صعود به قله چلپق

در روز جمعه مورخ 10 دی ماه 93 برنامه صعود به قله چلپق توسط باشگاه کوهنوردی البرز گنبد کاووس برگزار گردید در این برنامه تعداد 15 نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی البرز گنبد به سرپرستی جناب آقای جواد یوسفیان شرکت نمودند . یادآوری میشود که برنامه صعود به قله قاسم خان به علت مسدود بودن جاده اولنگ و شرایط نامساعد جوی اجرا نگردید . برنامه صعود به قله قاسم خان در تاریخ 26 دی ماه 93 برگزار می شود  .

گزارش صعود به چلپق را در وبلاگ شماریخ مشاهده نمایید .  

 

لینگ وبلاگ شماریخ : http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1109


مطالب مشابه :


صعود به قله توچال توسط اعضای باشگاه البرز گنبد

صعود به قله توچال توسط اعضای باشگاه البرز گنبد باشگاه کوهنوردی البرز به به سایت مجاز
اطلاعیه

باشگاه کوهنوردی البرز کوهنوردی البرز گنبد ، دوشنبه لینک دادن به سایت
برگزاري جلسه مجمع عمومی باشگاه البرز گنبد در سال 93

باشگاه کوهنوردی البرز گنبدکاووس » برگزاري جلسه مجمع عمومی باشگاه البرز گنبد در سال 93
سومین جلسه هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی البرز گنبد

باشگاه کوهنوردی البرز باشگاه کوهنوردی البرز گنبد ها با لینک دادن به سایت مجاز
صعود به قله گاوکشان

باشگاه کوهنوردی البرز گنبد باشگاه البرز گنبد به این سایت می باشد و
صعود به قله چلپق

باشگاه کوهنوردی البرز باشگاه کوهنوردی البرز گنبد کاووس دادن به سایت
برنامه کویرنوردی باشگاه کوهنوردی البرز گنبدکاووس

باشگاه کوهنوردی البرز از گنبد : استفاده از آن ها با لینک دادن به سایت مجاز می
برچسب :