صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره

بسمه تعالی

بتاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد ونود و سه شمسی ، سی و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، رأس ساعت 7 صبح در محل دفتر شرکت با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی ، حسن جراحی (بازرس ) و حسین بختیاری دربالا (مدیرعامل ) تشکیل و منعقد گردیده و بدواً جناب آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامع و کاملی در خصوص ضرورت پیگیری طرح ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج ) از طریق مراجع صالحه در جهت افزایش تراکم تحصیلی و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری و تسریع در روند طراحی و جانمایی بلوک ها و واحدهای مورد نیاز و مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای انبوه ساز به منظور فراهم شدن مقدمات اولیه مشارکت و تأمین منابع و سهم الشرکه تعاونی از طریق فروش تجاری ، جذب تسهیلات و اعتبارات بانکی، پیش فروش تراکم آپارتمانهای مازاد بر تعداد اعضاء جذب سرمایه گذار و بدهکار نمودن اعضاء و نیز تدوین و ترسیم برنامه آینده شرکت متضمن تعیین جدول زمان بندی اصلاح و تغییر در پروانه های ساختمانی ، حذف بند واگذاری تجاری به شهرداری در مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج ) شهر پردیس ، برنامه ساخت و زمان شروع آن و تکمیل و تحویل واحدها و سایر اقدامات در دست اقدام و همچنین تهیه تراز و کلیه گزارشات مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره در یکساله گذشته جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه پس از ماه مبارک رمضان به استحضار اعضاء رسانده که پس از بحث و تبادل نظر حاضران پیرامون مسائل مطروحه و استماع نقطه نظرات هر یک از اعضای هیات و بازرس محترم شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-  نامه ای خطاب به استاندار محترم تهران در جهت اصلاح ، ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر جدید پردیس تهیه و ارسال شود تا به لحاظ تجمیع قطعات پیش بینی شده مسکونی در مصوبه مذکور که موجب کاهش سطح اشغال در اراضی گردیده ، نسبت به افزایش تراکم تخصیصی و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری که برخلاف توافقات و تراضیات اولیه می باشد اقدام و حصول نتیجه گردد.

2-  نامه ای بعنوان استاندار محترم به منظور مساعدت بیشتر شهرداری شهر جدید پردیس با شرکت تعاونی در اجرای پیگیری اصلاح و تغییرات مورد نیاز در پروانه های صادره قبلی تهیه و ارسال گردد .

3-  جناب آقای مهندس فطرت جو بعنوان مشاور شرکت در امر تغییر کاربری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معرفی گردد .

لذا بنا به مراتب جلسه رأس ساعت نه پایان یافته و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضران رسید.  

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 


مطالب مشابه :


روش نوشتن تغییرات شرکت در اینترنت 1394

روش نوشتن تغییرات شرکت در پذیرش صورتجلسه تغییرات را می نویسیم برای پیگیری
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

ثبت شرکت ها نسبت شود و پیگیری شود نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در
نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

اداره ثبت شرکت ها نسبت به قید شود و پیگیری شود که صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در
فرمها و صورتجلسات ثبت شرکت

به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت اداره ثبت شرکتها، صورتجلسه به تغییرات اعلام
صورتجلسه شورای بهداشتی اردیبهشت ماه88شهرستان چالوس

صورتجلسه شورای گزارش از تغییرات شورای بهداشت و بیمارستان ها برای پذیرش
صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره

کلیات شرکت ها از در اجرای پیگیری اصلاح و تغییرات مورد نیاز یافته و صورتجلسه
صورتجلسه مورخ 93/03/11 هیات مدیره

مدیره شرکت پروانه ها و نیز تنظیم صورتجلسه و تغییرات
نمونه فرم های اداره ثبت برای تغییرات در شرکت هاي سهامي خاص

نمونه فرم های اداره ثبت برای تغییرات در شرکت هاي سهامي خاص ( اسکریپ ها و تغییر شکل
اقدامات پس از ثبت شرکت - پلمپ دفاتر قانونی - تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری و شرکت ها پیگیری قانونی صورتجلسه تغییرات
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری

واحدهای تجاری و شرکت ها پیگیری ضمانتنامه ها و شرکتها و صورتجلسه تغییرات
برچسب :