کار برای افغانی ها در ایران جرم است !

بکارگيري اتباع خارجي[فقط افغانی] بدون داشتن پروانه اشتغال جرم است

·         معاون کارآفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، گفت: بکارگيري اتباع خارجي بدون داشتن پروانه اشتغال جرم است و کارفرمايان نبايد از کارگران افغاني فاقد پروانه اشتغال استفاده کنند.

·         در صورتي که کارفرمايان کارگراني را که داراي پروانه کار نباشند استخدام کنند، حداقل پنج برابر دستمزد کارگر مجازات نقدي و در صورت تکرار تا 10 برابر دستمزد جريمه خواهند شد.

·         در صورتي که جرائم نقدي پرداخت نشود به استناد ماده 181 قانون کار محکوم به حبس از 91 تا 180 روز براي کارفرمايان در نظر گرفته شده است.  وي از شهروندان خواست در صورت مشاهده اشتغال اتباع افغاني بدون پروانه کار در جايي، مراتب را به پليس 110 گزارش کنند.

·         وي هزينه صدور کارت براي اتباع ذکور افغاني را در کشور پنج ميليون ريال ذکر کرد و گفت: اين ميزان سال گذشته 70هزار تومان بود.


مطالب مشابه :


استخدام داوطلبان مرد به صورت 5 ساله نظامي پيماني توسط پليس تهران بزرگ

سوالات عمومی آزمون استخدامی - استخدام داوطلبان مرد به صورت 5 ساله نظامي پيماني توسط پليس
دانشكده پليس راهنمايي و رانندگي عضو هيأت علمي مي پذيرد

سوالات عمومی آزمون استخدامی - دانشكده پليس راهنمايي و رانندگي عضو هيأت علمي مي پذيرد - آگهي
استخدام نیروی انتظامی استان اردبیل

سوالات عمومی آزمون استخدامی - استخدام نیروی انتظامی استان اردبیل - آگهي هاي استخدام(شرکت
پلیس

يپرم خان پليس هاي سوار با استخدام مستشاران ايجاد پليس 110، جلب مشاركت
کار برای افغانی ها در ایران جرم است !

مشاهده اشتغال اتباع افغاني بدون پروانه کار در جايي، مراتب را به پليس 110 استخدام کنند
قوانين نيروهاي مسلح / قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

معادل 110% حداكثر عدد مبنا و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبناي 11/ جزئي از خدمات پليس #
قوانين نيروهاي مسلح / قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

نحوه استفاده از سهميه و يا استخدام دانشجو برابر دستورالعملي خواهد بود كه با # مراكز پليس +110
آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق در نیروی انتظامی

مرکز گزينش و استخدام فرماندهي به گزارش پايگاه خبري پليس، مرکز گزينش » 110 قاعده فقهی
قوانين نيروهاي مسلح / قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ب ـ پرسنل استخدام شده قبل از تصويب اين قانون كه به علت داشتن مدرك تحصيلي # مراكز پليس +110
برچسب :