عملکرد ارقام یونجه -زابل مزرعه علی آزاد - بررسی کننده محمد خواجه داد

نام رقم مقاومت در مقابل سرماو گرمادر سیستان تعداد چین از فروردین تا آبان ماه میزان تولید علوفه تر در هکتار به کیلو گرم میزان تولید علوفه خشک به کیلو گرم
زابلی متوسط ۲۸ ۲۶۷۵۴ ۱۴۳۲۰
بغدادی عالی ۳۴ ۲۸۵۴۳ ۱۷۶۵۴
بمی عالی ۳۸ ۲۹۸۷۶ ۱۷۸۹۰
نیک شهر کم ۲۷ ۲۵۶۸۴ ۱۲۶۰۰


مطالب مشابه :


یونجه، مهم ترین گیاه علوفه ای جهان

پنج تن در هکتار است و متوسط عملکرد دیم آن در یونجه هر قدر ساقه بیشتر باشد، عملکرد
یونجه واهمیت آن در تغذیه دام

یونجه واهمیت آن در یونجه می باشد که متوسط عملکرد آن بیش از ده تن علوفه خشک در هکتار
يونجه، مهم ترين گياه علوفه ای جهان

میانگین محصول یونجه حدود پنج تن در هکتار است و متوسط عملکرد را دارد و در یونجه در
نکاتی در مورد شرایط کشت یونجه

نکاتی در مورد شرایط کشت یونجه بطور متوسط ۵/۶ میلیون هکتار از در هکتار: عملکرد
يـونجـه ، مهم ترين گياه علوفه اي جهان

پنج تن در هکتار است و متوسط عملکرد دیم آن در یونجه هر قدر ساقه بیشتر باشد، عملکرد
محصولات کشاورزی گناباد

متوسط عملکرد گندم آبی 5-6 تن در هکتار و متوسط عملکرد دیم 500 4-یونجه. کشت یونجه در قدیم در
نباتات علوفه ای (جزوه ی عملیات کشاورزی) (2)

آبیاری یونجه: در و باید با عملکرد محصول علوفه خشک در هکتار به طور متوسط 4-8 تن و
استفاده از سیستم لی فارمینگ در مناطق دیم

واحد علوفه ای در هکتار تولید می کند در عملکرد. متوسط باران سالیانه در یونجه
عملکرد ارقام یونجه -زابل مزرعه علی آزاد - بررسی کننده محمد خواجه داد

عملکرد ارقام یونجه -زابل مزرعه علی میزان تولید علوفه تر در هکتار به کیلو گرم : متوسط
برچسب :