درگاه خدمات الکترونیک سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

۱- فرآیند درخواست تسهیلات مکانیزاسیون

۲-خدمات الکترونیکی امور اراضی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور دام و طیور

۳-فرآیند درخواست تعیین کشاورز نمونه  

و ....

http://www.koaj.ir/modules/showframework.aspx?RelFacilityId=1241&ObjectID=378&FrameworkPageType=SEC&stemplateid=858


مطالب مشابه :


آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

رساني و ابلاغ نامه ها ، بخشنامه ها و ساير موارد مرتبط با وزارت جهادکشاورزی
دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي بعنوان دستگاه برتر در امرخدمات رساني به ايثارگران انتخاب شد

دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي بعنوان دستگاه برتر در بخشنامه ها و آئين نامه هاي
ثبت نام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

وزارت جهادکشاورزی درراستای تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود و به منظور بخشنامه ها
بخشنامه وزارت جهاد برای ممنوعیت کشت برنج در ۱۴ استان

براساس بخشنامه وزارت جهادکشاورزی، کشت برنج در واردات برنج، بخشنامه صادر ها. امکانات
بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و فرم های شرکتهای خدماتی وپشتیبانی وفنی مهندسی

بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و فرم های شرکتهای وزارت جهادکشاورزی وزارت
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

اطلاع رساني و ابلاغ نامه ها ، بخشنامه ها و ساير موارد مرتبط با تابعه وزارت جهادکشاورزی :
درگاه خدمات الکترونیک سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

درگاه خدمات الکترونیک سازمان جهادکشاورزی خراسان نامه ها و بخشنامه های وزارت
بخشنامه ها ودستور العمل هاي مهم مرتبط با بخش خدمات

بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و فرم های شرکتهای وزارت جهادکشاورزی وزارت
آیین‌نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ‌‌‌ـ وزارت علوم، تحقیقات و بخشنامه ها.
جوابیه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به ادعای یک رسانه؛

جوابیه روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، رئیس و ابلاغ بخشنامهها و
برچسب :