مدل برنجی . . .

من برای این مدل ۲۰ دانه گرفتم .

رج اول :

۱ دانه نبافته +( ۲ دانه از زیر یکی بعد یک دانه آن را در میاریم و دانه دوم رو دوباره میبافیم) + ... + ۱ دانه از زیر . داخل پرانتز در تمام رج تکرار میشود .

همانطوریکه میبینین دو دانه از زیر یکی میکنیم

%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%

حال دانه اول رو درمیاریم و دانه دوم رو در میل نگه میداریم

%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%

و دانه دومی رو از زیر میبافیم

%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%

رج دوم :

تمام دانه ها از رو .

در تمام طول بافت این دو رج تکرار میشود .

روی بافت

%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%

پشت بافت

%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%

مدل دیگر بافت برنجی از ۴ رج تشکیل میشود که دو رج اول آن مثل بالا هست و دو رج دیگر به ترتیب زیر :

رج سوم :

( ۲ دانه از زیر یکی بعد یک دانه آن را در میاریم و دانه دوم رو دوباره میبافیم) +. . .  . داخل پرانتز در تمام طول بافت تکرار میشود .

رج چهارم :

تمام دانه ها از رو .

این ۴ رج در تمام طول بافت تکرار میشود که دانه های برنج جابجا میشود .


مطالب مشابه :


کلاه . . .

نیلوفر 27 . هنرهای دستی مثل خیاطی قلاب بافی بافتنی گلدوزی و آشپزی آموزش بافتنی; آموزش قلاب
پاپوش زنانه و دخترانه .....

ضمنا من سه عکس آخر این پاپوش رو در مامی سایت و سفره خونه با لوگوی نیلوفر 27 سال آموزش بافتنی;
مدل برنجی . . .

نیلوفر 27 . هنرهای دستی مثل خیاطی قلاب بافی بافتنی گلدوزی و آشپزی مدل برنجی . . . آموزش بافتنی;
آموزش بافتنی لباس بافتنی ، ژاکت بافتنی بچگانه

بافتنی و اموزش بافتنی همراه با مدل بافتنی دخترانه و بافتنی شال گردن و پاپوش بافتنی
آموزش بافت کلاه دخترانه

بافتنی و اموزش بافتنی همراه با مدل بافتنی دخترانه و بافتنی شال گردن و پاپوش بافتنی نیلوفر 27
برچسب :