انسان و حرکت ؛ گزیده ای از سئوالات متنوع

               فصل ده :  انسان و حركت

 در بين جانوران برخي ساكن و برخي متحرك اند جانوراني كه ساكن هستند اغلب در دريا زندگي مي كنند. جانوران ساكن هم اندام هاي حركتي دارند اين اندام ها همانند تاژه، مژك و بازو موجب موجب حركت     مي شوند.

حرکت لازمه ي زنده بودن موجود زنده است زيرا موجود با حركت كردن مي تواند نيازهايش را تامين كند.

  انسان نيز حركت مي كند. حركت انسان توسط نيروي ماهيچه ها به كمك استخوان صورت مي گيرد. به عبارت ديگر استخوان ها اهرم هایی هستند كه با نيروي ماهيچه حركت مي كنند 

 استخوان و كار آن

 اسكلت انسان مانند ساير مهره داران اسكلت داخلي است. در اسكلت انسان علاوه بر استخوان ها غضروف و اجزاي ديگري وجود دارد.

 وظايف اسكلت انسان:

1)شكل دادن به بدن2) كمك حركت كردن بدن3) حفاظت از اندام هاي مهم مانند قفس سينه و جمجمه4) توليد گلبول هاي (سلول ما) خون.

 بدن انسان مجموعه اي از سلول هاست. بافت استخواني نيز مانند ساير بافت ها از سلول هايي تشكيل شده است كه ساختار ويژه اي دارد. مي دانيد كه در هر بافت سلول ها در ميان مايع بين سلول (آب ميان بافتي) قرار دارند. گاهي ماده ي بين سلولي مانند استخوان جامد و گاهي نيمه جامد غضروف و گاهي مايع است مانند خون بنابر اين بافتي استخواني از سلول هاي استخواني تشكيل شده است كه در بين سلول هاي استخواني ماده ي زمينه اي جامدي وجود دارد كه به استخوان ها استحكام مي بخشد.اگر يك ديوار را استخوان فرض مي كنيم آجرها سلول ها و سيمان بين آجرها ماده ي بين سلولي خواهد بود.ماده ي زمينه اي بين سلول هاي استخواني شامل كلسيم و فسفر و رشته هاي پروتئيني است.ماده ي كلسيم و فسفر استخوان را در برابر فشار مقاوم مي سازدو رشته هاي پروتئيني كه در بين ماده كلسيم و فسفر پراكنده است مقاومت استخوان در برابر ضربه زيادتر مي كند. اگر يك تير سيماني برق را در نظر بگيريد ماده بتوني آن تير را در برابر فشار و ميل گردهاي دروني بتن مانند رشته هاي پروتئيني استخوان آن را در برابر ضربه مقاوم مي سازد. اسكلت انسان يك تكه نيست و از استخوان هاي مختلفي تشكيل شده است كه به هم اتصال دارند و حركت استخوان هاي انسان در قالب حركات مفصل هاي متحرك صورت مي گيرد.اگر استخوان در آب جوش قرار دهيم و بپزيم رنگ، شكل ظاهري، سختي و مقاومت آن در برابر حرارت تغييري مي كند .  در حرارت زياد شعله حتي رشته هاي پروتيئني مي سوزد و استخوان قابليت انعطاف خود را از دست مي دهد و ترد و شكننده مي شود. همچنين اگر استخوان را درون اسيد رقيق قراردهيم  پس از مدتي مواد معدني آن (كلسيم، فسفر) از بين مي رود و نرم مي شود.

ماده معدني استخوان از تركيبات كلسيم (فسفات فلوئوريد كربنات) وفسفات منيزيم است.

و ماده آلي آن از پروتئيني به نام اوسيئن است. نسبت مواد آلي به معدني در كودكان و بزرگسالان و سالخوردگان متفاوت است.توده استخوان در سنين بالا افزايش مي يابد و تا سن 30 الي 35 سالگي ادامه مي يابد و از آن پس كاهش تدريجي آن آغاز مي گردد. چنانچه كاهش توده استخوان سريع صورت گيرد پوكي استخوان پديد مي آيد.از عوارض پوكي استخوان، شكستگي آن است كه ممكن است در نقاط مختلف بدن مانند مفصل هاي ران، كمر، ستون مهره ها...) صورت بگيرد.عوامل مختلفي در پوكي استخوان نقش دارند كه عبارتند از: جنسيت، ارث، جثه، نژاد، افزايش سن، برخي از بيماري ها ي تيروئيدي)براي جلوگيري از پوكي استخوان مي توان موارد زير را رعايت نمود.كنترل وزن، ورزش كردن، مصرف كلسيم كافي، عدم استفاده از سيگار، عدم مصرف نوشابه هاي گاز دار، مصرف پروتئين و ويتامين D

  رشد استخوان:

همه استخوان هاي انسان در دوران جنيني به صورت  بافت پيوندي شكل مي گيرند و استخواني شدن، آنها به دو شكل صورت مي گيرد:

1) تبديل مستقيم بعضي از استخوان ها مانند استخوان هاي سر و صورت به بافت استخواني

 2) بافت پيوندي ابتدا به غضروف تبديل مي شود سپس غضروف ها استخواني  مي شوند.

 روند استخواني شدن اين استخوان ها تا سن 20 سالگي  ادامه مي يابد در دو سر استخوان هاي دراز بافتي به نام غضروف اتصال وجود دارد، از تقسيمات غضروف اتصال سلول هاي جديد ايجاد مي شود، و طول استخوان زيادتر مي گردد. در سطح استخوان هم پرده ضريع وجود دارد كه با تقسيمات سلولي خود موجب توليد سلول ها و افزايش قطر استخوان مي شود. بدين ترتيب استخوان رشد طولي و قطري دارد.

در اسكلت انسان يك ستون مركزي به نام ستون مهره ها يا ستون فقرات وجود دارد. كه از تعدادي مهره تشكيل شده است.

 ستون مهره ها:

 ستون مهره ها از نيم رخ 4 انحنا دارد ستون مهره ها به كمك انحناهاي خود و عضلات اطراف و رباط ها مي توانند فشار زيادي را تحمل كنند.طول ستون مهره ها در مردان به طور متوسط 70 سانتي متر و در زنان 60 سانتي متر است در افراد سالخورده به علت تشديد انحناهاي ستون مهره ها و كاهش قطر ديسك هاي بين مهره ها مي توانند تا 4/1 طول ستون مهره ها كاهش مي يابد.

 مفصل:

 به محلي كه دو يا چند استخوان به يكديگر متصل هستند اعم از اينكه بين آنها حركت باشد يا نباشد مفصل (بند) مي گويند.

 انواع مفصل:

 1)مفصل ثابت يا ليفي (fibrous jornts):

 در مفاصل ثابت يا ليفي قطعات استخواني توسط بافتي پيوندي از نوع رشته اي به يكديگر اتصال يافته اند. اين رشته ها به تدريج به استخوان تبديل مي شوند مانند استخوان هاي كاسه سر.

 2) مفاصل غضروفي (cartilaginous joimts) يا نيمه متحرك:

 در اين نوع مفاصل يك صفحه غضروفي در بين دو قطعه ي استخوان وجود دارد مثل مفصل بين دنده ها و جناغ سينه در اينگونه مفصل ها در ابتداي پيدايش رشته اي وجود داشته است كه به غضروف تبديل شده است.مانند ديسك بين مهره ها در ستون مهره ها.

 3) مفصل متحرك (سينويال) synovial jointsl:

 اين نوع مفاصل ها نسبت به دو مفصل ذكر شده كامل ترند، در اين مفصل دو استخوان مجاور توسط كپسول مفصلي و رشته هاي پيوندي به هم اتصال يافته اند. سطوح مفصلي دو استخوان مجاور با هم تماس دارند و آزادانه حركت مي كنند.

 اجزاي مفصل متحرك:

 1) سطوح مفصلي:قسمتي از انتهاي دو استخوان كه در حفره مفصلي قرار دارد با لايه اي از غضروف پوشيده شده است.

 2) كپسول مفصلي (كپسول ليفي): غلافي از جنس بافت هم بند متراكم مفصل را در بر مي گيرد و به استخوان مي چسبد و استخوان را در مجاورت  هم نگه مي دارد.

 3)رباط :نواري از جنس هم بند متراكم است اين بافت بين دو استخوان كشيده شده است وظيفه آن مهار حركات بيشتر از اندازه مفصلي است.

 4)غشاي سينويال:غشاي نازكي از بافت هم بند است كه سطح داخلي كپسول مفصلي و بخش هايي از استخوان ها كه در كپسول مفصلي وجود دارد را مي پوشاند اين غشاء مايع مفصلي (مايع ليدوپال) ترشح مي كند كه موجب كاهش اصطكاك دو استخوان در ناحيه مفصل مي شود همچنين داراي مواد غذايي لازم براي غضروف مفصلي است.

 5) حفره مفصلي:فضاي بين سطوح مفصلي است كه كپسول مفصلي و غشاء سينويال آن را در بر گرفته است.

 انواع مفاصل متحرك:

1) مفاصل مسطح(لغزشي):

در اين نوع مفصل سطوح مفصلي كوچك، صاف، تخت است ممكن است كمي محدب يا مقعر باشد.

اين گونه مفصل ها سبب حركاتي مانند سرخوردن، لغزيدن مي شوند مانند مفصل بين استخوان هاي مچ دست و پا.

 2) مفصل لولايي:

در اين نوع مفصل سطوح مفصلي قرقره اي شكل و قرينه يكديگر است.

حركت اين نوع مفصل مانند لولاي در باز و بسته شدن در يك صفحه حول يك محور صورت مي گيرد مثل مفصل آرنج و انگشتان

 3) مفصل محوري و استخواني:

 در اين نوع مفصل يك استوانه درون حلقه اي ناقص يا كامل مي چرخد درنتيجه مفصل حول محور طولي حركت چرخشي دارد.

4) مفصل بيضي شكل:

سطوح مفصلي كمي محدب و مقعر و بيضي شكل است اين مفصل قابليت حركات در دو جهت تا و باز شدن و دور و نزديك شدن دارند مثل مفصل مچ دست و ساعد چرخش اين نوع مفصل ها محدود است.

5) مفصل زينی:سطوح اين نوع مفصل مانند زين اسب است. و سطوح مقعر هر يك, درون  هم فرو رفته اند مانند: مفصل مچ با كف است.

 6) مفصل گوی و كاسه اي :سطوح مفصلي در اين نوع مفصل مانند گوي و حفره است اين مفصل حول محور خود در جهات مختلف مي چرخد مانند استخوان ران و لگن يا بازو و كتف. انسان به كمك استخوان و مفاصل با استفاده از نيروي ماهيچه حركات مختلف انجام مي دهد كه عبارتند از:

 1) تاشدن باز شدن: در اين حركت زاويه بين دو استخوان كاهش يا افزايش مي يابد.

 2) دور كردن و نزديك كردن:در اين حركت اندام داراي استخوان از محور اصلي بدن دور يا نزديك مي شود (adbuction)

 3) چرخش: حركت در محور اصلي اندام با حركت استخوان حول محور خود مانند چرخش گردن.

 4) دوران: حركتي كه در آن تا و باز شدن و دور و نزديك كردن و چرخش به طور همزمان صورت مي گيرد مثل چرخش دست حول محور خود ماهيچه ها.

 حدود 3/1 تا 2/1 وزن بدن ها را ماهيچه ها تشكيل مي دهند ماهيچه ها عامل اصلي حركتند با وجود ماهيچه هاست كه غذا در طول لوله ی گوارش به پيش مي رود و هضم و جذب مي گردد و يا با حضور ماهيچه هاست كه خون در رگ ها جريان مي يابد و استخوان ها حركت مي كنند و ما مي توانيم فعاليت هاي خود را انجام دهيم.در اندام هايي مانند چشم ها، زبان، ديواره لوله گوارشي، دفع ادرار، قلب ماهيچه ها وجود دارد اما شيوه كنترل فعاليت هاي آنها متفاوت است.

 ماهيچه ها را مي توان بر اساس ساختار، موقعيت و شيوه ي كنترل تقسيم بندي كرد.

 1) ماهيچه قلبي:اين ماهيچه شامل سلول هاي منفرد، منشعب يا طويلي است كه به موازات يكديگر قرار گرفته اند و داراي خطوط عرضي هستند. انقباض آنها غير اداري و قوي و منظم است.

 2) ماهيچه ي صاف:اين نوع ماهيچه، اجتماعي از سلول هاي دوكي شكل است اين نوع ماهيچه پروتئين هاي انقباضي به صورت خطوط عرضي در زير ميكروسكوپ ندارد انقباض آنها كندتر از سلول هاي ماهيچه اي استخوان است و تحت كنترل اعصاب خودكار بدن هستند و ارادي نيستند. اين نوع ماهيچه را ماهيچه ي احشايي مي گويند.مانند ماهيچه ي درون احشا و اندام هاي حفره اي شكلي مثل روده، معده، ميزناي، عدسي چشم، مردمك

 3) ماهيچه ي اسكلتي(مخطط): ماهيچه اسكلتي شامل دسته هايي از سلول هاي چند هسته اي استوانه اي بسيار طويل است كه در درون آنها پروتئين دماي انقباضي به صورت خطوط عرضي ديده مي شود.حركت اسكلت بدن توسط اين نوع ماهيچه ها صورت مي گيرد. انقباض اين ماهيچه سريع پر قدرت و تحت كنترل اراده است بافت ماهيچه اي از سلول هاي ساخته شده است.هر سلول ماهيچه اي تار ماهيچه نام دارد كه داراي رنگ دانه هاي ميوگلوبين به رنگ قرمز – قهوه اي است .ميوگلوبين مولكولي شبيه هموگلوبين است.در سلولهاي ماهيچه اي اسكلتي(مخطط) هسته هايي وجود دارد كه معمولا در زير غشاي سلول قراردارند.

 تارهاي ماهيچه اي اسكلتي از نظر ساختار و عملكرد به سه دسته تقسيم مي شوند.

 1) قرمز: مقادير زيادي ميوگلوبين دارند اين تارها نيرومند هستند و ميتوكندي زياد دارد اما سرعت انقباض آن ها كمتر است.

 2)سفيد: اين نوع تارها نسبت به ساير آنها بزرگتر، قطورتر و ميتوكندري كمتر و ميوگلوبين كمتري دارند. سرعت انقباض زياد و نيروي آن ها كم است.

 3) بينابيني: ويژگي هاي حد واسط رشته هاي قرمز و سفيد را دارند.

 خواص ماهيچه ها:

1) تركيب پذيري : محركهاي فيزيكي (دما الكتريسيته)، شيميايي(اسيد و باز)، مكانيكي(ضربه)، موجب حركت ماهيچه ها مي شود.

 2) انقباض:مهمترين ويژگي ماهيچه ها خاصيت انقباض آنهاست. اين ويژگي ماهيچه موجب حركت اندام ها مي شود.

 3) انبساط:اين ويژگي موجب بازگشت آن به حالت اول است. و موجب حركات بدن مي شود.ماهيچه هاي اسكلتي حركت متقابل دارند. يعني ماهيچه هايي كه در دو طرف يك استخوان قراردارند عكس عمل هم عمل مي كنند و موجب حركت اندام مي شود.

جاهای خالی را با واژه یا عبارت مناسب کامل کنید.

1- دستگاه اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی..........................نام دارد.

2- یکای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی...........................است.

3- جنس بیش تر رساناها از فلز...........................است.

4- آمپرسنج را به طور.................................در مدار قرار می دهند.

5- در زنگ اخبار از اهن ربای............................استفاده می شود.

با عبارت کوتاه یک کلمه ای تا یک جمله ای پاسخ دهید.

6- دستگاه ولت سنج را چگونه در مدار قرار می دهند.

7- باتری های معمولی چند ولتی هستند؟ باتری اتومبیل چند ولتی است؟

8- اگر قطب های N دو آهن ربا را روبه روی هم قرار دهیم، چه نیرویی بر هم وارد می کنند؟

9- وقتی آهن ربایی چند سنجاق را می رباید سنجاق ها به کدام روش آهن ربا می شوند؟

10- سه روش ساختن آهن ربا را نام ببرید؟

در هر یک از جمله های زیر یک غلط علمی وجود دارد، آن را مشخص کنید.

11- مقاومت الکتریکی یک رسانا با تغییر دما تغییر می کند. مثلا وقتی یک رشته سیم تنگستن در یک لامپ بر اثر گرما ملتهب می شود، مقاومتش کم تر می شود.

12- در زنگ اخبار یک آهن ربای الکتریکی وجود دارد. وقتی مدار وصل می شود آهن ربا چکش را جذب کرده و یک ضربه به به کاسه زنگ زده می شود ولی وقتی مدار قطع می شود آهن ربا خاصیتش از بین می رود و چکش را رها می کند، بنابراین زنگ اخبار به وسیله ی آهن ربای دائمی کار می کند.

در پرسش های زیر گزینه ی درست را پیدا کنید.

13- دستگاهی که شدت جریان الکتریکی را اندازه گیری می کند چه نام دارد و آن را چگونه در مدار قرار می دهند؟1)ولت سنج- سری          2) آمپرسنج- سری     3)آمپرسنج- موازی    4)ولت سنج- موازی

14- در یک مدار الکتریکی اگر مقاومت مدار را 4 برابر کنیم، شدت جریان عبوری چند برابر می شود؟ (اختلاف پتانسیل الکتریکی ثابت است).1) 2                                2)                             3)                            4) 2

15- در یک باتری قلمی جنس پایانه های مثبت و منفی به ترتیب کدامند؟

1) مس- گرافیت                       2) گرانیت- مس                     3) گرافیت- روی        4) روی- گرافیت

16- برای آن که خاصیت مغناطیسی یک آهن ربا ضعیف نشود، چه باید بکنیم؟

1) آن را در جای گرم قرار دهیم.                      2) قطب های N دو آهن ربا را نزدیک یکدیگر قرار دهیم.

3) از وارد شدن ضربه به آن جلوگیری کنیم                  4) همه موارد را انجام دهیم.

17- یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی کدام است؟

1) آمپر                          2) اهم                         3) ولت                                    4) وات

به پرسش های تشریحی زیر پاسخ دهید.

18- سیم های مخصوص سیم کشی برق از دو قسمت تشکیل شده اند. جنس آن ها چیست و چرا از آن ها استفاده می شود؟

19- یک مدار ساده الکتریکی از چه ققسمت هایی تشکیل شده است؟ کار هر قسمت را بنویسید.

20- مواد رسانا کدامند؟ چند ماده ی رسانا نام ببرید.

21- چرا یک جسم رسانا می تواند برق را از خود عبور دهد ولی یک جسم نارسانا نمی تواند؟ توضیح دهید.

22- عامل ایجاد جریان الکتریکی در یک مدار کدام است؟ توضیح دهید.

23- شدت جریان الکتریکی چیست؟

24- قانون اهم را توضیح دهید و رابطه ی آن را بنویسید.

25- از آهن رباها در کئدام وسایل الکتریکی در مناطل استفاده می شود؟ 4 وسیله نام ببرید.

26- قطب های آهن ربا چیست و چگونه آن را نامگذاری می کنند؟

27- طریقه ی ساختن آهن ربای الکتریکی را توضیح دهید.

28- زنجیره ی مغناطیسی چیست؟ شکلی رسم کنید.3

مسئله های زیر را با راه حل بنویسید.

29- در یک مدار الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی 12 وفت و شدت جریان 5/0 آمپر است. مقاومت الکتریکی را محاسبه کنید.

30- در مدار بالا، اگر مقاومت را به  کاهش دهیم، شدت جریان چند آمپر خواهد شد؟

 تمرین های دوره ای

جاهالی خالی را با واژه یا عبارت مناسب کامل کنید.

1- دستگاه اندازه گیری شدت جریان الکتریکی...........................نام دارد.

2- یکای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی............................نامیده می شود.

3- محلول الکترولیت باتری اتومبیل.............................است.

4- ولت سنج را به طور......................در مدار قرار می دهند.

5- قطب های آهن ربای حلقه ای در دو سمت...............................و.....................آهنربا قرار دارند.

6- وقتی سیم روپوش داری را به دور میله ی آهنی پیچیده و دو سر آن را به یک باتری وصل می کنیم آهن ربای........................ساخته ایم.

با عبارت کوتاه یک کلمه ای تا یک جلمه ای پاسخ دهید.

7- دستگاه ولت سنج را چگونه در مدار قرار می دهند؟

8- در یک مدار ساده الکتریکی اگر مقاومت مدار را زیادتر کنیم، شدت جریان چه تغییر می کند؟

9- نسبت اختلاف پتانسیل جریاندر یک مدار مقدار ثابتی است. به آن چه می گویند؟

10- هر  باتری از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. آن ها را نام ببرید؟

11- موادی که جریان برق را از خود عبور می هند چه نام دارند؟ جنس آن ها معمولا از چه فلزی است؟

12- ناحیه هایی از آهن ربا که خاصیت آهن ربایی بیشتری دارند چه نامیده می شوند؟

غلط علمی عبارت زیر را مشخص کنید.

13- عامل ایجاد جریان در یک مدار اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سر مدار است. این اختلاف پتانسیل الکتریکی به وسیله ی دستگاهی به نام ولت سنج اندازه گیری می شود که آن را به طور سری در مدار قرار می دهند.

واژه های ستون سمت چپ (A) مربوط به تعاریف علمی ستون (B) هستند آن ها را در کادر بنویسید.

کادر

B

A

...........................

این دستگاه را به طور موازی در مدار قرار می دهند

اختلاف پتانسیل الکتریکی

...........................

یکای اندازه گیری این کمیت اهم است

القای مغناطیسی

...........................

به آن ولتاژ نیز می گویند

ولت سنج

...........................

ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک آهن توسط یک آهن ربا حتی بدون تماس با آن را گویند

شدت جریان الکتریکی

....................

یکای اندازه گیری این کمیت آمپر است

مقاومت الکتریکی

....................

این دستگاه رابه طورسری در مدار قرار میدهند

اهم متر

در پرسش های زیر گزینه ی درست را پیدا کنید.

14- دستگاهی که اختلاف پتانسیل الکتریکی را اندازه گیری می کند چه نام دارد و چگونه آن را در مدار قرار می دهند؟

1) ولت سنج- موازی  2) آمپرسنج- موازی       3) آمپرسنج- سری     4) ولت سنج- سری

15- اگر مقاومت یک مدار الکتریکی زیاد شود نور لامپ این مدار چگونه خواهد شد؟

1)پرنورتر می شود                    2) کم نورتر می شود               3) نورش تغییری نمی کند      

16- در کدام یک از وسیله های الکتریکی زیر از آهن ربای الکتریکی استفاده می شود؟

1) سماوربرقی               2) اتو                           3) زنگ اخبار              4) پلوپز برقی

17- برای آن که یک ریسه ی چراغ برای چراغانی یک جشن درست کنیم باید لامپ ها را چگونه در مدار قرار دهیم؟1) به طور سری                  2) به طور موازی                      3)به طور مختلط           4) تفاوتی نمی کند

18- کدام یک از وسایل زیر با قطع و وصل جریان الکتریکی کار می کند؟

1) اتو                 2) زنگ اخبار              3) پلوپز برقی              4) سماور برقی

19- کدام یک از اجسام زیر رسانا هستند؟

1) پلاستیک                   2) چوب خشک                       3) زغال                       4)هوا

به پرسش های تشریحی زیر پاسخ دهید.

20- مواد نارسانا کدامند؟ چرا آن ها را به این نام می خوانند؟ چند ماده نام ببرید.

21- یک باتری معمولی از چه قسمت هایی تشکیل شده، نام ببرید و مقدار ولتاژ آن چقدر است؟

22- مدار جریان الکتریکی چیست؟ توضیح دهید چگونه در یک مدار جریان برقرار می شود؟

23- اختلاف پتانسیل الکتریکی را توضیح دهید.

24- مقاومت الکتریکی در یک رسانا و یک نیمه رسانا چه رابطه ای با تغییر دما دارد؟

25- سنگ مغناطیسی چیست؟

26- اگر یک آهن ربا را قطعه قطعه کنیم، آیا هر قطعه یک آهن ربا می شود؟ چرا؟

27- طریقه ساختن آهن ربا به روش مالش را توضیح دهید.

28- چه عواملی باعث می شود آهن ربا ضعیف شود؟

مسئله های زیر را با راه حل بنویسید.

29- در یک مدار الکتریکی یک وسیله 10 آمپری را به اختلاف پتانسیل الکتریکی 200 ولتی متصل می کنیم. مقدار مقاومت الکتریکی چند اهم می باشد؟

30- در یک مدار مقاومت 1 اهم و شدت جریان 1 آمپر است. فشار الکتریکی چند ولت است؟

31- جاروبرقی 1100 ولت را به برق شهر وصل می کنیم. چند آمپر جریان از آن می گذرد؟

 پرسش های ویژه

1-برق تک فاز و سه فاز چه تفاوتی با هم دارند؟ در کارخانه های از کدام نوع استفاده می شود؟ چرا؟

2- ساختمان ولت سنج، آمپرسنج و اهم سنج چه تفاوتی با هم دارند؟

3- استفاده از برق نیروگاه های هسته ای چه تفاوتی با برق نیروگاه های حرارتی دارد؟

4- به وسیله ی یک لیموترش و یک لامپ کوچک با آمپر کم و دو تیغه ی مسی و روی یک باتری بسازید. همین آزمایش را به وسیله ی جوهر نمک انجام دهید و روشن شدن لامپ را مشاهده کنید.

5- یک باتری معمولی را بشکافید و مواد درون آن را مشاهده کنید. به نظر شما محلول الکترولیت آن چه ماده ای است و تفاوت آن با اسید باتری اتومبیل چیست؟

6- اختلاف قطب های جغرافیایی زمین با قطب های آهن ربا زاویه ای حدود 22 درجه است علت را چه می دانید؟

سئوالات متنوع :

نمونه سوالات علوم سوم راهنمایی

 

مقدارانرژي داده شده به ماشين با مقدار انرژي كه از ماشين گرفته مي شود................. است

مقداري از انرژي داده شده به ماشين كه صرف انجام كار مورد نظر ما مي شود................... نام دارد

نسبت كار داده شده به ماشين كه به صورت گرما هدر مي رود كه به آن ................... مي گويند

الف)جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

1-   وقتي جسم در جهتي كه نيرو بر آن وارد مي شود به حركت در آيد ،مي گوييم …………… انجام شده است.

2-   اگر بر  يك جسم نيرو وارد شود ولي جسم به حركت در نيايد كار انجام …………… است.

3- اگر نيرويي بر يك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نيرو تغيير كند در اين صورت كار انجام شده است.

4-حركت آزادانه اجسام در فضاي بي كران انجام كار محسوب ……………   .

5- اگر شخصي 20كيلوگرمي وزنه اي 3كيلويي را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

6- فردي جعبه چوبي سنگيني را در جهت افق حمل مي كند ، در اين صورت نيروي وزن كار انجام ……………  .

7- مقدار كار انجام شده روي يك جسم به ميزان …………… كه بر جسم وارد مي شود واندازه …………… جسم بستگي دارد.

8-هر چه نيرو وجابه جايي كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

9-مقدار كار بر حسب ……………  اندازه گيري مي شود.

10- وزن هر جسم بر روي زمين …………… است كه از طرف زمين  بر آن جسم وارد مي شود.

11- نيروي وزن از نظر عددي ،تقريبا” مساوي با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كيلو گرم است .

12- معادله را كامل كنيد= ……… *………  كار

13-براي اندازه گيري انرژي از يكاي …………… استفاده مي شود.

14-در سطح شيب دارهرچه زاويه شيب كمتر باشد افزايش نيرو ………………..…است.

15- مزيت كمتراز يك مخصوص ماشينهايي است كه ………………………دارند.

16- هنگام انجام كار ممكن است انرژي از ………… به ………… ديگر تبديل شود.

17-هنگام انجام كار ممكن است انرژي از يك ………… به ………… انتقال يابد .

-18اگر جسمي ………… داشته باشد  ، مي تواند كار انجام دهد.

-19 در چرخ ومحوري كه افزايش نيروداردهرچه شعاع محوربيشترباشدمزيت ………………مي شود.

-20كارو …………… ارتباط بسيار نزديكي با يكديگر دارند .

21-يك اسب بخار،………………………كيلووات است.

22-يك كيلو ژول برابر …………… ژول است.

23 -توان درواقع ……………انجام كاراست.

24 -توان نشان دهنده ميزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

25-معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

26-مقدار توان را بر حسب …………… اندازه مي گيرند.

27-يك وات ماشيني است كه در مدت يك ثانيه…………………  ژول …………………  انجام مي دهد.

28-ماهيان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

29- در جدول تناوبي عناصر عنصرها به ترتيب…………مرتب شده اند.

30-محلول رقيق اسيد سولفوريك درباتري اتومبيل…………ناميده مي شود

31 -هسته جامد زمين از جنس نيكل و…………است.

32 -ماهيان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

33 - ماده اصلي سازنده كروموزومها…………است.

34 - جوهر نمك نام ديگر اسيد …………است.

35 - در جدول تناوبي عناصر عنصرها به ترتيب…………مرتب شده اند.

36 - محلول رقيق اسيد سولفوريك درباتري اتومبيل…………ناميده مي شود.

37 - بار الكتريكي اتم در حالت عادي………… است.

38 - فشار نيرويي است كه به طور عمود بر ………… وارد مي شود.

39 - توان به معني ……انجام كار است.به عبارت ديگر توان نشان دهنده ميزان كار انجام شده درو احد……است.

40 - معمولا دماي ستاره قرمز از ستاره…………كمتر است.

41 - سنگواره نام ديگر…………است.

 

ب)جملات صحيح و نادرست را مشخص كنيد:

42-كارتنهادرصورتي انجام مي شود كه راستاي نيرو وجابجايي بر هم عمود باشد.(‌‌‌         )

43-دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوي محرك تشكيل مي دهد.(         )

44- مزيت مكانيكي نشان مي دهد كه درصدكار مفيدچقدراست.(           )

45- فندق شكن يك اهرم نوع سوم است.(            )

58 – هسته داخلي زمين به حالت جامد است  (           )

59- معروفترين صورت فلكي دب اكبر است (           )

60 -بر اساس نظريه انتخاب طبيعي  افراد ناسازگارتر از بين مي روند (           )

61 -DNA درون كروموزوم ها قرار دارد. (           )

62 - پيوند كوالانسي از اتصال اتم هاي مولكول ها حاصل مي شود(           )

63 -عدد جرمي همان وزن اتم است(           )

64 -جرم نسبي پروتون از الكترون كمتر است(           )

65 -تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهاي انهاست. (           )

66 -فشار مايعات به شكل ظرفي كه در ان قرار دارند بستگي ندارد(           )

67 -فشار با سطح نسبت معكوس دارد(           )

68 -قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند يكديگر به ما كمك مي كنند. (          )

69 -پيدايش گياهان گلدار تا اواخر سنوزوئيك طول كشيد(           )

کامل کنید:

70 - جهش به وجود آورنده تغييرات در جانداران وانتخاب طبيعي و....................

71 - تفاوت اصلي پلوتو وزهره با سيارات ديگر در ان است كه ...........................

-                     72 - عددجرمي برابر كدام موردزيراست؟

الف) عدداتمي+پروتونها         (ب) عدداتمي +نوترونها           (ج) الكترون +پروتون         (د) نوترون ضربدر2

73 -به نظركدام دانشمند در اتم بارهاي منفي توسط بارهاي مثبت احاطه شده اند؟

الف) تامسون           (ب) دالتون              (ج) رادرفورد              (د) دموكريت

74- مدل فعلي اتمها به نظريه كدام دانشمند نزديك است؟

الف)تامسون            (ب) بور              (ج) رادرفورد              (د) دالتون
 75 -كدام گزينه نمي تواند نما د شيميايي يك عنصرباشد؟

الف)    A        (ب)  B             (ج) AB              (د) Aa

76 - سنگينترين ذره اتم ……… و سبكترين آن ……….است.

(الف) نوترون-پروتون        (ب) نوترون - الكترون            (ج) پروتون -نوترون              (د) الكترون-پروتون

77 - كدام نظريه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم يك هسته كوچك دارد كه بيشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هايي به نام پروتون ساخته شده كه داراي بار مثبت است.

(ج) پروتون هاي سازنده هسته بوسيله الكترونها محاصره شده اند با اين حال بيشترفضاي اتم خالي است.

(د) همه موارد

سئوالات تشریحی:

78 - تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بيان كنيد.

79 - بازده ماشيني راحساب كنيد كه كل كارش 150 و كار غير مفيدش 60 ژول باشد

80 - مزيت سطح شيب داري راحساب كنيد كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتيمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنيم مزيت چند برابر مي شود؟

81-شخصي40كيلوگرمي مسافت300متررادر5/1دقيقه طي مي كندتوان او چندوات و چندكيلووات است؟

82 -اهرمي رارسم كنيد كه تنها با افزايش نيرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نيروي مقاوم تا محرك10 سانتيمتر باشد با نيروي 130 نيوتني بر چه مقاومتي مي توانيم غلبه كنيم ؟

83 - چرخ و محوري را رسم كنيد كه افزايش نيروداشته باشد.در اين چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور Cm  5  باشد مزيت چقدراست؟

84 - منظور از اثر گلخانه اي چيست؟

85 - دانشمندان چگونه دماي يك سياره را بر اساس رنگ ان تخمين مي زنند؟

86 - الف) ورقه هاي پوسته زمين به چند شكل مي توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در كدام حالت جزاير قوسي تشكيل   مي شوند؟

87 - الف)منظور از جهش چيست؟(ب)چرا دانشمندان عقيده دارند كه DNA مولكولي بسيار با ثبات است؟

88 - الف)منظور از عدد جرمي چيست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟

89 - الف)القاي مغناطيسي يعني چه؟(ب)آيا ميتوان به روش القاي مغناطيسي دردوجسم رسانا بار ناهمنام توليدكرد؟چگونه؟

90 -الف)منظور از الكترون آزاد يا ظرفيتي چيست؟(ب)روش باردار كردن القايي را با رسم شكل توضيح دهيد؟

91 -الف)توان چيست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعريف مي كنيد؟1نمره

92 -شخصي 35كيلوگرمي مسافت 200متررادريك دقيقه طي مي كندتوان او چقدر است؟

93 - در يك پيچ اگر محيط پيچ Cm 2 وپاي پيچ mm 5 باشدبراي غلبه بر نيروي 100نيوتني چه نيرويي لازم است؟

94 - چرخ ومحوري رارسم كنيد كه تنها افزايش مسافت و سرعت اثر نيرو داشته باشد؟

95 - در يك اهرم كه تنها افزايش نيرو دارد اگر طول كل اهرم mm 5 باشدوفاصله نيروي مقاوم تا محرك 5/1 متر باشد براي غلبه بر وزنه 200نيوتني چه نيرويي لازم است؟

 


مطالب مشابه :


انسان و حرکت ؛ گزیده ای از سئوالات متنوع

كمك حركت كردن بدن3) 8- در یک مدار ساده الکتریکی اگر ورقه هاي پوسته زمين به چند
برچسب :