ویژگی های یک نوجوان شایسته


«اول اندیشه»

لطف کنید در ابتدابه هر چیزی اشتباه نگوید اول فکر کنید سپس اگر خواستید بگویید

«صبر»

خیلی ها می گویند باید در برابر مشکلات صبر کرد ولی نمی گویند صبر یعنی گذشت زمان و این کاری نیست که ما انجام دهیم نامی است که بر این حالتد رکود می نهیم

«دوست یابی »

انقذر دوست پیدا کنیم که دیگر گسی نباشد با ما دشمن شود

«خرد»

خرد سخت به نظر می رسد امّا دوست داشتنی و جاویدان است.

«بلندی طبع»

مردان بزرگ با مقاصد کوچک راضی نمی شوند

«سوال ممنوع»

در کلاس جهان هیچ دانش اموزی حق سوال نداردزیرا سوالی ندارد چون نیازی به ان ندارد.

«گذرعمر»

ثانیه ها می گذرند و دوباره وجود پیدامی کنند.روزها هفته ها  سال ها و زندگی.

«پایان»

زندگی کلاس درسی است بین مرگ و تولد و در این کلاس درسی اموخته می شود اه همه می دانند

تخم گر.


مطالب مشابه :


ویژگی های یک نوجوان شایسته

ادبیات فارسی راهنمایی فرزانگان - ویژگی های یک نوجوان شایسته - **




برتری امیررضا میرزایی نوجوان شایسته کاراته استان قزوین درانتخابی تیم ملی

هیئت کاراته استان قزوین - برتری امیررضا میرزایی نوجوان شایسته کاراته استان قزوین درانتخابی




نکات مهم املایی و موضوعات انشا در مقطع راهنمایی

۱۱ – یک نوجوان شایسته چه خصوصیات اخلاقی باید داشته باشد




برخورد صحیح با نوجوان

با فرزند نوجوان خود، چگونه رفتار می‌کنید؟ آیا رفتار شما درست و شایسته است؟ هنگامی‌ می




راههاي افزايش تمركز در امتحان

طلوع شایسته - راههاي افزايش تمركز در امتحان - - طلوع شایسته




برچسب :