تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران

تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران

یک نمونه تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران که توسط دکتر یحیی جمور و دکتر علی سلطانپور از سازمان نقشه برداری کل کشور که بر اساس مدل جهانی IGRF2000 انجام گرفته است را برای اطلاع و بهره گیری در کارهای مختلف مهندسی و کنترل ارائه می نمایم امید است مورد توجه علاقمندان واقع گردد...

برداشتهای شخصی:

توضیح اینکه در این شکل برای کل ایران انحراف مغناطیسی از عرض جغرافیایی 24 درجه تا 40 درجه با تغییرات حداقل در جنوب با 24 دقیقه و با حداکثر تغییرات در شمال و شمال غرب ایران حدود 5 درجه می باشد. برای سالهای مختلف مدلهای دیگری نیز وجود دارد و بر اساس زمان انحراف مغناطیسی تغییر خواهد کرد ...

تغییرات در کل و بصورت جهانی دیده شده است و از تغییرات محلی صرف نظر شده است...

یکی ار دلایل تغییر انحراف مغناطیسی به علت عدم انطباق محور دورانی زمین با محور دورانی مغناطیسی زمین است.

تغییرات جرم ( توزیع جرم غیر یکنواخت ) و تغییرات جاذبه زمین و تاثیرات دیگری همچون اثر خورشید و ماه (پرسشن و نوتیشن ) باعث تغییرات محور قطبی کره زمین است...

موارد کاربرد:

1 ) در کلیه نقشه های متوسط مقیاس یا بطور کلی نقشه ها برای توجیه نقشه با قطب نما و محاسبه انحراف شبکه لازم است و نسبت به مرکز شیت نقشه در پایین نقشه آورده می شود

2) در تعیین قبله با قطب نما

3 ) استخراح معادن با استفاده از اندازه گیری انحراف مغناطیسی( با تغییرات انحراف مغناطیسی در واقع نوع مواد زمین نیز تغییر کرده است )...

و...

مدل جهانی برای محاسبات انحراف مغناطیسی

Determination of the IGRF 2000 model

لینک دانلود فایل تصویری فشرده شده

انحراف مغناطیسی کل ایران


مطالب مشابه :


هزینه یابی استاندارد مفهوم هزینه استاندارد :

انحراف در هزینه یابی استاندارد هزینه های واقعی با هزینه های استاندارد مقایسه می شوند و
هزینه یابی استاندارد

ارائه مطالب و مقالات حسابداري - هزینه یابی استاندارد - منبعي قوي براي دانشجويان رشته
خطای استاندارد برآورد و تفسیر آن

سنجش و اندازه گیری - خطای استاندارد برآورد و تفسیر آن - پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)
آزمون‏های معناداری و “اندازه ‏ی اثر”

Mj میانگین جامعه‏ی j ام از بین k گروه است و δ انحراف استاندارد برابر درون هر گروه است. ss مجموع
حسابداری صنعتی

ج) تفاوت بین هزینه استاندارد و هزینه واقعی که آن را مغایرت یا انحراف از استاندارد می نامند .
انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد - وبلاگ تخصصی
نمونه سوالات دروس آمار/روش تحقیق/سنجش/روانشناسی

الف- واريانسð ب- انحراف استاندارد ð ج- انحراف چاركيð د- دامنه تغييرات ð . 49- براي
تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران

عمران&بوشهر&استاندارد - تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران - استاندارد سازی مصالح
هزینه یابی استاندارد

در صورتیکه هزینه های واقعی کمتر از هزینه های استاندارد باشد انحراف مساعد ، و در غیر این
هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد مصرف واقعی × نرخ استاندارد . انحراف ترکیب مواد = ترکیب استاندارد
برچسب :