طرح درس روزانه راهنمائی آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا

              

طرح درس روزانه راهنمائی

عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا)(زمان 90دقیقه)

کلی:درپایان درس دانش آموزمهارت کنترل توپ ودادن پاس با بغل پا راداشته باشد

اهداف

جزئی:دانش آموز به طور صحیح کنترل توپ وپاس با بغل پا را انجام دهد

1-دانشی:آشنا نمودن دانش آموز باقوانین ومقررات ورزش فوتبال

2-مهارتی:آموزش تئوری وعملی فنون فوتبال به دانش آموزان

3-نگرشی:همکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتی

حیطه

توپ فوتبال به تعداد مورد نیاز/زمین 40در20زمین هندبال

وسائل مورد نیاز

 

زمان

شرح فعالیت

نوع فعالیت

10دقیقه

سازماندهی:سلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندی

آماده سازی

5دقیقه

عمومی:راه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششی

 

گرم کردن wurm up

5دقیقه

اختصاصی : انجام حرکات کششی وپرشی خاص پایین تنه

65دقیقه

بیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کار

 

آموزش

5دقیقه

راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششی /شستن دست وصورت /پوشیدن لباس

سردکردن ریکاوری

 

 

طرح درس روزانه ابتدائی

عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا)(زمان 45دقیقه(

کلی:درپایان درس دانش آموزمهارت کنترل توپ ودادن پاس با بغل پا راداشته باشد

اهداف

جزئی:دانش آموز به طور صحیح کنترل توپ وپاس با بغل پا را انجام دهد

1-دانشی:آشنا نمودن دانش آموز باقوانین ومقررات ورزش فوتبال

2-مهارتی:آموزش تئوری وعملی فنون فوتبال به دانش آموزان

3-نگرشی:همکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتی

حیطه ها

توپ فوتبال به تعداد مورد نیاز/زمین 40در20(زمین هندبال(

وسائل مورد نیاز

 

زمان

شرح فعالیت

نوع فعالیت

6دقیقه

سازماندهی:سلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندی

آماده سازی

4دقیقه

عمومی:راه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششی

 

گرم کردن wurmup

3دقیقه

اختصاصی : انجام حرکات کششی وپرشی خاص پایین تنه

22دقیقه

بیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کار

 

آموزش

5دقیقه

راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششی /شستن دست وصورت /پوشیدن لباس

سردکردن(ریکاوری(


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ورزش

طرح درس سالانه ورزش . مجری : انجام بازی فوتبال. درس آزاد. علل
طرح درس روزانه راهنمائی آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا

طرح درس روزانه عنوان درس: آموزش فوتبال (روزانه ، هفتگی ،ماهانه،سالانه)
نمونه طرح درس تربيت بدني

عدم توفیق تیم های ملی ایران در المپیک پکن و عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به طرح درس
طرح درس سالانه و طرح در روزانه

ورزش برای همه - طرح درس سالانه و طرح در روزانه جداول لیگهای معتبر فوتبال ایران و
طرح درس تربیت بدنی سالانه پایه چهارم

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: محمد براتی انجام بازي فوتبال
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: حسینعلی انجام بازی فوتبال به صورت
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی ماه . حیطه آمادگی آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و
نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم محاسبه مساحت زمین فوتبال.
برچسب :