دستورالعمل نصب و نگهداری تابلوهای فشار ضعيف و متوسط

- نصب و راه اندازی تابلو:

در این بخش نکات کلی برای نصب و راه اندازی و آزمون راه اندازی تابلوهای فشار ضعیف و متوسط آورده شده است و این نکات به همراه توصیه های کارخانه سازنده در این مورد باید مورد استفاده قرار گیرد.

1-2- حمل و تخلیه

تابلوهای مستقر در پستهای توزیع، طبق مشخصات فنی خریدار در کارخانه سازنده مونتاژ و بعد از تکمیل برگه آزمونهای معمول (روتین) کارخانه، به محل پست حمل می گردند.

برای جلوگیری از صدمات مکانیکی و یا تأثیرات محیطی ناشی از حمل و نقل و پیاده کردن تابلو و یا انبار نمودن آن، بایستی تابلوها بعد از ساخت به گونه ای مناسب بسته بندی شوند. بر روی بسته بندی اطلاعات لازم از جمله نام شرکت سازنده بایستی درج شده باشد. قبل از تخلیه تابلو از وسیله نقلیه می باید از وضعیت ظاهری آن بازدید و پس از تخلیه از بدنه، چهار چوب و درب تابلوها معاینه دقیقی به عمل آید و در صورت آسیب دیدگی مراتب به کارخانه سازنده گزارش شود.

2-2- جابجایی و جاسازی

حداقل فاصله بین دیوار و تابلو و یا بین دو تابلو برای راهروهایی به طول تا سه متر برابر 70 سانتیمتر و برای تابلوهایی به طول بیش از 3 متر برابر یک متر انتخاب گردد (برای تابلوهایی به ارتفاع حدود 2 متر). تابلو های تمام بسته برای جلوگیری از خطر فساد تدریجی (زنگ زدگی) باید حداقل 5 سانتیمتر از دیوار ها فاصله داشته باشند.

محوطه های جدا برای تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی توصیه می گردد، البته اگر هر دو تابلو تمام بسته باشند نصب هر دو تابلو در یک محوطه مشکلی ایجاد نمی کند. محوطه و اتاقک تابلو باید طوری باشد تا آبهای سطحی جاری و یا طوفان و سیل به آن آسیبی وارد نکند و دمای محیط بالاتر از 12℃ "> 5- باشد (در صورتی که وسایل حفاظتی و وسایر اندازه گیری موجود نباشد، این دما تا 12℃ "> 5- نیزمی تواند پایین بیاید)، در غیر این صورت استفاده از هیتر برقی توصیه می گردد.

تهویه محوطه باید به خوبی صورت گرفته تا از زنگ زدن و گرد و غبار محیط جلوگیری شود. دیوارها باید بطور کاملاً صاف یک لایه گچ کاری شده تا از نشستن گرد و خاک جلوگیری شود ولی باید دقت شود که سقف نباید گچکاری گردد زیرا امکان ریزش گچ از سقف و خطر اتصال کوتاه برای تابلو وجود دارد.

پله و سطح شیب دار در قسمت نصب تابلوها نباید باشد و درب اصلی باید به اندازه ای باشد که خروج یا ورود تابلو ها مشکل نباشد. در حالتیکه منطقه تردد افراد عادی نزدیک محوطه تابلو باشد دربها باید از آهن ساخته شده باشند. پنجره های بازشو با تور سیمی جهت جلوگیری از ورود پرندگان ساخته شده باشد و هیچ پنجره بازشویی بالای قسمت تابلوها نباشد. ضمناً با توجه به حداقل زمان عملکرد و سیستم های حفاظتی و قدرت اتصال کوتاه، سیستم زمین مناسب ایجاد شده باشد.

تابلوهای فشار متوسط ایستاده تمام بسته و انواع قابل دسترسی و فرمان از جلو و کشویی باید به یکی از دو روش زیر نصب شود:

الف- نصب بر روی اتاقک کابل: برای نصب این قبیل تابلوها بر روی اتاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل متناسب با ابعاد کف تابلو در سقف اتاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. طول دهانه مورد نظر باید 20 سانتیمتر کمتر از عرض مجموع تابلو باشد و عرض آن نيز 20 سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوط خواهد بود. لبه دهانه باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.

ب- نصب بر روی کانال: طول کانال مورد نظر که تابلو بر روی آن استقرار می یابد 20 سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن نیز 20 سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه خواهد بود. عمق کانال باید 120 سانتیمتر باشد. این کانال باید برای ورود و خروج کابل ها به کانال کابل کشیها مرتبط باشد و لبه دهانه ها باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.

در مورد تابلوهای فشار ضعیف ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت مانند تابلوهای فشار متوسط به دو روش فوق عمل شود و فقط در حالت نصب روی کانال، عمق کانال باید 80 سانتیمتر باشد.

تابلوهایی که در محوطه باز نصب می گردند باید بر روی سکوی بتنی یا آجری  که 20 الی 25 سانتیمتر از کف تمام شده خیابان یا محوطه مربوط ارتفاع داشته باشد، نصب شود. سکوی یاد شده که از نوع تو خالی خواهد بود باید دارای دیواره ای به قطر 20 الی 25 سانتیمتر باشد و نیم متر پایین تر از کف تمام شده محوطه شروع و تا 20 الی 25 سانتیمتر بالاتر از کف مزبور ادامه یابد.

لبه خارجی سکو، که به صورت نیم گرد(پخ) ساخته خواهد شد، باید از هر چهار طرف حداقل 10 سانتیمتر بزرگتر از لبه داخلی بوده و لبه داخلی آن حداقل 5 سانتیمتر از بدنه تابلو فاصله داشته باشد.

محل نصب تابلوهای قابل نصب در فضای باز باید طوری پیش بینی شود که در جلوی آن محل کافی برای دسترسی به تابلو وجود داشته باشد. برای نصب تابلو روی سکوی بتونی در نواحی مرطوب، بایستی ابتدا کلافی آهنی آماده شده و سپس تابلو به آن پیچ و مهره گردد تا تابلو با کف بتونی تماس مستقیم نداشته باشد.

برای جابجایی تابلو از وسایل مناسب مثل جرثقیل و لیفتراک استفاده شود. در صورتیکه کف تابلو از قطعات فلزی مستحکم مانند ناودانی ساخته شده باشد قرار دادن لوله زیر کلاف تحتانی و یا لغزاندن آن روی صفحات فلزی مجاز می باشد. باید دقت کرد که تابلو همواره در حالت قائم جابجا گردند و دقت شود که نصب تابلو در آخرین مرحله از عملیات ساختمانی پست صورت گیرد و فقط پوشش نهایی کف می تواند بعد از نصب تابلو انجام شود. دقت شود که موقع نصب قاب فلزی، لبه کانالها و صفحات روی بتن کف دقیقاً همتراز بوده و ناصافی آن در تمام طول قاب کمتر از 2 میلیمتر باشد.

2-3- استقرار و نصب تابلو

در صورتیکه تابلو بصورت سلولهای جداگانه باشد استقرار آنها باید از دورترین تابلو نسبت به درب ورودی پست باشد. بعد از قرار گرفتن هر سلول بر روی چهار چوب فلزی به کمک شاغول و تراز باید تنظیم شود و در صورت لزوم می توان از صفحات کوچک فولادی به ضخامت 5 میلیمتر برای تراز کردن استفاده نمود.

در تابلوهای فشار متوسط کشویی چنانچه در حال حمل، ارابه کلید جدا شده باشد، باید دقت نمود که به هنگام نصب کنتاکتهای ثابت و متحرک در یک خط قرار گیرند.

اتصال سلولها به یکدیگر توسط پیچ و مهره طبق دستورالعمل سازنده باشد و موقعیت سلولها به کمک سوراخهایی که به رنگ قرمز علامتگذاری شده اند کنترل شود. برای اتصال سلولها به یکدیگر از سلولهای کناری شروع کرده و بعد از تنظیم امتداد آنها پیچ و مهره های پائینی و بالایی را به ترتیب محکم نمود. در صورتیکه نیاز به جابجایی مختصر یکی از سلولها در محل استقرار باشد نیروی جابجایی به کلاف زیرین وارد شود، چرا كه در غیر این صورت دیواره های سلول صدمه خواهند دید.

برای ثابت کردن تابلو و جلوگیری از جابجایی جزئی در طول مدت کلید زنی، بهتر است که تابلوها روی کف پست با استفاده از پیچ خود بازشو (رول بولت) محکم شوند.

2-4- نصب قطعات و اجزا تابلو

بعد از استقرار تابلو، شینه های اصلی در سلولهای جداگانه را باید به هم متصل نمود. ابتدا بستهای موقت که برای حمل و نقل تعبیه شده باز می شود و سپس شینه ها با توجه به ردیف رنگهای مشخص شده و طبق دستور العمل سازنده به هم اتصال داده می شوند. این اتصال توسط پیچ و مهره های دریافتی از کارخانه سازنده انجام می شود. سطح شینه ها به یکدیگر و به یراق آلات باید از هر گونه چربی و گرد و غبار پاک شود و نقاط تماس حامل جریان (کنتاکت های ثابت)، با یک لایه گریس پوشانده شده و پس از محکم کردن پیچ ها، گریس اضافی از کلیه سطوح زدوده گردد.

سفت کردن پیچ ها با آچار مخصوص و با توجه به گشتاور تعیین شده توسط سازنده صورت گیرد. سپس ابزار دقیق و وسایل اندازه گیری و حفاظتی تابلو در صورتیکه جداگانه حمل شده باشند طبق نقشه و دستورالعمل سازنده، در محل مشخص شده نصب گردد.

 تابلو با کلیه تجهیزات داخل آن از طریق قاب فلزی بدنه به زمین متصل می شود، لذا به هنگام نصب قطعات باید دقت نمود که سطح زیر پیچ و مهره کاملاً پاکیزه و براق شود و پیچ و مهره ها بخوبی در جای خود محکم گردند؛ همچنین در صورت وجود سر کابل، این وسیله نیز باید به دقت به چهارچوب سلولها محکم گردیده و با اتصال کامل بسته شود.

کلیه سیم کشی های داخلی تابلو و اتصال مدارهای ثانویه اندازه گیری، فرمان و هشدار و غیره طبق نقشه های سازنده با استفاده از سیم مسی مفتولی تک لا با سطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع و ولتاژ عایقی حداقل 1000 ولت انجام گیرد. دسته بندی و فرم دهی این سیمها باید به گونه ای باشد که تعویض هر کدام در صورت نیاز بدون باز کردن سایر مدارها امکان پذیر باشد.

بعد از نصب اجزا و قطعات داخل تابلو، باید گرد و غبار داخل آنها بخوبی پاک و تجهیزات بار دیگر معاینه شود. برای اینکار تمام اتصالات پیچ و مهره ها، روغنکاری قسمتهای متحرک، تنظیم سوئیچ ها و رله ها و سالم بودن کنتاکتهای سیگنال و همچنین عملکرد ارابه ها و مدارهای کشویی دقیقاً بازرسی گردند. اتصالات زمین بدنه و قاب محفظه جانبی و مقره های عایق و غیره محکم گردند. کلیدهای چاقویی باید از نظر قدرت مکانیکی بدقت مورد بازرسی قرار گیرند؛ این کار می باید حدود 30 مرتبه با باز و بسته کردن چاقوی کلیدها صورت گیرد تا کنتاکتها با گیره های درگیر شونده آنها کاملاً جفت شوند. در خاتمه مدارها و سلولها باید شماره گذاری شود.

2-5- آزمون راه اندازی تابلو

قبل از اینکه تابلو های برق تحت بار قرار گیرند، کلیه تجهیزات داخل سلولها از قبیل کلیدها، مکانیزم های عمل کننده، ترانسفورماتورهای اندازه گیری و غیره باید بازرسی و آزمایش شوند و کلیه سیم بندیها و مدارهای الکتریکی مطابق دیاگرامهای سازنده بازرسی شوند و استحکام اتصال سیمها به ترمینالها مورد معاینه قرار گیرند.

انجام آزمونهای معمول (روتین) در محل مصرف وقتی ضروری است که عمل مونتاژ و نصب قطعات آن در محل مصرف انجام گرفته باشد؛ در غیر این صورت اگر تابلو بصورت یکپارچه به محل مصرف آورده شده، تأییدیه آزمون کارخانه برای این کار کافی است.

 

 

3- تعمير و نگهداري تابلو:

در این بخش نکات کلی که در تعمیر و نگهداری هر وسیله برقی بخصوص تابلوهای فشار قوی و ضعیف لازم است، آورده شده است.

3-1- كليات و ايمني در كار:

موارد ذيل باید جهت ايمني در كار مي بايست مد نظر قرار گيرند:

- ضروری است که تمام افرادی که با نگهداری تجهیزات در ارتباط هستند مسئولیت پذیری داشته باشند و سازندگان باید تجهیزات را ایمن طرح و کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

- توصیه می شود که در تمام محوطه پستها و محل های کار، بنابر نیاز و طول عمر تجهیزات یک سری از قواعد ایمنی بصورت مدون در محل دید قرار داده شده و بصورت مشخص دنبال شود تا حدود دسترسی افراد و نوع و طرز نگهداری بصورت مشخصی به اجرا درآید.

-تمام افرادی که مسئولیت نگهداری وسایل و تجهیزات را به عهده دارند، هنگام بروز آتش سوزی باید اطلاعات لازم را داشته باشند. نوع وسایل آتش خاموش کن باید مطابق نوع تجهیزات بوده و برای استفاده در پست خطری نداشته باشد و با توجه به دستورات سازندگان تهیه و دارای برچسب راه اندازی و نگهداری باشد.

- کلیه افراد مرتبط با نگهداری تجهیزات، تعالیم لازم برای برخورد با فرد برق گرفته را دیده باشند و وسایل کمکهای اولیه در دسترس باشد و نیز آدرس و تلفن تعدادی از نزدیکترین مراکز درمانی و بیمارستانها در دسترس باشد.

- قواعد کار مربوطه در دسترس تمام افراد مسئول روی سوئیچگیرها و تابلو ها نصب شود. همچنین دیاگرام خطاهای احتمالی و حفاظت های تأسیسات در دسترس بوده و اخطارهای لازم مربوط به هر وسیله برای افراد و کارکنان بر روی دستگاه قابل مشاهده باشند. در صورت بوجود آمدن تغییرات در روند نگهداری و عملکرد سالم تجهیزات، این تغییرات روی هر وسیله درج گردد.

- تابلو باید طوری طرح شود که مانع از دسترسی افراد غیر مجاز گردد و نیز درجه حفاظت (IP) بر روی آن قابل دیدن باشد.

3-2- اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از تعمير و نگهداري

- قبل و بعد از بی برق شدن با یک نمایشگر ولتاژ مناسب، ولتا‍‍ژ خوانده شود.

- هنگامیکه کلید جداکننده عملیات قطع را انجام می دهد، باید نشانگر روی off قرار گرفته و نقطه ایزوله شده مشخص باشد.

- قبل از اطمینان از بی برق شدن و دشارژ و زمین شدن هادی مورد نظر، از تعمير آن خودداری گردد.

- از برقدار شدن تصادفی تجهیزات جلوگیری کرد.

- به مدارات کنترل، کلیدها، اینترلاکها و جداسازی قطعات نباید اعتماد داشت و احتمال دوباره برقدار شدن مدار اصلی و  کمکی را در نظر داشت.

- تجهیزات تابلو دارای منابع تغذیه متفاوت می باشد که با خط اصلی فرق می کند (مثل هشدار دهنده ها، اینترلاکها، مدارات گرمازا، روشنایی، منابع باطری و...)، لذا همواره هنگام بی برق کردن مدار اصلی و هنگامیکه کلید جدا کننده حالت خاموش و قطع را نشان می دهد، تمامی خطوط بی برق نیستند؛ لذا برای جلوگیری از وقوع اشتباه، باید پیامهای هشدار دهنده مناسب نصب گردد. در ضمن باید از برقدار شدن معکوس ترانسفورماتور ولتاژ و باز شدن ثانویه ترانس جریان جلوگیری کرد.

- تمام سطوحی که در تابلو شامل هادیهای برقدار می باشند، در حالت عادی باید قابل دسترسی نبوده و دریچه های حفاظتی بسته باشند.

- رله ها نباید در مدارات کنترل عایقی (اینترلاکها، کلیدها و...) بکار روند تا از برقدار شدن اتفاقی جلوگیری گردد.

- در صورت عدم وجود کلید زمین نکات زیر در مورد زمین کردن با سیم رعایت گردد:

-        تمامی فازها زمین گردند، حتی اگر کار روی فاز دیگری صورت می گیرد.

-        قبل از وصل کردن سیم زمین به فاز، ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شود و پس از اینکه از صحت اتصال و محکم بودن آن اطمینان حاصل شد آنرا به فاز متصل نمود.

-        بعد از انجام کار، سیم زمین ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد.

-        سیم زمین به هیچ عنوان نباید برای سلولها یا قسمتهایی که در معرض هادیهای برقدار فشار متوسط هستند بکار رود.

 3-3- جلوگیری از آلودگی

ورود بخار، گرد و خاک، جانوران موذی و... به تجهیزات برقی باعث عدم کارکرد صحیح و بوجود آمدن خطا     می شود. لذا در طول مدت تعمیر و نگهداری و یا موقع بازرسی، برای جلوگیری از موارد ذکر شده اقدامات لازم باید صورت گیرد و پس از اتمام کار، بازرسی نهایی صورت گرفته و از قفل بودن درب تابلوها اطمینان حاصل شود.

 

3-4- انرژی ذخیره شده خازنی

تجهیزات الکتریکی به ظرفیتهای خازنی متصلند (کابلها، خازنها و...)، لذا باید از نبودن ولتاژ بر روی تجهیزات ناشی از بار خازنی مطمئن بود.

3-5- آزمایشات

تمام تجهیزات باید قبل و بعد از بکارگیری آزمایش شوند و به امنیت قطعات ثابت و متحرک، پاکیزگی داخلی، وضعیت داخلی، وضعیت عایقی و توصیه های کارخانه سازنده توجه گردد.

آلودگی سطح عایقها، وضعیت اتصالات، عملکرد مکانیکی و روغن کاری، وضعیت قفلها و وسایل حفاظتی بررسی گردد.

3-6- دوره های تعمیر و نگهداری

به علت تنوع شرایط کاری، محیطی، امکانات پرسنلی و ابزار آلات در مورد هر تأسیسات، به راحتی در این مورد   نمی توان نظر داد، ولی کارخانه سازنده در هر مورد باید حداقل تکرار دوره نگهداری برای وسیله را مشخص کند. این تکرار به عوامل زیادی از جمله  شرایطی که وسیله تحت آن کار می کند، نوع کار وسیله و ... وابسته است.

برای وسایلی که مرتباً در حال کار می باشند، با توجه به نوع کار آنها، به یک نگهداری معمولی (روتین) که بر پایه بازرسیهای منظم و آزمایشهای مشخص در فواصل زمانی معین تکرار می شود نیاز می باشد. فاصله بین نگهداری به تعداد عملکرد وسیله در زمان مشخصی و نیز توصیه کارخانه سازنده بستگی دارد.

3-7- نگهداری و تعمیرات بعد از وقوع خطا در پست

بعد از وقوع اتصال کوتاه در پست، تمام اجزاء مرتبط و کلیه اتصالات و رله هایی که عمل کرده اند باید مورد آزمایش قرار گیرند.

3-8- پاکیزگی  

برای عملکرد صحیح تجهیزات، پاکیزگی و تهویه طبیعی یا اجباری ضروری است. قبل از برداشتن پوششها و بازکردن دربها، برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا قطعات شل شده احتیاط لازم به عمل آید. برای تمیز کردن داخل تابلوها، استفاده از وسیله مکشی توصیه می شود. در هر مرحله از تمیز کردن، وسایل باید بی برق باشند. برای تمیز کردن قطعات روغنی، از پارچه جیر و ابر پلاستیکی نو استفاده شود. تکه های پارچه کتان نباید استفاده شوند و پارچه های بکار رفته باید بدون پرز و از لحاظ شیمیایی تمیز باشند.

اگر از مواد حلال برای تمیز کردن استفاده می شود، دقت شود تا برای تجهیزات مضر نباشد و از مواد آتش زا و یا سمی به هیچ عنوان استفاده نگردد. در طول مدت تمیز کردن بايد دقت شود که بدون دلیل دربها باز نماند و بعد از انجام کار دربها بسته و از لحاظ ایمنی، مرتب و اینتر لاکها کنترل شوند و مراقب برچسب ها و علائم نصب شده بود تا خللی در وضعیت آنها ایجاد نشود.

 

 

3-9- علامتگذاری پوششها و اتصالات

تمام پوششها، خروجی کابلها و غیره قبل از جابجایی علامتگذاری شوند و نیز اتصالات باز شده و یا ایجاد شده موقت که برای آزمایش در نظر گرفته شده به دقت مشخص تا بعداً بصورت اول درآید.

3-10- چگونگی اتصالات

صحت اتصالات و سالم بودن آنها باید مرتباً بازرسی شوند و به هر گونه نشانه اضافه دما دقت شود. بعد از وقوع اختلال، پیچ و مهره ها، پین ها و قفلها و تمام وسایلی که از آنها جریان عبور می کند و اتصالات زمین باید بررسی شده و در صورت تغییر وضعیت دوباره بصورت اول برگردانده شوند. به سفت و محکم شدن یک پیچ اکتفا نشود، زیرا ممکن است بعلت درازی پیچ و یا گیر کردن در سوراخ کور، بعداً شل شود. یک آزمایش با ولتاژ حدود میلی ولت می تواند اتصالات بد را نشان دهد.

ظرفیت حمل جریان یک اتصال به فشار محل اتصال بستگی دارد. هنگامیکه اتصال ناشی از تعداد سیمهای زیادی است، این اتصال مطابق توصیه کارخانه سازنده صورت گیرد. اتصالات آلومینیوم به آلومینیوم و یا به مس یا برنج به دقت زیادی نیاز دارد که باید دستورات لازم در هر مورد دقیقاً رعایت گردد.

اتصالات قدرت قابل حرکت مثل دو شاخه ها باید از نظر عملکرد، پاکیزگی و هر گونه نشانه اضافه دما بازرسی گردند. اتصالات قابل انعطاف یافته شده باید از لحاظ سائیدگی و از دست دادن قابلیت انعطاف بازرسی شده و در صورت لزوم تعویض گردند.

 

 

3-11- نگهداری عایقی و آزمون عایقی

3-11-1- عایقهای جامد

عایقهای چینی و سایر عایقهای جامد از لحاظ ترک خوردگی و یا سایر اثرات مکانیکی باید بازرسی گردند، بعد از هر تعمیر و یا بعد از وقوع خطا و یا هر وقت که به کیفیت عایق شک گردد، تست مقاومت عایقی باید صورت گیرد. قبل از آزمایش، عایق باید تمیز و خشک باشد. ولتاژ آزمایش با توجه به ولتاژ نامی تجهیزات انتخاب می گردد. جدول زیر این مقادیر را نشان می دهد.

جدول- سطوح ولتاژ تست مقاومت عايقي

ولتاژ نامی عایق تجهیزات KV(rms)

ولتاژ آزمایش توصیه شده برای تست مقاومت عایقی (به زمین و بین دو فاز)KV(d.c)

تا 1

1 تا 6/3

6/3 تا 36

1

2

5

 

مقاومت عایقی سیم های کوچک و مدارات روشنایی و مدارات ضمیمه و کمکی با ولتاژ d.c کمتر از 500 ولت اندازه گیری می شود. بعد از آزمایش، عایقها باید دشارژ و زمین شوند.

3-11-2- عایق روغن

فاصله بین آزمایشها بستگی به طبیعت و جنس روغن و دوره استفاده ار تجهیزات دارد و تعیین بهترین دوره بر پایه تجربه و مشورت با کارخانه استوار است. سطح روغن، بخار آب موجود و آلودگی آن جزء آزمایشهایی است که در دوره های نگهداری باید صورت گیرد.سطح روغن بوشینگ ها مرتباً چک شود و در صورت کاهش سطح و یا نشت، کنترل شده و در صورت نیاز رفع عیب شود. بعد از اتمام بازرسی دقت شود که تمام اتصالات کاملاً سالم باشند و در طول مدت بازرسی اتصالات زمین برقرار باشد.

3-11-3- گازSF6

در کلیدهای قدرتی که از این گاز استفاده می شود بطور دوره ای فشار SF6 و دمای آن با مقدار مشخص شده آن توسط کارخانه سازنده مقایسه گردد.

3-12- ایمنی پیوستگی زمین و نگهداری آن

تمام اجزای فلزی باید مطابق با استاندارد زمین شده و دقت شود که اتصالات مکانیکی و پیچ و مهره ها در محل اتصال سالم باشند. در طول مدت نگهداری توجه شود تا پیچ و مهره ها و اینتر لاکهای مرتبط به خوبی عمل کنند.

3-13- دریچه های حفاظتی و وسایل قفل کننده

عملکرد صحیح مجموعه های مکانیکی بازرسی شود و پیچ و مهره ها سفت و سایر قسمتها بطور آزادانه حرکت کنند. بجز مواردی که در توصیه های کارخانه سازنده آمده است، یاتاقانها، شفت ها و سایر قسمتهای لازم به مقدار کم روغن کاری شوند.

3-14- اینتر لاکها

هنگام امتحان اینتر لاک، احتیاط لازم برای جلوگیری از خطر برای دستگاه و اشخاص انجام شود تا از حوادث ناخواسته جلوگیری گردد.

علت استفاده از اینتر لاک، اطمینان از عملکرد مشخص شده برای دستگاه است و اینکه اپراتور نتواند حالتی بوجود آورد که دستگاه برای آن طراحی نشده است و یا دستگاه هنگامیکه برای شخص خطر به بار می آورد عمل نکند. این حالات معمولاً شروع بکار وسیله، خاموش کردن، کلیدزنی و اجازه دسترسی می باشد.

 

 

3-14-1- نگهداری سیستم اینترلاک

شخص مسئول نگهداری باید، ماهیت و هدف استفاده از اینتر لاک وجزئیات و تجربه کار مربوطه را داشته باشد. دفترچه نصب و راه اندازی و نگهداری کارخانه بعنوان مرجع باید در دسترس باشد.

با توجه به نوع نصب اینترلاک توصیه های زیر قابل استفاده است:

الف)از لحاظ مکانیکی:

1-    پیچ ها، اهرمها، فنرها، کشوها و قفل و بست ها باید تمیز شده و به حد کافی روغن کاری شده تا عملکرد صحیح داشته باشند.

2-    هر نشانه ای از پوسیدگی به دقت بررسی و در صورت لزوم قطعه تعویض گردد.

3-    تمام اجزاء ثابت مانند پیچ و مهره ها، پیچ تنظیم، پین ها و ... باید بازرسی گردد.

 

ب- از لحاظ الکتریکی:

1-    مدارات سیم بندی و ترمینالها، کنترل و قسمتهای معیوب تعویض و یا تعمیر گردد.

2-    تست مقاومت عایقی روی مدارات کنترل صورت گیرد.

3-14-2- آزمایش نحوه عملکرد سيستم اينترلاك

بعد از بی باری شینه ها و فیدر ها، عملکرد تمام اینترلاکها باید بررسی گردد. این آزمایشات می بایست هم در جهت عملکرد و هم در جهت عدم عملکرد اینترلاک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم اطمینان حاصل شود و هم نسبت به جلوگیری از خطر در مواقع لزوم، اطمینان حاصل شود.

3-15- شینه ها و محفظه های مخصوص آن 

نگهدارنده ها شامل اتصالات و بست ها، سر کابل و کشوها و نیز محفظه ها باید تمیز بوده و کاملاً دقت شود که شینه ها یا اتصالات شل نباشند.

3-16- کلید جدا کننده (با یا بدون فیوز)

قبل از انجام هر عملی روی تابلو ها، لازم است تا از بی برق شدن مدار کمکی و اصلی (ورودی و خروجی) اطمینان حاصل کنیم. با توجه به تنوع طرحهای کارخانجات مختلف نکات زیر در خصوص نگهداری و بازرسی کلیدهای جدا کننده حایز اهمیت است:

- تنظیم فواصل هادیها و کنتاکتها: هنگام بازرسی باید فواصل عایقهای تمام قطبها توسط آزمون عایقی آزمایش شوند.

- عملکرد مکانیکی: مکانیزم عملکرد باید بی عیب بوده و اینتر لاکها و قفل ها کنترل شوند و نشانگر محل کنتاکتها (وضعیت کلید) صحیح عمل کند.

- کنتاکت اصلی و کمکی: این قسمت باید از لحاظ فرسودگی (مطابق دستورات کارخانه)، اضافه دما و زنگ زدگی بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد. اضافه دما ممکن است بر اثر بدی تهویه، اضافه بار، شل بودن اتصالات، کافی نبودن نیروی کنتاکتها و... ایجاد شود.

در صورت سوختن فیوز، قطع اتوماتیک کلید جدا کننده قابل قطع زیر بار باید کنترل گردد. سرویس نمودن کلیدهای جدا کننده، تیغه های زمین و کلید های قابل قطع زیر بار و همچنین مکانیزم آنها حداقل هر سه سال یکبار لازم است.

3-17- کلیدهای قدرت

هنگام تعمیر و نگهداری کلیدهای قدرت و قبل از هر اقدامی توصیه های زیر باید مد نظر باشد:

1- برای کلیدهایی که با موتور یا سولونوئید شارژ می شوند، ابتدا منبع تغذیه موتور جدا شود.

2- برای کلیدهایی که با فنر کار می کنند، فنر باید دشارژ شده و در صورت استفاده از موتور برای شارژ فنر، منبع تغذیه آن قطع گردد.

3- فیوزها در مدارات کنترل از محل خود خارج شوند.

4- قبل از شروع به کار، کلید را قطع كرده و فیوزها در مدارات اصلی و کمکی برداشته شوند و از بی برق بودن آن اطمینان حاصل شود. باید توجه نمود که هیچ آتشی یا دودی نزدیک روغن وجود نداشته باشد. همچنین استفاده از نمایشگر ولتاژ نیز توصیه می شود. هر پوشش دریچه حفاظتی برقدار یا دارای کنتاکت برقدار باید بسته و قفل شود.

3-17-1- صحت عملکرد

برای حصول اطمینان از این امر باید در فواصل زمانی مشخص این کلیدها باز و بسته شوند و برای قطع بهتر است از رله های حفاظتی مربوط به کلید مورد نظر استفاده شود.

3-17-2-بازرسی ظاهری

فساد تدریجی، نشست روغن، هر بوی غیر معمول ناشی از اضافه دما و هر صدای ناشی از شارژ شدن و یا صدای ناشی از شل بودن قطعات باید مورد بازرسی قرار گیرد. عایقهای بیرونی، مکانیزم قطع، دریچه حفاظتی، اتصال زمین و سایر قسمتهای قابل دید در صورت وجود وضعیت نامعمول مورد بازرسی قرار گیرد و توجه شود که تمامی کنتاکتها با هم باز و بسته گردند.

3-17-3-پیاده کردن اجزا داخلی به منظور بازرسی

در عملیات نگهداری و بازرسی اجزای داخلی کلیدهای قدرت، باید نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- تابلو و محفظه کلید قدرت: هر انقباض و فسادی در این قسمت باید بازرسی گردد.

- کنتاکت قوس اصلی: در این قسمت هر نشانه ای از تغییر رنگ و وضعیت بازرسی و قطعه در صورت نیاز تعویض گردد و همچنین فنر برگرداننده کنتاکت و نیروی لازمه برای این کار بازرسی شود. لولای کنتاکت باید از لحاظ نشانه های افزایش دما، جرقه و یا خراب شدن مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت نیاز تعویض گردد.

تغییر رنگ جزئی یا سوختگی کنتاکتهای مس یا آلیاژ مس زیان آور نیست ولی می توان با یک کاغذ سمباده مناسب کنتاکتها را تمیز نمود (سنگ سمباده نباید استفاده شود). مقدار ماده برده شده از سطح کنتاکت باید مطابق حداقل توصیه کارخانه باشد و نیز به گونه ای باشد که نیروی فنر بین سطح کنتاکتها کم نشود.

با توجه به اینکه نقاط تحت فشار معمولاً جریان نامی را حمل می کنند، باید نسبت به این سطح تماس دقت بیشتری شود و هر گونه چاله یا برجستگی را از آن زدود. لازم به ذكر است كه علی رغم رنگ سیاه کنتاکتهای نقره، این کنتاکتها به تمیز کردن نیازی ندارند.

- وسایل کنترل جرقه و دیواره های محوطه جرقه: این قسمت باید بازرسی و تمیز شده (لازم به ذکر است که این قسمت معمولاً فشرده ساخته می شود که بدون سائیدگی نمی توان آنرا تمیز کرد) و در صورت نیاز تعویض گردد و در مورد صحت عملکرد و تنظیم سایر قسمتها، باید به توصیه های کارخانه مراجعه کرد.

- مکانیزم: در طول بازرسی و امتحان مکانیزم باید دقت شود که قسمتهای متحرک آسیب نبیند.

الف- مکانیزم قطع: این قسمت باید تمیز شده و آزمایش شود و قطعات فرسوده تعویض گردد. باید توجه کرد که سطوح کشویی و متحرک در مکانیسم قطع از روغن پاک شده و روغنکاری به مقدار خیلی کم و با توجه به توصیه های کارخانه صورت گیرد.

ب- مکانیزم بستن: این قسمت نیز باید تمیز و آزمایش شود و در صورت نیاز قسمتهای فرسوده تعویض گردند و قسمتهای لازم روغن کاری و اضافات آن پاک شود. جزئیات مکانیکی این بخش باید مورد بازرسی قرار گیرد.

در کلیدهای قدرتی که با فنر بسته می شوند، فنر، گیره و چرخ دنده ها باید بازرسی شده تا نشکسته و  دنده ها خورده نشده باشد و اگر فنر با موتور شارژ می شود، موتور و اتصالات بررسی شوند.

- کنتاکت کمکی، اینترلاکها و وسایل نمایشگر: کنتاکتهای کمکی باید تمیز و سالم نگهداری شوند، زیرا عملکرد سایر قسمتها از جمله لوازم حفاظتی به درست عمل کردن وسایل این قسمت بستگی دارد. کنتاکتها باید بازرسی و تمیز شده و در صورت نیاز تعویض گردند و نیروی بین کنتاکتها تصحیح گردند.

زمان عملکرد کنتاکتهای کمکی نسبت به کنتاکتهای کلید قدرت نیز بررسی و تصحیح شود و وضعیت قطع و وصل  (OFF-ON) بصورت مکانیکی یا چراغ راهنما توسط وسایل نمایشگر بازرسی شود.

اینترلاک و وسایل قفل کننده باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرند (بخصوص در مورد زمین کردن و آزمون ها) و در صورت لزوم روغن کاری شوند.

- ایمنی دریچه های حفاظتی: عملکرد و مکانیزم آن باید بعد از خروج کلید قدرت و بعد از بازگرداندن آن فوراً بازرسی و آزمایش گردد.

- رسیدگی نهایی: قبل از اینکه کلید قدرت و وسایل کمکی به سر جایشان برگردانده شوند و مدار برق دار گردد، یک آزمون مقاومت عایقی باید صورت گیرد.

3-17-4- نگهداری بعد از وقوع خطا در پست

با توجه به نقش کلید قدرت بعد از وقوع خطا در پست، باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

1- تمیز کردن: عایقها و سایر قسمتهای در معرض بخار فلز باید تمیز شده و هر گونه  نشانه ای از ترک و شکاف و سوختگی و یا سایر خسارات مورد رسیدگی قرار گیرد.

2- کنتاکتها و وسایل کنترل جرقه: کنتاکتها ار لحاظ سوختگی و از بین رفتگی بازرسی شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض گردند. برای خارج کردن ته نشست فلز که معمولاً بعد از وقوع خطا پیدا می شود، لازم است تا قسمت کنترل جرقه خارج و بازرسی گردد.

3- مکانیزم: مکانیزم عملکرد باید آزمایش گردد.

4- بازرسی عمومی از وضعیت ظاهری و مکانیکی: وضعیت ظاهری و مکانیکی کلید قدرت بعد از وقوع خطا در پست باید بازرسی گردد.

3-17-5- کلید قدرت روغنی

این مطالب علاوه بر مطالب ذکر شده قبلی برای کلیدهای قدرت روغنی کاربرد دارد.

الف) خروجی های گاز:

خروجی های گاز و روغن باید مورد بررسی قرار گرفته تا مسیر عبور روغن و گازهای موجود باز باشد. در جائیکه اتصال بین قسمت ثابت و متحرک لوازم وجود دارد باید کاملاً از صحت آن اطمینان حاصل کنیم و در هیچ وضعیتی منافذ خروجی نباید از مقدار طراحی شده بزرگتر باشد.

ب) مکانیزم ها:

در حالت جابجایی مخزن روغن یا خالی بودن آن، هیچگونه باز و بسته شدن کنترل نشده ای نباید صورت گیرد.

ج) عایق روغن:

مقداری از روغن باید آزمایش شده تا شرایط لازم را داشته باشد و در صورت غیر استاندارد بودن، با روغن مناسب تعویض گردد. در ضمن سطح آن نیز تا محلی که کارخانه سازنده مشخص کرده است باشد و قبل از پر کردن مخزن کلید، داخل مخزن و قسمتهای غوطه ور شده آن با روغن تمیز شسته شود. همچنين ضروری است که مخزن و سطح کنتاکتها و عایقها از رطوبت و آلودگی کاملاً پاک باشد.

در طول مدت پر کردن مخزن، روغن دارای حباب می شود که جهت جلوگیری از این موضوع بهتر است از ته مخزن پر شود و بعد از پر شدن مخزن و قبل از بکارگرفتن کلید، باید کمی صبر نمود. همچنين روغن داغ نباید برای پر کردن مخزن بکار رود.

د) نگهداری بعد از وقوع خطا در پست:

با توجه به تأخیر پراکندگی گازهای شعله زا بعد از وقوع خطا در پست، باید به نکات زیر دقت شود:

1-اگر روغن بد رنگ شود و یا آلودگی زیادی مشاهده شود (ذرات کربن معلق و ...) باید روغن تعویض گردد.

2-اتصالات و قفل ها باید مورد بررسی قرار گیرند تا از محکم و سالم بودن آنها اطمینان حاصل گردد.

کلیدهای روغنی هر سه سال بسته به کیفیت طرح، تعداد دفعات عملکرد و سطح اتصال کوتاه در محل نصب، تحت سرویس قرار می گیرد. این دوره زمانی ممکن است بر حسب ضرورت تغییر یابد، اما در هر صورت نباید بیش از 5 سال طول بکشد.

 

3-17-6- کلید قدرت SF6

گاز SF6 بی اثر، بی رنگ، بی مزه و بی بو و غیر قابل اشتعال و غیر سمی، سنگین تر از هوا (به نسبت 11/5) و از لحاظ شیمیایی پایدار بوده و در شرایط نرمال در تجهیزات الکتریکی استفاده می شود. در دمای بالای 800 درجه سانتیگراد و در هنگامیکه در معرض قوس الکتریکی قرار گیرد، به اجزا دیگری مانند SF4، SF2 و مقدار کمی S2، F2، S و F و... متلاشي مي شود که در مجاورت رطوبت به فلز و شیشه صدمه زده و به اکسید فلز تبدیل می شوند. در تجهیزاتی که از SF6 استفاده می کنند، با استفاده از وسایلی خاص و استفاده از کربن و مواد مشابه، مشتقات متلاشی شده را جذب می کنند. این مواد بصورت پودر درآمده و در مجاورت رطوبت هیدرولیز شده و به فرم ماده خاکستری رنگ چسبناکی ته نشین می شود. این پودر اثر تحریک کننده بر چشم و غشاء مخاط تنفسی دارد.

3-17-6-1- نشست مواد سمی در حالت کار غیر عادی و گسیختگی محصولات SF6

به ندرت حادثه ای در تابلو باعث نشست مواد مضر می گردد. در اینحالت محصولات سمی ناشی از جرقه که در داخل پست آزاد می شود، باعث بوجود آمدن خطر می گردد. خطر ناشی از این محصولات توسط مقایسه غلظت موجود این محصولات در سطح پست با مقدار خطرناک مشخص شده توسط کارخانه، روشن می گردد. پرسنلی که با این وسایل در ارتباطند توصیه های زیر را باید مد نظر داشته باشند:

1-اگر بوی نامطبوعی به مشام رسید باید در بهای محوطه در تماس با کلید قدرت به منظور تهویه باز گردد.

2-در صورت پراکنده شدن محصولات خطرناک، باید از تردد در محوطه خودداری شود.

3-پس از تهویه منطقه، می توان برای خارج کردن وسیله خراب اقدام نمود و تابلو و اطراف آنرا تمیز نمود. مواد چسبنده جابجا شده ممکن است اثرات تحریک کننده بر روی پوست و چشم و ... داشته باشد، لذا لازم است که از عینک مناسب جهت جلوگیری از ورود غبار به چشم و دستکش و ماسک با فیلتر مناسب استفاده کرد و بعد از استفاده، فیلتر ماسک تعویض شده و دستکش، عینک و ماسک کاملاً شسته شود.

کلیدهای SF6 هر سه سال یکبار بسته به کیفیت طرح کلید، تعداد دفعات عملکرد و سطح اتصال کوتاه در محل نصب، تحت سرویس قرار می گیرند. این دوره زمانی ممکن است بر حسب ضرورت تغییر یابد، اما در هر صورت نباید بیش از 5 سال طول بکشد. مبنای تعمیر و نگهداری این کلید قدرت بر توصیه های کارخانه سازنده استوار است.

3-17-7- کلیدهای قدرت خلاء

این مطالب علاوه بر مطالب ذکر شده قبلي برای کلیدهای قدرت خلاء کاربرد دارد. با توجه به اینکه کلیدهای قدرت خلاء بصورت محفظه بسته می باشند، لذا تعمیر و نگهداری داخلی آنرا نمی توان انجام داد. اندازه گیری فرسایش کنتاکت ها و صحت عملکرد آنها توسط روشی که کارخانه سازنده توصیه کرده است باید صورت گیرد.

3-18- فیوزها

جا فیوزها بايد کاملاً بازرسی شده و مقادیر نامی و اضافه دما(ممکن است ناشی از انتخاب نامناسب فیوز، اضافه بار فیدر و شل بودن اتصالات باشد) بازرسی گردد و در صورت خراب شدن یک فیوز با همان مقادیر نامی در آن محل قرار گیرد. کنتاکت و بدنه فیوزها تمیز گردد، روی کنتاکتها گریس بکار نرود، کنتاکتها به دقت میزان شوند و اطمینان از بدون زحمت باز و بسته شدن آنها حاصل شود و حداقل سالی یکبار بازرسی گردد.

3-19- کنتاکتورها و رله های کنتاکتور

عملکرد و مکانیزم باز و بسته شدن باید رسیدگی شود و باید توجه داشت که در برخی از موارد جابجایی کنتاکتها و یا سایر قسمتها اقتصادی نبوده و تعویض کل قطعه ترجیح داده می شود.

3-19-1- کنتاکتها (اصلی و کمکی):

این قطعات باید از لحاظ فرسودگی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند و با توجه به توصیه های کارخانه در مورد اضافه دما، در صورت نیاز تعویض گردند.

اضافه دما ممکن است ناشی از اضافه بار یا شل بودن کنتاکت  و یا بد قرار گرفتن و کم بودن نیروی بین سطح کنتاکتها باشد. در صورت تغییر رنگ، با کاغذ سمباده مناسب می توان سطح مس را تمیز کرد. سایش زیاد، فرسودگی سریعی را به دنبال دارد.

3-19-2- وسیله کنترل جرقه:

این قسمت از لحاظ فرسودگی بررسی شده و آزادی عملکرد قطعات مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

3-19-3- مکانیزم عمل:

آزادی حرکت قطعات این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر الکترو مغناطیسی، قطبها مورد آزمایش قرار گرفته و محل قرار گیری قسمت متحرک در قسمت ثابت از لحاظ تمیزی بررسی شود. هنگام بسته شدن کنتاکتور، به دلایل زیر امکان بوجود آمدن نویز وجود دارد:

1-کثیف شدن مغناطیس

2-شکستن و شل بودن حلقه اتصال کوتاه

3-تنظیم غلط کنتاکت

4-درست قرار نگرفتن مغناطیس ها

3-20- وسایل حفاظتی اضافه بار

بسیاری از وسایل حفاظتی اضافه بار به دوره های نگهداری نیاز ندارند و یا توسط متخصصین باید تعمیر شوند. نکته قابل ذکر در این مورد تمیز نگاه داشتن وسایل است و دقت به اینکه هنگامیکه هیترهای وسایل اضافه بار جابجا می شوند، صحیح قرار گرفتن آنها و ارتباط درست بین کنتاکتها باید مورد بررسی قرار گیرد.

3-21- رله ها

کنترل کردن بطور دوره ای، قابلیت عملکرد وسیله را روشن می کند و آزمایشهای توصیه شده باید با توجه به برنامه نگهداری و عملیات حفاظتی و طرح های اینتر لاک باشد. کلیه تنظیمات بايد توسط افراد مسئول و آگاه صورت گیرد.

3-22- ترانس جريان

قبل از اقدام به عملیات تعمیر و نگهداری باید از بی برقی ترانس و دشارژ بودن آن اطمینان حاصل کرده و دقت شود که در صورتی که اولیه ترانس روی بار و ثانویه آن باز شود حالت خطرناکی ایجاد می گردد و لازم است که برای آزمایش، هر نوع اتصالی به درستی برداشته و یا محکم گردد.

ترانس جریان معمولاً در داخل تابلو قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و معمولاً در مقابل صدمات مکانیکی محافظت می شود و آزمایش الکتریکی وضعیت آنرا مشخص می سازد و لذا انجام آزمون مقاومت عایقی و تست اتصال سیم پیچی ثانویه ضروری است.

 

3-23- ترانس ولتاژ

قبل از عملیات تعمیر و نگهداری، ترانسفورماتور ولتاژ باید زمین گردیده و از بی برقی ترانس و عایق بودن و دشارژ بودن آن مطمئن شد. باید دقت گردد تا بطور سهوی از طریق فیدبک طرف ثانویه برقدار نشود. علاوه بر نکات ذکر شده در مورد ترانس جریان، عایقها تمیز و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گیرند. عملکرد صحیح دریچه ها ی ایمنی باید بازرسی شده و فیوزهای حفاظتی و مقاومت محدود کننده جریان در صورت بکار رفتن، از لحاظ اتصال داشتن و سالم بودن باید کنترل گردد.

3-24-محفظه کابل و ترمینال ها

این قسمت باید از لحاظ ایمنی مورد بازرسی و زمین آن مورد آزمون قرار گیرد. سر کابلهای روغنی بایستی از لحاظ نشست روغن مورد بازرسی قرار گرفته تا وضعیت عایقی مطلوبی داشته باشند و از رطوبت دور باشند.

3-25- وسایل نمایشگر

این وسایل را باید از لحاظ پاکیزگی و دقت عملکرد مورد بازرسی قرار داد. پیاده کردن اجزاء داخلی به منظور تعمیر در برنامه تعمیر و نگهداری تابلو قرار ندارد. چراغهای سیگنال و LED ها در صورت وجود بایستی از لحاظ عملکرد کنترل شوند و در صورت لزوم تعویض گردند. وسایل اندازه گیری مانند آمپرمترها، ولتمترها و غیره با توجه به دستور العمل های سازندگان این قطعات مورد تعمیر و تنظیم قرار گیرند. این وسایل در دوره های زمانی مشخصی احتیاج به کالیبره کردن دارند که این دوره به دستورالعمل سازنده، وضعیت نصب و ... بستگی دارد که در هر صورت از یک سال نباید بیشتر شود.

3-26- تهویه

وسایل تهویه باید بررسی شده واطمینان حاصل شود که جریان هوا از هیچ راهی مسدود نمی شود.

3-27- تجهیزات گرما زا و روشنایی

این وسایل نیز باید به دقت بازرسی گردند و چراغ روشنایی داخل تابلو و عملکرد کلید فشاری متصل به درب و نیز گرمکن داخل تابلو وترموستات و کلید آن مورد معاینه قرار گیرند.

 

 

3-28- ابزار آزمایشها

این ابزار نیز در دوره های منظم باید بازرسی و توسط شرکتهای ذیصلاح در صورت نیاز کالیبره شوند.

3-29- اتمام تعمیر و نگهداری

تجهیزات باید عملکرد صحیح داشته و به دقت تنظیم شوند. همچنین باید از شل بودن قطعات، سیم های اضافی و... مطمئن بود. تمام پوششها، وسایل اندازه گیری و رله ها بصورت کاملاً ایمن در جای خود باشند و در صورت باز ماندن درب دستگاه، حفاظت بیشتری از آن محوطه به عمل آید.

  3-30- تهیه کارت مشخصه

توصیه می شود که کارت مشخصه ای که حداقل دارای مشخصات زیر باشد تهیه گردد:

2-14-1- مشخصات سازنده شامل جزئیات تجهیزات نصب شده

2-14-2- توصیه های کارخانه سازنده شامل ماکزیمم فواصل زمانی بین تعمیرات و نگهداری

2-14-3- لیست قطعات به تفکیک

2-14-4- جزئیات مقادیر نامی فیوزها، پایه فیوز و تنظیم رله ها

2-14-5- جزئیات نگهداری عملکرد و وضعیت موجود.

در ضمن هر خطایی در سیستم باید ثبت و بررسی گردد.

نمونه ای از کارت مشخصه در جدول صفحه بعد آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول- نمونه اي از کارت مشخصه تعمیر و نگهداری

نام تابلو:                                                     

سازنده:                                                       نوع:                                                شماره سریال:

تاریخ نصب:                                                 شخص مسئول:

شماره دستور کار:                                        صادر شده توسط:                          تاریخ:

 

جزئیات

وضعیت فعلی یا نتیجه آزمایش

اقدامات انجام شده

ملاحظات

پاکیزگی/ وضعیت رنگ

 

 

 

وضعیت اتصالات

 

 

 

جا فیوزها

 

 

 

کنتاکتهای ثابت

 

 

 

کنتاکتهای متحرک

 

 

 

شمش ها و کلیه سرکابلهای متصل به آنها

 

 

 

مقره ها

 

 

 

مدارهای قطع کننده

 

 

 

اتصالات زمین

 

 

 

وسایل اندازه گیری

 

 

 

سیم کشی تابلو با توجه به نقشه های موجود

 

 

 

مکانیزم عملکرد

 

 

 

کلید کمکی

 

 

 

توصیه برای بازدید بعدی

 

 

 

 

 

          


مطالب مشابه :


فرآیند و خط تولید آرد به روش والسی

شرکت مهندسی بازرگانی و و تحقیقات صنعتی ایران . های فلزی پیچ و مهره ای و
سیستم گاز و ترمز وکلاچ دستی (هندکنترل)

خدمات فنی،مهندسی،بازرگانی گاز و ترمز با پیچ و مهره نصب و مجوز های شرکت
روشهای جدید ساختمان سازی در جهان

ساخته پیچ و مهره ، سقف های سبک مهندسی ایران اقدام و شرکت های سرمایه
طرح کنترل کیفی محصول در شرکتهای تابلو سازی

شرکت مهندسی و بازرگانی آریا العمل ها و رویه های هر شرکت سازنده پیچ و مهره
دستورالعمل نصب و نگهداری تابلوهای فشار ضعيف و متوسط

مشاور پروژه های برق صنعتی و شرکت مهندسی و بازرگانی این اتصال توسط پیچ و مهره های
نکات مهم در ساخت و طراحی تابلو های ساده

مشاور پروژه های برق صنعتی و شرکت مهندسی و بازرگانی آریا توسط و پیچ و مهره
انواع شرکت و روش ثبت آنها ...

موتور جستجوی مهندسی عمران ایران. ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و های پیچ و مهره و
دستورالعمل نصب و نگهداری تابلوهای فشار ضعيف و متوسط بخش 3

شرکت مهندسی و بازرگانی آریا بهین مکانیکی و پیچ و مهره ها در و محفظه های
دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای مختلف

مهندسی عمران راه و سئوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سازه های پیچ و مهره و
برچسب :