رضایت نامه اردو

                             بسمه تعالی                            شماره:.............

                                                                                                تاریخ:...............

                                                     رضایت نامه

 

ولی محترم دانش آموز.................................کلاس..................       با سلام واحترام

مدرسه راهنمایی .......................در نظرداردارد اردوی دانش آموزی روز.............مورخ......................در........... برگزارکند چنانچه باشرکت فرزندتان موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل وبه مدرسه تحویل دهید.یادآوری می نمایددرصورتی که تغییراتی در برنامه لازم شودسرپرست اردوبامشورت مربیان اتخاذ تصمیم خواهندنمود.خواهشمنداست چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلا است ویانکته ای در مورد ایشان مدنظر است که در طول اردوبایدرعایت شود در زیر مرقوم فرمائید

 

نام ونام خانوادگی

مدیر مدرسه راهنمایی ................

 

مدیریت محترم مدرسه راهنمایی ............................                    با سلام

بدین وسیله رضایت کامل خودرابابرنامه فوق الذکر واعزام فرزندم اعلام می کنم.                          امضاء ولی

موارد قابل ذکر توسط اولیاء:

                                               

قابل توجه اولیاءمحترم:

1-هزینه این اردو باکلیه مخارج ..................  به صورت علی الحساب می باشد.

2-ازآوردن وسایل اضافی خودداری نمائید.ومسئولیت باخودشماست.

3-رعایت کلیه نکات ایمنی واخلاقی در طول اردو الزامی می باشد.

4-کلیه دانش آموزان راس ساعت 45/6صبح در مدرسه باشند.

5-دفترچه بیمه،حوله، شامپو،شرت مایو،روفرشی به همراه داشته باشید.

 

 

به امید موفقیت شماعزیزان درطول اردو

 

سفر خوب وخوشی داشته باشید


مطالب مشابه :


رضایت نامه اردو

رضایت نامه اردو بسمه تعالی
فرم رضلیت نامه اردوی عملی راهیان نور- غیر قابل تغییر در مدارس

رضایت نامه . رضایت کامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه اردو/بازدید دانش‌آموزی
متن رضایت نامه اردو

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - متن رضایت نامه اردو - رضایت دارم که فرزندم به نام
فرم رضایتنامه اردو و بازدید

اطلاعات نوجوانان - فرم رضایتنامه اردو و بازدید رضايت نامه. ولي محترم دانش آموز:
فرم رضایت نامه قم و کاشان

دبیرستان کار و اندیشه 2 - فرم رضایت نامه قم و کاشان - ارتباط میان اولیاء و دبیرستان
شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي

شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي. مقدمه. يكي از ويژگي‌هاي آموزش و پرورش نوين
فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی

دبستان توحید نوجه ده - فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی - این وبلاگ شرح مختصری از اقدامات
برچسب :