دو جمله ی بسیار زیبا در مورد ایثار و فداکاری

        همچون باران باش ......!    رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن   *******************************************************
بلندترین شاخه ی درخت، تنها یک واژه را می فهمد   و آن هم تنهاییست    


مطالب مشابه :


دو جمله ی بسیار زیبا در مورد ایثار و فداکاری

دو جمله ی بسیار زیبا در مورد ایثار و اطلاعاتی درباره دو جمله ی بسیار زیبا در
جملات زیبا درباره شهید وشهادت

جملات زیبا درباره شهید در مورد شهید و شهادت،جمله ادبی زیبا در مورد شهید و شهادت
پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز معلم اردیبهشت 92

پیامک و اس ام اس و جملات زیبا درباره ی روز جمله را برای ذوق است، ایثار است
برچسب :