نوشتن پروپوزال مدیریت – اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 2

اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق  عبارتد از :

1-     روش تحقیق

2-     اصطلاحات و واژه ها
معمولا تعدادي از اصطلاحات و واژه هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و براي هريك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي شود.

3-     شرح و بیان مساله تحقیق

مساله در واقع سوالی  است كه در ذهن پژوهشگر راجع به يك پديده، مشكل يا معضل مطرح مي شود، هدف محقق از طرح اين سئوال ريشه يابي، علت يا علل به وجود آورنده آن مشكل و يا راهكارهاي رفع آن است.
در بيان مسئله محقق بايد نكات زير را رعايت كند:
1- محقق، شواهدي بايد نشان دهد كه معضلي يا مشكلي در جامعه وجود دارد.
2- محقق بايد مشكل مطرح شده را بيان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق بايد نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ي مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.
بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-    اهمیت و ضرورتموضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه اي از اهميت بيشتري برخوردار است.
- اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟
- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشي دارد؟
- نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظريه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
- اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟
- نتایج مثبت اين تحقیق در ابعاد آموزشي و پژوهشي چه اثري دارد؟
- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

برای دریافت نمونه پروپوزال کامپیوتر کلیک نمایید .

جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه نوشتن پوپوزال مدیریت , با ما تماس بگیرید.

 

مطالب مرتبط: نوشتن پروپوزال مدیریت - اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 1


مطالب مشابه :


روش نوشتن فهرست منابع به روش APA

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - روش نوشتن فهرست منابع به روش apa - طراحی پرسشنامه-دانلود
پرسشنامه

پرسشنامه، Questionnaire 1. مقدمه. در بسياري از علوم، تحقيقات بر اساس پرسشنامه صورت می گيرد.
نوشتن پروپوزال مدیریت - اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 1

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - نوشتن پروپوزال مدیریت - اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 1
طراحی پرسشنامه مدیریت - پرسشنامه ویژه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات فروشگاه هایپراستار.

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - طراحی پرسشنامه مدیریت - پرسشنامه ویژه مشتریان و مصرف
نوشتن پروپوزال مدیریت – اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 2

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - نوشتن پروپوزال مدیریت – اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 2
نوشتن پروپوزال مدیریت – اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 3

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - نوشتن پروپوزال مدیریت – اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق 3
پرسشنامه مدیریت - عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - پرسشنامه مدیریت - عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند
آموزش تهیه پرسشنامه الکترونیکی با word 2007 & 2010

ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور گرمسار - آموزش تهیه پرسشنامه الکترونیکی با word 2007 & 2010 - ارایه
برچسب :