مقاله ارائه شده در یازدهمین سمینار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

ارائه یک روش جدید مبتنی بر خوشه بندی و رقابت بین خوشه ها برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم   چکیده:  بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه در شبكه هاي حسگر بيسيم از اهميت زيادي برخوردار است. خوشه بندی یک روش کارآمد برای کاهش مصرف انرژی گره های سنسور و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه است. با استفاده از خوشه بندی، داده های حس شده از گره های درون خوشه به سرخوشه و از آن به ایستگاه پایه ارسال می شود. در این مقاله یک روش مبتنی بر خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم ارائه شده است که بر مبنای رقابت بین خوشه ها برای تصاحب اعضای یکدیگر است. رقابت بین خوشه ها باعث توزیع یکنواخت مصرف انرژی بین گره ها شده و باعث افزایش طول عمر شبکه می شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که با بکارگیری روش پیشنهادی طول عمر شبکه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.   کلمات کلیدی: شبکه حسگر بیسیم،  خوشه بندی،  رقابت بین خوشه ها، طول عمر شبکه    برای دریافت کامل مقاله از ایمیل [email protected] درخواست کنید


مطالب مشابه :


آشنایی با شبکه های بیسیم

شبكههاي بيسيم Ad hoc دو قسمت تقسيم شبكههاي حسگر
موضوعات پیشنهادی برای درس روش تحقیق و سمینار

5- مسيريابي با قابليت كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر با تهديدات در شبكه هاي حسگر بيسيم
مسیریابی در شبکه های بیسیم حسگر - قسمت چهارم

مسیریابی در شبکه های بیسیم حسگر هاي شبکه­هاي حسگر اختصاص يک را در سطح شبكه
انتخاب پوياي سرخوشه با توازن انرژي در شبکه هاي سنسور بيسيم ناهمگن

انتخاب پوياي سرخوشه با توازن انرژي در شبکه هاي سنسور بيسيم ي شبكه ههاي سنسوري بيسيم
دانلود پاور پوینت با موضوع شبکه های سنسوری بیسیم

روشهاي انتشار اطلاعات در شبکه‌هاي حسگر بيسيم
مقاله ارائه شده در یازدهمین سمینار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه در شبكه هاي حسگر بيسيم از اهميت زيادي برخوردار
دانلود پاورپوینت شبکه های ادهاک (Ad Hoc)

شبكه هاي ادهاك بيسيم چند نوع اند ؟ موبايل ادهاك. كاربرد موبايل ادهاك. شبكه هاي حسگر هوشمند
برچسب :