فرهنگ نامه بیمه

فرهنگ نامه بیمه

فهرست اصطلاحات بيمه اي - به ترتيب حروف انگليسي

حادثه  و درمان

Accident & health

حادثه  قهري , بلاي آسماني

Act of God

آكچوئر ,محاسب  نرخ  بيمه

Actuary

نماينده  بيمه

Agent

تمام  خطر

All risks

مقرري  بيمه  عمر

Annuity

قاعده  نسبي

Average clause

سرمايه  بيمه  زندگي

Benefit

هزينه  استهلاك

Beterment

دلال  بيمه ; كارگزار

Broker

بيمه  ساختمان

Buildings insurance

ظرفيت  شركت  بيمه

Capacity

شركت هاي  بيمه  اختصاصي

Captive insurer

گواهينامه

Certificate

ادعاي  خسارت

Claim

بيمه  مشترك

Co-insurance

بيمه نامه هاي  تجمعي  زندگي

Collective life policies

كارمزد

Commission

بيمه  جامع

Comprehensive insurance

شرايط بيمه نامه

Conditions

خسارت هاي  تبعي

Consequential loss

بيمه نامه  اثاث  منزل

Contents policy

شرطمستمري

Contingent annuities

شرط قابل  تبديل

Convertible term

گواهي  موقت

Cover note

بيمه  بيماري  وخيم

Critical illness

بيمه  عمر زماني  نزولي

Decreasing term insurance

مستمري  معوق

Deferred annuities

سرمايه  از كارافتادگي

Disability benefit

پوشش  مسؤوليت  كارفرما

Employer’s liability coverage

الحاقيه

Endorsement

بيمه نامه  عمر مختلط پس انداز

Endowment policy

بيمه نامه  مازاد

Excess of loss policy

استثنائات

Exclusion

پرداخت ارفاقي

Extra payment

بيمه نامه  صداقت  و امانت  كاركنان

Fidelity guarantee policy

 بيمه  غيرزندگي

General insurance

بيمه  مسؤوليت  عمومي

General liability insurance

كارت  سبز

Green card

بيمه  عمر گروهي

Group life insurance

بيمه  درماني  گروهي

Group permanent health insurance

 بيمه  بازنشستگيگروهي

 Group personal pensions

بيمه تعطيلات

Holiday insurance

بيمه  منزل  مسكوني

Home service

مستمري  آني

Immediate annuities

بيمه با سرمايه افزايشي

Increasing term

 اصل  جبران  غرامت

Indemnity

سرمايه  براساس  شاخص

Index-linked

بيمه  ازكارافتادگي  دايم

Individual permanent health insurance

بيمه نامه  انفرادي  زندگي

Individual policy

نفع  بيمه پذير

Insurable interest

بيمه

Insurance

شركت  بيمه

Insurance company

بيمه  شده

Insured

بيمه گر

Insurer

واسطه  بيمه اي

Intermediary

سرمايه گذاري

Investment

درآمد سرمايه گذاري

Investment income

بيمه  عضو مؤثر

Key person insurance

بيمه  هزينه هاي  پيگرد قانوني

Legal expenses insurance

مقدار حق  بيمه

Level premium

مسؤوليت

Liability

اميد به  زندگي

Life expectancy

اعضاي  لويدز

Lloyd's members

لويدز لندن

Lloyd's of London

حق  بيمه  مازاد

Loading

بيمه  مراقبت هاي  طولاني

Long-term care insurance

بيمه هاي  بلندمدت

Long-term insurance

بازرس  خسارت

Loss adjuster

ارزياب  خسارت

Loss assessor

بيمه  بدنه  كشتي  و هواپيما

Marine aviation and transport

بيمه  باربري  دريايي

Marine insurance

موعد پرداخت

Maturity

بيمه  خراب  شدن  ماشين آلات

Mechanical breakdown insurance

بيمه  غرامت  رهن

Mortgage indemnity insurance

بيمه نامه تضمين پرداخت  اقساط وام  

Mortgage payment protection policy

بيمه نامه  مانده  بدهكار

Mortgage protection policy

بيمه نامه هاي  جامع  وام  رهني

Mortgage-related policies

بيمه  مسؤوليت  مدني  دارندگان  وسايل  نقليه  

Motor insurance

متقابل

Mutual

بيمه  جايگزيني  با نو

New-for-old

تخفيف  عدم  خسارت

No claim discount; bonus

بيمه  مستمري  گروهي

Occupational pensions

بيمه  زيان  پولي

Pecuniary loss

مستمري

Pension

مستمري  ساليانه

Pension annuities

بيمه  ازكارافتادگي  دايم

Permanent health insurance

نرخ  تداوم

Persistency

بيمه  حوادث  شخصي

Personal accident insurance

مستمري  انفرادي

Personal pension

بيمه  بدي  آب  و هوا

Pluvius insurance

بيمه  نامه

Policy

بيمه گذار

Policyholder

بيمه  زيان  ناشي  از عمليات  تروريستي

Pool re

حق  بيمه

Premium

بيمه  درمان  خصوصي

Private medical insurance

بيمه نامه  مسؤوليت  محصول

Product liability policy

بيمه نامه  جبران  خسارت حرفه اي

Professional indemnity insurance

بيمه  اموال

Property damage

برگه  پيشنهاد

Proposal form

پيشنهاد دهنده

Proposer

بيمه نامه  مسؤوليت  عمومي

Public liability policy

نرخ

Rate

بيمه  اتكايي

Reinsurance

بيمه نامه  با قابليت  حق  بيمه  يكجا

Renewable single premium policy

شرط تمديد

Renewable term

اعلام  براي  تمديد بيمه نامه

Renewal notice

سرمايه  افزوده

Reversionary bonus

بيمه نامه هاي  پس انداز

Saving policies

بيمه نامه  با حق  بيمه  يكجا

Single premium policy

توان  مالي  براي  ايفاي  تعهدات

Solvency margin

اصل  جانشيني

Subrogation

سرمايه  تحت  پوشش  بيمه

Sum insured

سرمايه  مخفف

Surrender value

سنديكا

Syndicate

بيمه  نامه  زماني

Temporary policy

شخص  ثالث

Third party

سود تجاري

Trading result

كم  بيمه شدگي

Underinsurance

ريسك  بيمه ناپذير

Unisurable risk

 كمال حسن  نيت

Utmost good faith

معافيت  از پرداخت  حق  بيمه

Waiver of premium

بيمه  ضمانت  كالا

Warranty insurance

بيمه نامه  تمام  عمر

Whole life policy

بيمه نامه  همراه  با سود

With-profit bonds

خسارت  كلي

Write-off

حق  بيمه  ساليانه

Yearly premium


مطالب مشابه :


سوالات متداول در بيمه عمر و تشكيل سرمايه

بیمه سامان ( شایستگان ) - سوالات متداول در بيمه عمر و تشكيل سرمايه - توسعه ( سرمایه انسانی
فرهنگ نامه بیمه

بیمه سامان ( شایستگان ) - فرهنگ نامه بیمه - توسعه ( سرمایه انسانی )، فروش و پشتیبانی بیمه های
چگونه بیمه عمر بفروشیم ؟

بیمه سامان ( شایستگان ) - چگونه بیمه عمر بفروشیم ؟ - توسعه ( سرمایه انسانی )، فروش و پشتیبانی
سوالات متداول

بیمه سامان ( شایستگان ) - سوالات متداول - توسعه ( سرمایه انسانی )، فروش و پشتیبانی بیمه های
همه مي دانيم اما ... ژرف بيانديشيد

بیمه سامان ( شایستگان ) - همه مي دانيم اما ژرف بيانديشيد - توسعه ( سرمایه انسانی )، فروش و
چرا بیمه عمر ؟؟؟

بیمه سامان ( شایستگان ) - چرا بیمه عمر ؟؟؟ - توسعه ( سرمایه انسانی )، فروش و پشتیبانی بیمه های
برچسب :