**** ایا فشار هوا را می توان احساس کرد******

آیا فشار هوا را می توان احساس نمود ؟


20120822151445598_40.jpgفشار هوا نیرویی است که توسط ذرات ریز هوا ( مولکول های هوا ) بر روی شما وارد می شود اگر چه مولکول های هوا غیر قابل دیدن هستند ولی دارای وزن می باشند.

و فضا نیز اشغال می کنند. از آن جایی که مابین مولکول های هوا فضای خالی بسیاری وجود دارد می توان هوا را در یک حجم کوچکتر ی فشرده نمود.
هنگامی که هوا فشرده گردد، اصطلاحا به آن هوای تحت فشار گفته می شود. فشار هوای سطح دریا همان چیزی است که ما به آن عادت داریم در واقع آن قدر به آن عادت کرده ایم که گاهی فراموش می کنیم در تمام مدت تحت فشار هوا قرار داریم.

20120822151445629_42.jpg
هواشناسان توسط دستگاهی به نام فشارسنج، فشار هوا را اندازه گیری می کنند . فشارسنج برای اندازه گیری جریان فشار در یک مکان خاص بر اساس واحد اینچ در جیوه یا واحد یک هزارم در بار ( میلی بار ) می باشد. اندازه 92/29 اینچ در جیوه برابر است با 25/1013 هزارم در بار (میلی بار ) است.

چه فشاری از سوی هوا بر ما وارد می شود ؟
اتمسفر زمین با نیرویی برابر با یک کیلوگرم در سانتی متر مربع به شما فشار وارد میکند . این فشار در سطحی به مساحت 1000 سانتی متر مربع معادل با نیرویی در حدود یک تن می شود.

چگونه زیر این همه فشار هوا له نمی شویم؟
فراموش نکنید که درون بدن ما نیز فشار هوایی وجود دارد که باعث ایجاد تعادلی برای ما با هوای بیرون می شود. به همین دلیل است که می توانیم به آرامی و خوبی ، نه تحت فشار، زندگی کنیم.

فشار هوا همچنین می تواند به عنوان نشانه ای برای پیش بینی آب و هوا نیز باشد . اگر یک سیستم پرفشار در راه باشد اغلب می توان دمایی سردتر و آسمانی صاف را انتظار داشت. اگر یک توده فشار پایین از راه برسد، پس باید منتظر هوایی گرمتر ، رعد و برق و باران باشیم .

کنترل هوا
می توانید از یک فشار سنج که برای نشان دادن نحوه ارتباط فشار هوا و شرایط آب و هوایی طراحی شده استفاده کنید.
همچنین می توانید دستورالعمل لازم برای ساخت فشار سنج خودتان را هم بیابید .

20120822151445645_43.jpg
اگر فشار هوا تغییر کند چه اتفاقی می افتد ؟
چرا گوش های ما صدا می دهد ؟
اگر به بالای یک کوه بلند رفته باشید متوجه می شوید که گوش های شما سوت می کشد و در مقایسه با موقعی که در سطح دریا قرار دارید نیاز به تنفس بیشتری دارید .
همچنان که تعداد مولکول های هوای اطراف ما کاسته می شود ، فشار هوا نیز کم می شود این باعث می شود که گوش های ما صدا بدهد تا بتواند بین فشار بیرونی و درون گوشمان یک تعادل برقرار کند. از آنجا که در هنگام تنفس تعداد کمتری از مولکول های اکسیژن دریافت می کنید نیاز دارید که تندتر نفس بکشید تا مولکول های بیشتری را وارد شش هایتان بکنید و کمبود را جبران کنید .
همچنان که بالاتر می روید از دمای هوا کاسته می شود . برای مثال دمای هوادر هر 1000 فیت ارتفاع ، 6/3 درجه فارنهایت کم می شود .

آیا فکر می کنید کاهش دما را می توان با اصطلاح فشار هوا شرح داد ؟ چگونه ؟
فشار هوا را تجربه کنیم.

1-وقتی دستتان را روی دنده هایتان می گذارید و نفس عمیقی می کشید مشاهده می کنید چه اتفاقی در قفسه سینه شما می افتد ، آیا احساس کردید انبساط پیدا کرد ؟ آیا انبساط آن را دیدید ؟ این اتفاق را چگونه شرح می دهید ؟

2 - بادکنکی را باد کنید و مشاهده کنید چه اتفاقی می افتد آیا انبساط پیدا کرد ؟ چرا هنگامی که می پرد صدا تولید می کند ؟
3-از والدینتان یک بطری شیر خالی درب دار بگیرید یک چهارم آنرا با آب خیلی گرم پر کنید در آن را سفت ببندید و برای حدود یک ساعت بگذارید بماند. انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد ؟ چه اتفاقی افتاد؟

نتایج به دست آمده از آزمایشات فشار هوا
1- سینه شما انبساط پیدا می کند همانند باد کردن یک بادبادک ، به دلیل اینکه تعداد مولکول های هوای بیشتری وارد شش هایتان شده است، شش هایتان برای این که بتواند تعداد بیشتری از مولکول های هوا را در خود جای دهد انبساط پیدا می کند.

2- هنگاهی که بادبادک را باد می کنیم فشار هوای درون آن به تدریج بیشتر از فشار هوای بیرون آن می شود. هنگامی که بادبادک رها شده می پرد هوا به تدریج در حال فرار است صدایی که می شنوید از خارج شدن مولکول های هوای داخل بادبادک در برخورد ناگهانی با مولکول های بیرون آن ایجاد می شود.

20120822151445676_44.jpg
3- بطری شیر به درون خودش مچاله می شود . وقتی که آب داغ به آن اضافه می کنید دمای هوای درون آن را اضافه می کنید . هنگامی که درب آن را به محکمی می بندیم هیچ گونه هوایی نمی تواند به آن وارد ویا از آن خارج شود هنگامی که آب درون بطری سرد شد هوا نیز سرد شده و باعث می شود که از فشار درون بطری کم شود.

همچنان که فشار دیواره های درون بطری کم می شود دیواره های بطری مچاله می شود ، چرا که فشار هوای کافی در درون بطری نبود تا فشار هوای بیرون را خنثی کند.


مطالب مشابه :


**** ایا فشار هوا را می توان احساس کرد******

اصطلاح فشار هوا شرح داد ؟ چگونه هوا را تجربه کنیم. باد کردن یک بادبادک ، به دلیل
چگونه درشب جهت یابی کنیم؟

چگونه درشب جهت یابی کنیم به غرب حرکت می کنند و در هر حال دنباله بادبادک جهت جنوب را
چگونه غروب خورشید را پیش بینی کنیم؟

چگونه غروب خورشید را پیش بینی کنیم؟ مثلا این که تا چند ساعت دیگر هوا روشن است و چند ساعت
چگونه غروب خورشید را پیش بینی کنیم؟

آموزش نظامی - چگونه غروب خورشید را پیش بینی کنیم؟
چگونه جهت یابی کنیم

چگونه جهت یابی کنیم حتی وقتی هوا آفتابی نیست و خورشید دارد که به شکل بادبادک یا علامت
طرح درس علوم

های رنگی جهت گروه بندی بچه ها – شمع و لیوان – گیاه و نایلون – بادبادک چگونه نفس می
سوالات متن درس 14 اجتماعی ششم دبستان ( گذراندن اوقات فراغت )

قایم باشک ، نون بیار کباب ببر ، عمو زنجیر باف ، الک و دولک ، بادبادک چگونه رفتار کنیم
موضوع برای طرح جابر

آب و هوا : آب و هوا چگونه تغییر می شود که بادبادک در آبی که به آنها اسپری می کنیم تحمل
برچسب :