صندوق مهر رضا وام ازدواج

 

صندوق مهر امام رضا (ع)
مهد خدمت و مهرورزي
به بخش ثبت نام اينترنتي ، براي دريافت تسهيلات ازدواج خوش آمديد
 
 

  شرايط عمومي متقاضيان تسهيلات ازدواج       up.gif   خواهشمند است قبل از ورود به فرم ثبت نام جهت ارسال اطلاعات ، اين موارد را به دقت مطالعه فرماييد .
براي ثبت نام در اين سايت نياز به مراجعه به هيچ فرد يا سازماني نيست . شما در هر ساعت از شبانه روز مي توانيد در اين سايت ثبت نام کنيد . چنانچه از منزل يا محل کار ثبت نام مي کنيد هيچ هزينه اي ندارد و اگر از نزديکترين کافي نت به محل سکونت خود ثبت نام کنيد فقط لازم است هزينه کافي نت را بر طبق تعرفه پرداخت نماييد . صندوق مهر امام رضا (ع) با هيچ شخص حقيقي ، حقوقي و هيچ کافي نتي قرارداد ندارد .
اين روش ثبت نام ، فقط مخصوص کساني است که قبلاً از طريق پست ثبت نام نکرده اند
کساني که قبلا ثبت نام کرده اند نيازي به ثبت نام در اين سايت ندارند .

   مدارک زير را قبل از ورود به فرم ثبت نام آماده کنيد تا براي ورود اطلاعات ، معطل نشويد .
 • سند ازدواج
 • اصل شناسنامه
 • کارت ملي
 • آدرس کامل پستي
 • کد پستي 10 رقمي
 • تلفن منزل
 • تلفن قابل دسترس
با توجه به آنکه لازم است هنگام مراجعه به دفاتر صندوق کد رهگيري خود را ارائه نماييد ، خواهشمند است ، پس از ثبت نام ، کد رهگيري خود را يادداشت نموده و به خاطر بسپاريد .
   شرايط عمومي متقاضيان به شرح ذيل مي باشد :
 1. دارا بودن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
 2. تاريخ ثبت ازدواج بايد از 24/4/1385 به بعد بوده و بيش از يك سال از تاريخ آن نگذشته باشد.
 3. دارا بودن شماره ملي و كد پستي محل سكونت متقاضي ( متقاضيان بايد در شهرستان محل سكونت خود ثبت نام نمايند.
 4. ارائه معرفي نامه صندوق مهر امام رضا (ع) توسط هريك از زوجين جهت دريافت تسهيلات الزامي است.
 5. پرداخت تسهيلات تنها يكبار و براي ازدواج اول مي باشد.
 6. ميزان تسهيلات قرض الحسنه پرداختي :

  • ميزان تسهيلات قرض الحسنه نقدي پرداختي به هر يک از زوجين 10 ميليون ريال و جمعاً 20 ميليون ريال مي باشد و در صورتي که متقاضيان قبل از ثبت نام در صندوق مهر امام رضا (ع) از بانک هاي عامل تسهيلات دريافت کرده باشند ، تسهيلات مذکور به آنان تعلق نخواهد گرفت .
  • ميزان تسهيلات قرض الحسنه نقدي پرداختي به هر يک از زوجين 6 ميليون ريال و تسهيلات خريد کالاي ايراني 10 ميليون ريال و جمعاً 16 ميليون ريال مي باشد . در صورتيکه متقاضي از طريق صندوق و يا سيستم بانکي اقدام به دريافت تسهيلات ازدواج نموده باشد ، مشمول دريافت اين تسهيلات نخواهد بود .
 7. در صورتيكه هريك از زوجين به سن قانوني ( 18 سال تمام ) نرسيده باشند تسهيلات به ولي يا قيم قانوني آنها پرداخت خواهد شد.

 8. متقاضيان مرد مي بايست از نظر وضعيت نظام وظيفه يكي از شرايط لازم را به شرح ذيل دارا باشند :
  • به استناد بند ب ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي دريافت هرگونه وام و ... از طريق وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني توسط مشمولان خدمت وظيفه عمومي ، مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنها توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد و مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله مي باشد كه اين مدارك عبارتند از :

  1. كارت پايان خدمت
  2. كارت معافيت دائم
  3. كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن
  4. گواهي اشتغال به تحصيل
  5. گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
  6. گواهي اشتغال به خدمت در دوره ضرورت بدون داشتن غيبت اوليه
  7. گواهي تعهد خدمت در وزارت بهداشت
  8. گواهي تعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش
  9. گواهي تعهد خدمت در سازمان كشتيراني
  10. گواهي تعهد خدمت در آموزش فنون هواپيمايي
  11. احكام صادره از محاكم در مورد ثبت معاملات
  12. برگه اعزام بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن


  روش هاي ثبت نام تسهيلات ازدواج       up.gif

     ثبت نام تسهيلات ازدواج به سه صورت انجام مي گيرد :

 1. ثبت نام از طريق پست : در اين روش متقاضيان ازدواج با مراجعه به باجه هاي پستي سراسر كشور و با پرداخت 10.000 ريال فرم ثبت نام ازدواج را دريافت مي نمايند ، پس از تكميل فرم هاي ثبت نام ، متقاضي فرم تكميل شده را بهمراه مدرك فوق الذكر به داره پست تحويل مي دهد ، متصدي اداره پست بعد از كنترل و تطبيق مندرجات فرم ثبت نام متقاضي با مدارك وي ، كپي كارت ملي متقاضي را ضميمه فرم ثبت نام نموده و ساير مدارك را به متقاضي عودت مي دهند ، و قسمت بالاي سمت چپ فرم را ممهور به مهر اداره پستي نمايند ، اداره پست فرمهاي ثبت نام متقاضيان را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت به دفاتر صندوق مهر امام رضا (ع) در استان ها و شهرستان ها تحويل مي دهند. دفاتر صندوق در استانها و شهرستان ها براي ورود اطلاعات متقاضيان به سايت مهر امام رضا (ع) به دو صورت عمل مي نمايند :

  • دفاتر صندوق راسا ً نسبت به ورود اطلاعات به سايت صندوق اقدام مي نمايند.
  • در صورت عدم امكان ورود اطلاعات توسط دفاتر صندوق ، اين دفاتر اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ورود اطلاعات متقاضيان به سايت ( بر اساس دستورالعملي كه قبلا ً ابلاغ شده است) مي نمايند.

  پس از ورود اطلاعات به هريك از دو روش فوق ، صندوق معرفي نامه متقاضيان را در سه نسخه ( متقاضي ، بانك و صندوق ) چاپ و براي بانك ها ارسال مي نمايند. متقاضيان پس از دريافت معرفي نامه خود جهت تشكيل پرونده و تكميل مدارك به شعب بانك هاي معرفي شده مراجعه مي نمايند.
  تبصره : متقاضيان مي توانند فرمهاي ثبت نام تسهيلات ازدواج را از دفاتر پستي ، دفاتر ثبت ازدواج ، فرمانداري ها و ... تهيه نمايند و پس از تكميل فرم ثبت نام آنرا به همراه مدارك مندرج فوق به دفاتر صندوق در شهرستان ها و استان ها تحويل نمايند ، متصدي صندوق در مراكز استاني و شهرستاني اقدام به كنترل فرم ثبت نام متقاضي با مدارك وي و ورود اطلاعات متقاضي به سايت صندوق بر اساس روش فوق الذكر و صدور معرفي نامه مي نمايد. متقاضي مي تواند معرفي نامه خود و نسخه مربوط به بانك را از صندوق تحويل بگيرد و يا صندوق معرفي نامه متقاضي را به آدرس وي و به بانك عامل ارسال نمايد.

 2. ثبت نام از طريق دفاتر صندوق : در اين روش متقاضي با به همراه داشتن مدارك مورد نياز جهت ثبت نام به دفاتر صندوق در مراكز استاني و شهرستاني مراجعه نموده و با دريافت فرم ثبت نام ازدواج و تكميل آن ، فرم تكميل شده را در اختيار متصدي صندوق قرار مي دهد ، در اين روش كنترل مندرجات فرم ثبت نام ازدواج متقاضيان با مداركشان توسط صندوق صورت مي گيرد ، سپس صندوق با استفاده و بهره گيري از روش هاي فوق الذكر اقدام به ورود اطلاعات متقاضيان مي نمايد. متقاضيان در اين روش مي توانند معرفي نامه هاي خود را يا از طريق مراجعه حضوري به دفاتر صندوق دريافت نمايند كه در اين روش دو معرفي نامه يكي مربوط به خود متقاضي و ديگري مربوط به بانك مي باشد به وي تحويل داده مي شود ، معرفي نامه مربوط به بانك در پاكت در بسته و پلمپ شده ممهور به مهر برجسته صندوق تحويل متقاضي مي گردد و يا صندوق معرفي نامه متقاضيان و بانك را از طريق پست ارسال مي نمايد.

 3. ثبت نام از طريق سايت صندوق : در اين روش متقاضي با مراجعه به سايت و پر کردن فرم ثبت نام کد رهگيري خود را دريافت کرده سپس با در دست داشتن مدارک به نزديکترين شعبه صندوق در شهر محل سکونت خود مراجعه نموده و نسبت به طي ادامه مراحل ثبت نام خود اقدام مي نمايد.  شرايط ضامنين متقاضيان تسهيلات ازدواج       up.gif
 1. در صورتيكه متقاضي دريافت تسهيلات كارمند رسمي دولت باشد ارائه گواهي اشتغال و تعهد كسر اقساط از سازمان متبوع وي كفايت مي نمايد ، در هر صورت ارائه آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني متقاضي استفاده كننده از تسهيلات الزامي است.

 2. چنانچه متقاضي دريافت تسهيلات كارمند رسمي دولت نباشد معرفي يا كارمند رسمي دولت به عنوان ضامن و رعايت ضوابط مندرج در بند 1 به جز عبارت كسر اقساط ( در قبال ضامن ) كفايت مي نمايد.

 3. معرفي يك نفر كاسب ( داراي جواز كسب معتبر تا دوره پرداخت ) مورد تاييد بانك عامل به عنوان ضامن كفايت مي نمايد.

 4. معرفي يك نفر دارنده حساب معتبر فعال در يكي از شعب سيستم بانكي ( دولتي يا خصوصي ) به عنوان ضامن با تاييد رئيس شعبه پرداخت كننده تسهيلات ، صرفا ً در صورت داشتن اجازه برداشت اقساط معوق از حساب ضامن ( در بانك ذيربط ) كفايت مي نمايد.

 5. در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي با امضاء قرار داد لازم الاجرا توسط ضامن كه صلاحيت ضامن مورد تاييد شعبه و شوراي اسلامي روستا ( ممهور به مهر شورا ) باشد كفايت مي نمايد.


  توضيح : تكميل و تحويل فرمهاي ارائه شده از سوي بانك توسط متقاضي ضروري مي باشد.


  مدت بازپرداخت تسهيلات و كارمزد       up.gif
 • مدت بازپرداخت تسهيلات 36 ماهه و اقساط بازپرداخت ماهيانه خواهد بود.
 • نرخ كارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برابر مقررات جاري در ال حاضر 4 درصد در سال مي باشد.

  در صورتي که موارد فوق راآماده کرده ايد ،

 ورود به فزم ثبت نام کليک کنيد 


Keshavarzi.jpg
Melli.jpg
Saderat.jpg
Tejarat.jpg
Sepah.jpg 


مطالب مشابه :


مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر : برخی از موسسات ادغام شده سال‌های بعد با مشکل مواجه می‌شوند

امید خدا در ماه های آینده تلاش بر این است که با توجه به اینکه اسم موسسه مهر شرایط نرخ سود
صندوق مهر رضا وام ازدواج

صندوق مهر امام قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي دريافت هرگونه وام و
طرح طلائی موسسه قرض الحسنه مهر وطن با اقساط بلند مدت

طرح طلائی موسسه قرض الحسنه مهر وطن با اقساط بلند مدت . تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱
پرداخت وام با یک ضامن در بانک مهر اقتصاد

این بانک ها در صورتی که تسهیلاتی نیز پرداخت کنند شرایط اخذ وام های تا مبلغ ۳۰ شدن موسسه
نحوه ارائه تسهيلات خريد خودرو در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري‌

افراد و خانواده‌ها بر كسي پوشيده نيست و شيوه تامين اعتبار از طريق وام در موسسه مهر
از امروز ثبت نام وام خوداشتغالی صندوق مهر امام رضا آغاز شد.

از امروز ثبت نام وام خوداشتغالی صندوق مهر شرایط عضویت در گزارش مصاحبه مدیرعامل صندوق
شرایط قانونی وام قرض الحسنه و وام ازدواج

استخدام موسسه; مهر ۱۳۹۳; شهریور اغلب بانک ها شرایط یکسانی برای وام دادن دارند چرا که
برچسب :