي آب گيري ميريزد و متعاقب آن کاغذ ضخيم تري با گراماژ بالاتر توليد خواهد شد.
در اين ماشين کنترل ولوها کار يکنواختي خمير را در تمام سطوح کاغذ کنترل مي کنند.
عامل ديگري که ميتواند در ميزان ضخامت کاغذهاي توليد شده موثر باشد سرعت ماشين است.
هر چه سرعت خط توليد بالاتر باشد وهدباکس با ميزان قبلي خود، کار تزريق خمير را انجام دهد ضخامت کاغذ کمتر خواهد شد و کاغذ به دست آمده گراماژ پايين تري خواهد داشت. بالعکس، اگر سرعت خطي ماشين کاغذ پايين بيايد در حالي که تغييري در نحوه ي تغذيه خمير توسط هدباکس صورت نگيرد  کاغذ با ضخامت بيشتر و گراماژ بالاتر(گرم در هر متر مربع کاغذ) توليد خواهد شد.
در مجموع هدباکس تعيين کننده گراماژ کاغذاست و بسيار اهميت دارد چون اشکال در اين واحد و عدم انجام وظيفه  درست، اين ماشين ميتواند يکي از اصولي ترين ايرادها را در کاغذ به وجود آورد که همان  عدم يکنواختي در گراماژ کاغذ است.

ميز فوردينير ( توري ها )
در ميز فوردينير يا همان توري هاي اوليه کار آب گيري خمير کاغذ صورت مي گيرد به نحوي که خمير ريخته شده توسط هدباکس روي توري ها که در حال حرکت به سمت جلو هستند از زير توسط ساکشن باکس ها و قدرت ساکشن فن ها با قدرت زيادي مکيده شده وآب داخل خمير را تا مقدار بسيار زيادي از آن مي گيرد و باعث مي شود خمير شکل اوليه کاغذ را به خود بگيرد.
مکش هوا توسط ساکشن فن ها در اين يونيت بايد  يکنواخت باشد تا در صد آب گر فته شده  در تمام سطوح خمير و در نهايت کاغذ، يکسان باشد تا در نهايت کاغذ به دست آمده  داراي رطوبت يکنواخت و يکساني در تمام سطوح خود باشد.

پرسها
در ماشين هاي پرس آب گيري، آب کاغذ شکل گرفته در ميز فوردينير، توسط فشار غلطک هاي پرس گرفته مي شود. به اين صورت که خمير کاغذ در توري هاي آبگيري مقدار زيادي از آب  خود را از دست داده و تقريبا  فرم اوليه کاغذ را به خود گرفته است به وسيله پتو و غلطک هاي راهنما از طوري جدا شده و در ميان غلطک هاي پرس آب گيري  قرار مي گيرد.  اين مرحله از حساس ترين مراحل در ماشين کاغذ سازي است و با ظرافت خاصي صورت مي گيرد. تناسب سرعت در اين قسمت بسيار اهميت دارد زيرا کاغذ  شکل گرفته در اين مرحله، استحکام و مقاومت نداشته و در صورت کشش در اثر عدم تناسب سرعت به راحتي از هم جدا مي شود .
سلامت غلطکها و وارد آوردن فشار يکنواخت به کاغذ شکل گرفته نيز در يکنواختي  ميزان رطوبت کاغذ بسيار اهميت دارد .
هر گونه تغيير ضخامت در اين غلطک ها و عدم دقت در آن مي تواند منجر به عدم تعادل رطوبت در سطوح مختلف کاغذ در عرض کاغذ باشد .
محصول به دست آمده پس از عبور از مراحل قبل وارد خشک کن ها مي گردد.

درايرها  يا خشک کن ها
شامل تعداد زيادي سيلندر پري هيتر و همچنين پتو يا فلت جهت هدايت و چسباندن  کاغذ به سيلندر ها  وگرفتن بخار حاصل از تماس  کاغذ مرطوب  با سيلندر هاي حرارت  مي باشد.
در اين قسمت نيز  سلامت و ريگلاژ درست پتو  و يکنواخت بودن فشار پتو در تمام سطوح کاغذ عبور کننده از آن مي تواند به يکنواختي در رطوبت کاغذ در تمام سطوح آن کمک نمايد.
بايد بدانيم هر چقدر سرعت خط  توليد  بالاتر رود، کاغذ مرطوب تري خواهيم داشت چون خمير کاغذ در عبور از مسير حرارت  سيلندرها  فرصت کمتري براي از دست دادن رطوبت  خود دارد . و بالعکس، هر چقدر سرعت ماشين پايين تر بيايد کاغذ رطوبت بيشتري از دست مي دهد زيرا کاغذ فرصت بيشتري  جهت تماس با سيلندر هاي حرارت پيدا مي کند.
در بعضي از کاغذ سازي ها سيلندر بزرگ و قطور ي بنام  سيلندر MG  وجود دارد که قطر آن تا چندين برابر  دراير هاي (خشک کن) معمولي است و ضمن گرفتن بهتر رطوبت از کاغذ و بالا بردن راندمان  خط  توليد به صاف سيقلي کردن يک سمت کاغذ کمک مي نمايد.

وايندر و ري وايندر
پس از عبور از مراحل قبل کاغذ شکل نهايي را با در صد  رطوبت لازم به خود گرفته است و بر روي کسپولها ي مخصوص در ابتداي وايندر  کلاف بندي مي شود .
بعد وارد مرحله نهايي جهت پيچيده شدن نهايي و گرفتن لبه هاي  اضافي پس از يکنواخت  شدن لبه ها  و برش آنها توسط تيغه هاي برش  مجددا رول به رول شده و از يک سمت رول باز شده  واز سمت ديگر بصورت نهايي پيچيده مي شود .
لوله هاي کاغذ ي فشرده شده ( لوله کر يا ته رول)  که کاغذ را به دور آن مي پيچند  ته رول يا لوله کر مي نامند .
از ديگر کارهايي که در پيچيدن نهايي کاغذ در ري وايندر انجام مي گيرد، چسباندن پارگي هاي احتمالي موجود در کاغذ است. اگر اين کار با دقت و درست انجام نشود در کار خانه هاي  توليد  ورق  کارتن، که رول کاغذ مصرف مي شود  باعث توقف خط توليد و ايجاد ضايعات مي گردد. اين پارگي ها  بعد از چسبانده شدن  توسط چسب هاي کاغذي، در قطر رول علامت گذاري مي شوند تا اپراتورهاي خطوط توليد ورق کارتن از آن مطلع باشند و در مصرف کاغذ دچار مشکل نشوند.
در مجموع يکنواختي عامل بسيار مهم و موثر در توليد کاغذ مي باشد چه اين يکنواختي در رطوبت  و يا در گراماژ  ويا ..... باشد.
اگر کاغذ داراي  يکنواختي در رطوبت  و گراماژ  در تمام  سطوح  خود نباشد  داراي  کيفيت لازم نيست  و مي تواند باعث بروز اشکالاتي در خطوط ورق کارتن گردد.
نحوه نگهداري  کاغذ هاي  بازيافت در انبارهاي رول و حين حمل ونقل  بسيار مهم است  چون  اين کاغذ ها به اندازه  کرافتها  و کاغذ هاي فلوتينگ ساخته  شده  با خمير چوب  از قدرت و استحکام برخوردار نيستند. به وجود آمدن پارگي  در آنها مي تواند حاصل  بي احتياطي و عدم دقت راننده  ليفتراک ها و .... باشد .
اگر چيدمان  آنها به مدت طولاني و نادرست در انبارها  صورت گيرد، باعث لنگ شدن رول و در نهايت موجب پاره شدن مکرر آنها در زمان توليد  خواهد شد .
لازم به توضيح ميباشد  روش  درست و صحيح چيدمان رول هاي کاغذ در انبارها به صورت ايستاده  است  تا فرم اصلي خود را از دست نداده ، لنگ نشود و توسط ليف تراک ها ي  بغل کن نيز نبايد با فشار زياد  گرفته شوند  تا فرم اصلي را از دست ندهند يا اينکه به صورت خوابيده چيده نشوند و براي مدت بسيار طولاني در اين حالت نمانند.


مطالب مشابه :


مراحل تولید کارتن

صنعت چوب و کاغذ - مراحل تولید کارتن - ضايعات کارتن و اخال کارتن هاي مصرف شده و غير قابل
فیلم حرفه وفن - فیلم کاروفناوری فیلم مراحل تولید و ساخت میز بیلیارد

وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری کلاله - فیلم حرفه وفن - فیلم کاروفناوری فیلم مراحل تولید
طرح درس روزانه درس تکنولو زی سازه های چوبی

3- مراحل تولید قطعات وسایل ورزشی را توضیح دهد . میز پینگ پنگ ومیز شطر نج را
آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

کالایی که با گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته برش و اتصال به میز و صندلی تبدیل
مراحل تولید رب گوجه فرنگی

دانشجويان مهندسی صنايع غذايی همدان - مراحل تولید رب گوجه فرنگی - سایت تخصصی صنایع غذایی
آشنایی با مفاهیم، موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

کالایی که با گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته برش و اتصال به میز و صندلی تبدیل شود
حسابداری صنعتی

کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته اند و اتصال به میز و صندلی تبدیل شود
مراحل تولید پارکت

علم چوب - مراحل تولید پارکت - صنایع چوب - علم میز و کمد. سنباده
برچسب :