تحقیق مدیریت صنعتی - سیستم اطلاعات مدیریت MIS

نام محصول : تحقیق مدیریت صنعتی - سیستم اطلاعات مدیریت MIS

 

 • سیستم اطلاعات مدیریت
 • سیستم اطلاعات مدیریت چیست
 • سیستمهای اطلاعات مدیریتی راهبردی (SMIS)
 • تصمیم گیری
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری
 • اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت
 • مفهوم اطلاعات
 • مفهوم مدیریت اطلاعات
 • تصمیم گیری
 • عوامل تاثیر گذار بر نوع سیستم اطلاعاتی مورد نیاز
 • نوع صنعت یا تجارت
 • جایگاه ان در چرخه عمر صنعت
 • اندازه وساختار سازمان
 • وضعیت فعلی فناوری
 • سبک مدیریت
 • وسعت جغرافیائی
 • تاثیرات سیاسی واقتصادی
 • مراحل رشد سازمان وسیستم اطلاعاتی مرتبط
 • رشد از طریق خلاقیت
 • رشد از طریق هدایت
 • رشد از طریق تفویض اختیار
 • رشد از طریق هماهنگی
 • رشد از طریق همکاری
 • سطوح سه گانه نیازمندیهای اطلاعاتی
 • راهبردهایی برای تعیین نیازمندیهای اطلاعاتی
 • راهبرد پرسش
 • راهبرد اخذ از سیستم اطلاعاتی موجود
 • راهبرد ارایه راه حل از مشخصه های سیستم مورداستفاده
 • تجزیه تحلیل نرماتیو
 • تغییر شکل مجموعه راهبردی
 • تجزیه تحلیل عوامل بحرانی
 • تجزیه تحلیل فرایند
 • تجزیه تحلیل مقصد-وسبله
 • تجزیه تحلیل تصمیم
 • تجزیه تحلیل اجتماعی-فنی
 • تجزیه تحلیل ورودی-پردازش-خروجی
 • راهبرد کشف از طریق ازمایش سیستم اطلاعات نو ظهور
 • مدل مرحله ای NOLAN
 • محیط سیستم
 • مرز سیستم
 • سیستم باز وبسته
 • اثر بخشی وکارائی سیستم
 • انواع مدل
 • مدل تجسمی
 • مدل قیاسی
 • مدل ریاضی
 • مزایای مدلها
 • فرایند مدلسازی
 • آزمون وخطا(Trial-and-error)
 • شبیه سازی(simulation)
 • بهینه سازی(optimization)
 • اکتشافی(heuristics)
 • راه دوم
 • منابع

برای دانلود تحقیق مدیریت صنعتی - سیستم اطلاعات مدیریت MIS کلیک نمایید


مطالب مشابه :


پایان نامه رشته مدیریت

از این به بعد در وبلاگ مدیریت صنعتی، بخش هایی از فایل های پایان نامه های دروه کارشناسی ارشد
پایان نامه مدیریت صنعتی - تجارت الکترونیک

پایان نامه مدیریت تحقیق مدیریت. پایان نامه مدیریت تحقیق مدیریت روش تحقیق مدیریت پروژه
انجام پایان نامه مدیریت دولتی – پایان نامه بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

پایان نامه مدیریت تعهد به سیاستهای سازمانی کارمندان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
نگارش پایان نامه، پروپوزال و مقاله رشته های مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی، تکنولوژی و MBA

نگارش پایان نامه، پروپوزال و مقاله رشته های مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی و mba
مدیریت MBA

و به طور مثال برای مدیریت صنعتی باید به سراغ ارشد مدیریت فصول پایان نامه
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی

وبلاگ تخصصی فنی و مهندسی - پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی - مطالب تخصصی رشته های مهندسی
تحقیق مدیریت صنعتی - سیستم اطلاعات مدیریت MIS

تحقیق مدیریت صنعتی پایان نامه مدیریت تحقیق مدیریت روش تحقیق مدیریت پروژه کارآفرینی
دانلود پایان نامه تاثیرارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ابتدا ما را با نام " کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

طراحی الگوی مدیریت بازاریابی صنعتی برای افزایش » موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
برچسب :