آموزش آسترکشی لت جا عکسی و جا کارتی

ابتدا از زیر برشی که برای جای عکس داده‌ایم و لبه‌های جای عکس را چسب زده و میگذاریم کمی خشک شود سپس طلق را میچسبانیم .در مرحله‌ی بعد از بالای برشی که برای  جای عکس داده‌ایم و دور تا دور آن را چسب زده آستر را میچسبانیم.بطوریکه آستر روی لبه را بپوشاند.

برای جای کارت نیز ابتدا حدود قرارگیری کارت را روی آستر قبلی مشخص کرده و از از بالای اولین برش و دور لبه‌ها را چسب زده و آستر را می‌چسبانیم.

برای  بقیه‌ی  قسمتها را نیز به همین شکل کیسه درست میکنیم.

برای آخرین کیسه نیز مانند قبل حدود جای کارت را مشخص کرده بقیه قسمتها را کاملا چسب زده و آخرین لایه را که به اندازه‌ی لت بریده‌ایم میچسبانیم.

در نهایت لت آماده شده به این صورت در خواهد آمد.


مطالب مشابه :


دوخت جا کارتی

دوخت جا کارتی چرم دست دوز چرمینه توجه به قرار دادن جای دوخت،الگوی جاکارتی افقی به
الگوی کیف سه لت کد 201

آموزش و الگو های چرم آموزش آسترکشی لت جا عکسی و جا کارتی. الگوی کیف سه لت کد 201.
کیف جیبی مردانه با دو طرح متفاوت + الگو و آموزش

آموزش و الگو های چرم آموزش آسترکشی لت جا عکسی و جا کارتی. الگوی شماره 1: از چرم یک
آموزش و الگوی کیف سه لت

آموزش و الگو های چرم لت جا عکسی و جا کارتی. دو فوت چرم دارد ابتدا الگوی شماره 1 به
آموزش آسترکشی لت جا عکسی و جا کارتی

چرم دوزی - آموزش آسترکشی لت جا عکسی و جا کارتی آموزش و الگوی کیف سه
الگو و آموزش جامدادی دانش آموزان پرکار

آموزش و الگو های چرم لت جا عکسی و جا کارتی. ابتدا از الگوی شماره 1 دو عدد برش زده
کیف دیواره‌دار +الگو و آموزش دوخت

آموزش و الگو های چرم جا عکسی و جا کارتی. باید از چرم نازک باشد. وسط الگوی شماره
برچسب :