تعریف بیمه های زندگی و مستمری با توجه به آیین نامه 68 شورایعالی بیمه

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به امضاي مهندس سيد محمد كريمي، رئيس شوراي عالي بيمه، آيين نامه جديد « بيمه هاي زندگي و مستمري» را با عنوان آيين نامه شماره ۶۸ به مديران عامل شركت هاي بيمه ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري كه در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ در شوراي عالي بيمه تصويب و در ۱۷ دي ماه توسط بيمه مركزي ابلاغ شد، از اول بهمن ۱۳۹۰ جايگزين آيين نامه شماره ۱۳ و اصلاحات بعدي آن مي شود و از اين تاريخ مؤسسات بيمه مكلفند كليه بيمه نامه‌هاي زندگي و مستمري خود را بر اساس مقررات اين آيين نامه صادر نمايند.

در آيين نامه شماره ۶۸ شوراي عالي بيمه، ‌بيمه‌هاي مستمري به عنوان نوع جديدي از بيمه‌هاي زندگي به انواع بيمه هاي زندگي( شامل بيمه‌هاي خطر فوت، بيمه به شرط حيات و بيمه‌هاي مختلط ) افزوده شده است.
در حالي كه در بيمه‌هاي خطر فوت، شركت بيمه تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار، در صورت فوت بيمه شده در مدت بيمه، مبلغ بيمه (سرمايه) را به ذي نفع
بيمه نامه بپردازد؛ در بيمه به شرط حيات در صورت زنده بودن بيمه شده در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه به ذي نفع پرداخت مي شود؛ در بيمه‌هاي مختلط، پرداخت مبلغ سرمايه در هر دو صورت فوت و يا زنده بودن بيمه شده، در پايان مدت بيمه پيش بيني شده است؛ اما در بيمه مستمري،
بيمه گر تعهد مي‌كند كه مبلغ بيمه را به صورت مستمري تا يك مدت معين و يا در زمان حيات بيمه شده به ذي نفع بيمه نامه بپردازد.
بر اساس مفاد فصل دوم آيين نامه جديد بيمه‌هاي زندگي و مستمري، شركت‌هاي بيمه قبل از صدور بيمه نامه انفرادي داراي پوشش خطر فوت، از طريق پرسشنامه و يا معاينه پزشكي، وضعيت سلامت بيمه شده را مشخص و به تناسب آن حق بيمه تعيين مي كنند. همچنين هر گاه مبلغ بيمه براي خطر فوت در بيمه عمر انفرادي براي يك نفر از دو ميليارد ريال (دويست ميليون تومان) بيشتر باشد، مؤسسات بيمه بايد پس از جلب نظر بيمه مركزي به صدور بيمه نامه مبادرت نمايند و بيمه مركزي مي تواند حداكثر مبلغ بيمه مذكور را سالانه تغيير دهد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي،‌ در حالي كه در جدول زندگي منضم به آيين نامه قبلي
بيمه‌هاي زندگي،‌ سقف سني براي بيمه‌هاي زندگي تا ۷۵ سال محاسبه شده بود، جدول جديد احتمال زندگي تا ۱۰۶ سالگي را محاسبه و به اين ترتيبب دست شركت‌هاي بيمه را براي ارائه پوشش هاي بيمه زندگي و مستمري براي سنين بالاتر از ۷۵ سالگي باز گذاشته است.

اين آيين نامه در هشت فصل شامل ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره تدوين و در فصل هاي مختلف آن ،
مباني محاسبه نرخ حق بيمه،‌ حداكثر هزينه كارمزد قابل اعمال در حق بيمه براي ا نواع بيمه هاي زندگي، مشاركت بيمه گذاران در منافع بيمه‌هاي زندگي، حقوق بيمه گذاران نسبت به ذخيره رياضي بيمه نامه و مقررات مربوط به نحوه تنظيم و تفكيك حساب معاملات بيمه هاي زندگي، بيمه اتكايي اجباري و اختياري در بيمه هاي زندگي مشخص شده است.

منبع :بیمه مرکزی


مطالب مشابه :


بیمه آرمان

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
تعریف بیمه های زندگی و مستمری با توجه به آیین نامه 68 شورایعالی بیمه

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
معرفی شرکت بیمه آرمان سهامی عام

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
شش دلیل برای خرید بیمه عمر و زندگی

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
مطلبی از ایسکا نیوز در باره شرکت های کویستی

به اهتمام مرکز اطلاع رسانی خراسان رضوی گلد کویست كويست نت
معرفی انواع بيمه هاي مسئوليت

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
آیین نامه 53 بیمه بدنه خودرو

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
قانون بیمه شخص ثالث مصوب شانزدهم تیرماه 1387

شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی استعلام بیمه گلد نت سازمان بیمه سلامت
برچسب :