رزومه

اهداف:

 • ادامه‏ي تحصيل در رشته هوافضا تا مقطع دكتري
 • كار در يك صنعت بزرگ هوافضا
 • عضويت در هيأت علمي دانشگاه معتبر

تحصيلات:

1390 کارشناسي‏ارشد مهندسي هوافضا، گرايش سازه، دانشکده مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران، معدل 42/16

عنوان پايان‏نامه: "بررسي رفتار شکست استوانه‏هاي جدار نازک ترک‌دار تحت بارگذاري مرکب کششي- برشي و در حضور تنش‏های پسماند حاصل از جوشکاری"

اساتيد راهنما: دکتر آيت‏اللهي و دکتر محمدعليها.

عنوان سمينار: "آشنايي با انواع روش‏هاي جوشکاري پوسته‏ها و بررسي مکانيزم‏هاي تخريب در آن‌ها"

اساتيد راهنما: دکتر آيت‏اللهي و دکتر محمدعليها.

دروس گذرانده ديناميک سازه‏ها، روش اجزاي محدود 1، طراحي پيشرفته وسائل نقليه هوايي، رياضيات پيشرفته 1، مکانيک شکست، مکانيک مواد مرکب، تحليل سازه‏هاي پيشرفته هوافضايي، اندازه‏گيري پيشرفته

1387 كارشناسي مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي مالك‏اشتر، معدل 00/15

عنوان پايان‏نامه: "بررسي تأثير طراحي فيكسچر بر روي دقت دستگاه اندازه‏گيري ممان اينرسي"

استاد راهنما: دكتر سعيد شكراللهي.

نمرات A طراحي هواپيما، ارتعاشات، مباني برق، مقاومت مصالح، ترموديناميك، رياضيات مهندسي، نقشه‏كشي

دروس اختياري روش اجزاي محدود، اصول راکت‏ها، طراحي، کنترل و کاربرد سيستم‏هاي ماهواره‏اي

تجارب كاري:

پاييز 1388 محقق، مرکز تحقيقات فجر، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران.

محقق، تحقيق در زمينه تحقيقات فضايي، مدت همکاري: 22 ماه

تابستان 1387 كارآموزي، تحقيقات فضايي دانشگاه صنعتي مالك‏اشتر (لويزان)، تهران.

فعاليت در آزمايشگاه خواص جرمي، مدت همکاري: 6 ماه

سوابق آموزشي:

بهار 1390 نقشه‏كشي صنعتي دانشگاه علم و فرهنگ تهران

پاييز 1390 نقشه‏كشي صنعتي دانشگاه علم و فرهنگ تهران

بهار 1390 كارگاه ماشين ابزار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند

پاييز 1390 نقشه‏کشي صنعتي 1، نقشه‏کشي صنعتي 2 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند

تأليف کتاب:

*** "شرح جامع و نمونه سوالات طراحي اجسام پرنده"، حسين قره‏باغي، تهران، انتشارات ارشد، 1389.

كتاب در دست تأليف

 • "نگرشي دگر بر طراحي هواپيما"، حسين قره‏باغي

مقالات:

*** "مطالعه و بررسي انواع روش‏هاي تعيين تنش پسماند حاصل از جوشکاري در لوله‏هاي انتقال نفت و گاز و مدل‌سازي فرآيند جوشکاري به روش اجزاء محدود"، مجيدرضا آيت‏اللهي، محمدعليها، حسين قره‏باغي، سومين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، تهران، مركز همايش‏هاي بين‏المللي رازي، 1390.

*** "بررسي سه بعدي رفتار شکست پوسته استوانه‏اي با ترک نيم بيضوي"، محمدرضا محمدعليها، مجيدرضا آيت‏اللهي، حسين قره‏باغي، اولين کنفرانس تخمين و تمديد عمر سازه‏هاي هوايي و قطعات صنعتي پير و فرسوده، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده هوافضا، 1390.

*** "تعيين تجربي ممان‏هاي اينرسي يک پهپاد نمونه با استفاده از دستگاه اندازه‏گيري ممان اينرسي مبتني بر روش آونگ پيچشي وارون"، سعيد شکراللهي، حسين قره‏باغي، محمدکاظم رامندي‏صديق، دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1389.

*** "تخمين و مقايسه‏ي هزينه‏هاي ساخت يک هواپيماي مسافربري در ايران و آمريکا"، حسين قره‏باغي، ابوالحسن ايماني، دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1389.

*** "نمودارهاي کنترل کيفيت دستگاه اندازه‏گيري ممان اينرسي"، حسين قره‏باغي، سعيد شکراللهي، عباسعلي فرداد، ابوالحسن ايماني، يازدهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، 1389.

*** "بررسي، تحليل و شبيه‏‏‏سازي عمليات ضدماهواره‏اي با استفاده از موشک بالستيک اصلاح شده"، حسين قره‏باغي، احمدرضا امين، اصغر فاطمي، نخستين همايش منطقه‏اي مهندسي مكانيك، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق، 1389.

*** "طراحي و ساخت فيکسچر براي استقرار پهپاد نمونه بر روي دستگاه اندازه‏گيري ممان اينرسي"، سعيد شکراللهي، حسين قره‏باغي، محمدکاظم رامندي‏صديق، نخستين همايش منطقه‏اي مهندسي مكانيك، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق، 1389.

*** "مطالعه انواع روش‏هاي تعيين تنش پسماند حاصل از جوشکاري و مدل‌سازي فرآيند جوشکاري آلياژ 6T-6061 به روش اجزاء محدود"، مجيدرضا آيت‏اللهي، محمدعليها، حسين قره‏باغي، نخستين همايش منطقه‏اي مهندسي مكانيك، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق، 1389.

*** "بررسي و تخمين هزينه‏هاي طراحي، ساخت و بهره‏برداري يک هواپيماي مسافربري"، حسين قره‏باغي، ميرسعيد صفي‏زاده، نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1388.

*** "پيامدهاي تغيير اقليم و تقابل آن با مهندسي"، مهناز جعفري، محمود يزداني اميري، حسين قره‏باغي، اولين همايش ملي مهندسي مکانيک، ابهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، 1390.

مقالات در دست بررسي

 • "طراحي و ساخت فيکسچر و تعيين تجربي ممان‏هاي اينرسي پهپاد نمونه"، سعيد شکراللهي، حسين قره‏باغي، مجله علمي پژوهشي مكانيك مجلسي.
 • "مدل‌سازي فرآيند جوشکاري فولاد ضد زنگ 304 مورد استفاده در مخازن نفت به روش اجزاء محدود"، حسين قره‏باغي، محمدرضا محمدعليها، مجيدرضا آيت‏اللهي، سومين كنگره ملي مهندسي نفت ايران، انستيتو مهندسي نفت.
 • "مدل‌سازي فرآيند جوشکاري زير پودري و تعيين تنش‏هاي پسماند در لوله‏هاي انتقال نفت و گاز با درز جوش طولي"، حسين قره‏باغي، محمدرضا محمدعليها، چهارمين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز.

عضویت:

** عضویت در هیأت تحریریه ماهنامه صنایع هوایی، سازمان صنايع هوايي

** عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه علمی، صنعتی تکانه، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه علم و صنعت ايران

مهارت‏ها:

* نحوه‏ي کار با دستگاه اندازه‏گيري ممان اينرسي

* کنترل کيفيت آماري و مديريت تضمين کيفيت

* نرم‏افزارهاي Abaqus (متوسط)، Ansys (متوسط)، Matlab (متوسط)، Gambit & Fluent (مقدماتي)، CATIA (مقدماتي)، SolidWorks (مقدماتي)، STK (متوسط)، MissileFlyOut (حرفه‏اي)، MissileDatcom (متوسط)، Minitab (مقدماتي)، Word (حرفه‏اي)، PowerPoint (حرفه‏اي)، Excel (متوسط)

* اينترنت؛ جست و جو در موضوعات مختلف در نت و جمع‏آوري داده‏هاي آماري

پروژه‏هاي انجام شده:

 • تحليل کمانش و پس از کمانش يک صفحه‏ي آلومينيومي همراه با در نظر گرفتن رفتار پلاستيسيته‏ي ماده، Abaqus
 • تحليل المان DKQ با استفاده از برنامه Matlab و مقايسه نتايج با نرم‏افزار Ansys
 • تحليل ارتعاشات تير مخروطي شکل، با استفاده از نرم‏افزار Matlab
 • شبيه‏سازي حركت موشك بالستيک با استفاده از نرم‏افزار Matlab و MissileDatcom
 • طراحي اوليه يك هواپيماي 140 تا 180 نفره با برد 35000 تا 50000 كيلومتر و بررسي سيستم‏هاي مورد نياز و تخمين هزينه‏ها (هواپيماي مذکور در رده‏ي A320، B737-700، Tu204 و Tu214 مي‏باشد)
 • بررسي كنترل و پايداري هواپيماي Cessna 177
 • بررسي پايداري يك سيستم 3 درجه آزادي با استفاده از نرم‏افزار Matlab و طراحي كنترلر PI و PID براي پايدار نمودن سيستم
 • بررسي كاهش ارتعاشات بليد هليكوپتر با جاذب ارتعاشى
 • شبيه‏سازي عمليات ضدماهواره‏اي توسط موشک بالستيک، STK، MissileDatcom، Matlab، MissileFlyOut
 • بررسي سيستم هشدار دهنده نزديک شدن موشک به بالگرد
 • تعيين ماده اپتيکي و بررسي خواص سازه - حرارت Seeker Dome
 • بررسي توزيع دما، فشار و سرعت در پيرامون موشک مافوق صوت، Gambit & Fluent

علاقه‏مندي‏ها:

فعاليت در آزمايشگاه (خواص جرمي، شکست، ...)

مدل‌سازي فرآيند جوشکاري در نرم‏افزارهاي اجزاء محدود

بررسي رفتار شکست قطعات و سازه‏هاي هوافضايي


مطالب مشابه :


نمونه ای از رزومه يک فارغ التحصيل

نمونه ای از رزومه یک فارغ التحصیل 6 مهندس صنایع ; کتابهاي مباني برق
نمونه سوال بررسی حالت گذرا در سیستم های قدرت "دکتر نبی الله رمضانی"

مــهـنـدسـی بــرق - نمونه سوال بررسی حالت گذرا در سیستم های مهندس برق - دریافت رزومه
استخدام مهندس (برق و الكترونيك)

استخدام مهندس (برق و الكترونيك) ارسال رزومه واجدین شرایط: نمونه سوالات آزمون
چگونه رزومه بنویسیم؟

همه چیــز از برق - چگونه رزومه وبلاگ یک مهندس نمونه سوالات مخابرات استاد سید مهدی
دانـلود چند نمونه گزارش کـارآموزی

همه چیــز از برق - دانـلود چند نمونه گزارش کـارآموزی وبلاگ یک مهندس چگونه رزومه
اخبار استخدامی مهندسی برق تیر 93

ارسال رزومه با درج شغل درخواستی به ایمیل استخدام مهندس برق یا 50 نمونه کارنامه ارشد برق 91.
رزومه

مهندس حسین مباني برق، مقاومت مصالح يک پهپاد نمونه با استفاده از دستگاه
برچسب :