مجوز انجام کار یا پرمیت(PERMIT TO WORK )

مجوز انجام کار

 PERMIT TO WORK

سيستم مجوز انجام كار، يک عامل كليدی در اطمينان يافتن از آن است كه كليه اقدامات برای تضمين ايمنی كاركنانی كه در تأسيسات مشغول کار میباشند،با اطمینان بالا به عمل آید. عملكرد صحيح اين سيستم  به همه افرادی كه در آن مشاركت دارند بستگی دارد. اين سيستم فقط در صورتی ميتواند بطور موثر عمل كند كه كليه نفرات در ارتباط با كار مانند مجوز دهندگان، سرپرستان و مجريان کار شرائط سيستم مجوز انجام كار و اقدامات احتياطی و ساير ضوابطی كه در هريك از مجوز ها و چک ليست يا فهرست ايمنی قيد شده را رعايت نمايند.

پرمیت بایستی توسط شخص مجاز و با صلاحیت صادر و کنترل شود .
2.
 فردی که پرمیت را صادر میکند آموزش دیده باشد .
3.
تمامی پرمیتها در دفتر مخصوص ثبت ونگهداری شوند .
4.
پرمیت بدون مهر وامضا فاقد اعتبار می باشد .
5.
پرمیت ابزار مهمی برای شروع کار ایمن وکاستن ریسک حوادث می باشد.
پرمیتهای لازم در زمان Piping tie-in
پرمیت اصلی main permit to work
مجوز کار گرم hot work permit
مجوز کار سرد cold work permit
مجوز برچیدن دستگاه EQUIPMENT REMOVAL
•4-
مجوز ورود خودرو VEHICLE ENTRY PERMIT
•5-
رادیوگرافی RADIOGRAPHY PERMIT


انواع پرمیتدر زمان ساخت CONCTRUCTION
1.
مجوز حفر کانال EXCAVATION PERMIT
2.
مجوز ورود به فضاهای محصور CONFINED SPACE ENTRY
3.
مجوز رادیوگرافی RADIOGRAPHY PERMIT
4.
مجوز انجام کار HOT WORK PERMIT
5.
مجوز جابجایی بار سنگین HEAVY LIFTING PERMIT
6.
مجوز برپایی داربست SCAFFOLDING ERECTION PERMIT
پرمیتهای لازم در زمان PRE-COMMISSIONING
1.
پرمیت اصلی MAIN PERMIT TO WORK
2.
گواهی کار گرم HOT WORK PERMIT
3.
گواهی کار سرد COLD WORK PERMIT
4.
گواهی جداسازی برقی ELECTRICAL ISOLATION
5.
فضاهای محدود CONFINED SPACE
6.
مجوز برچیدن دستگاه EQUIPMENT REMOVAL PERMIT
7.
مجوز ورود خودرو VEHICLE ENTRY PERMIT
8.
رادیوگرافی RADIOGRAPHY PERMIT

 

مقررات صدور پروانه کار و انواع آن

۱- پروانه کارهای گرم (HOT PERMIT)

پروانه کارهای گرم برای انجام کارهایی لازم است که در آنها از ماشینها و ادوات جوشکاری، یا ادواتی که کار کردن با آنها باعث ایجاد جرقه و حرارت که می‌تواند بخارات قابل اشتعال را آتش زند استفاده شود.

۲- پروانه کارهای سرد (COLD PERMIT)

پروانه کارهای «سرد» برای انجام کارهایی لازم است که جزء کارهای عادی و روزمره نبوده و بر روی مخازن، لوله‌ها و وسایل در نواحی ممنوعه انجام می‌پذیرد.

۳- اجازه ورود

همچنین هرگاه لازم شود که کارکنان وارد مخازنی شوند که در آنها هیدروکربنها و یا سایر مواد شیمیایی وجود داشته یا چنین مخزنی قبلاً محتوی مواد خطرناک بوده و این مواد به صورت مایع، جامد یا گاز در مخزن باقی باشد صدور اجازه ورود موکداً ضروری است همچنین در مورد کار در مجاری فاضلاب نیز اجازه ورود لازم است.

۴- زمانی که آزمایش گاز لازم باشد

 کلیه پروانه‌ها باید به امضای آزمایش کننده گاز و متصدی قسمت و مقام مسئول انجام کار برسند. به منظور اعمال بیشتر مقررات ایمنی فقط طبقه مخصوصی از سرپرستان (مدیر پروژه/ رییس کارگاه/ جانشین رییس کارگاه) مجاز به صدور پروانه کار هستند. 

 

پروانه (مجوز) کار[1] 

فرم مخصوصی است که منحصراً بوسیله مقام مسئول صادر می‌گردد. این فرم نشان می‌دهد که آزمایش‌های مخصوص انجام و اقدامات احتیاطی لازم به عمل آمده است و تائید می‌نماید که کار در محل قید شده تحت شرایط و زمان معین بلامانع و بی‌خطر است. ضمناً در این فرم اقدامات ایمنی تکمیلی نیز که بایستی کارکنان انجام گردد، ذکر و تصریح می‌شود.

 

کار گرم

 کار گرم عبارت است از انجام کاری که حرارت مورد استفاده یا ایجاد شده در آن کار به میزانی باشد که باعث اشتغال مایعات- بخارات و گازهای قابل احتراق یا هر ماده سوختنی دیگری بشود. موارد زیر (که مسلماً شامل کلیه موارد موجود نیست) نمونه‌هایی از کارهای گرم را بیان می‌کند که انجام آنها مستلزم صدور پروانه کارهای گرم با امضای سرپرست تأسیسات و مقام انجام دهنده می‌باشد. بکار بردن شعله‌های گاز استیلن و غیره، جوشکاری و لحیم‌کاری برنجی، جوشکاری با برق، سوزانیدن سرب یا حرارت بودن و پرچکاری، چکش‌کاری، لحیم‌کاری، استفاده از شعله بدون حفاظ یا دستگاه‌های حرارت برقی و مقاومتی یا ادوات گرم کردن آسفالت و استفاده از دستگاه‌های سنجش برقی، ترانزیستوری مانند: دستگاه صداسنج، ضخامت‌سنجی فلزات و سایر ادوات مشابه که ضدانفجار نیستند، ادوات شن یا شیء، سمباده‌زنی برقی، تراشکاری و پرداخت‌کاری ماشین‌های برقی تراش، استفاده از ماشین‌آلات برقی که ضدانفجار نیستند (موتورهای برق، سیم‌ها و کلیدهای برق، فلش‌های عکاسی) استفاده از موتورهای گازوئیلی و سایر موتورهای احتراقی و وسائل کار که به جهت ایجاد حرارت کافی باعث احتراق گازهای قابل اشتغال گردند.

برای افروختن آتش در محوطه دیگ‌های بخار که یک مورد استثنایی است فقط کافیست که یک آزمایش گاز به عمل بیاید. همچنین استفاده منظم و عادی از وسائل حرارت‌زا و آتش بی‌حفاظ در بعضی از ساختمان‌ها و کارگاه‌ها که صریحاً به عنوان «مناطق آزاد» نامیده شده‌اند احتیاج به اخذ و صدور پروانه «کارهای گرم» ندارد.

 

پروانه کارهای گرم

پروانه کارهای گرم جهت انجام فعالیت‌های کارگرم (بند 1-2) صادر می‌گردد. برای انجام هر کار مشخص روی یک دستگاه می‌بایست پروانه کار مجرا صادر گردد. برای دو یا چند دستگاه نباید پروانه کار مشترک صادر گرد.

 

کار سرد

 کارهای سرد شامل کلیه فعالیت‌هایی است که در محدوده کار گرم نبوده و به طور مثال شامل باز کردن در ظروف و داخل شدن به منظور تمیز کردن، تعمیر یا بازرسی فنی یا ایمنی و یا باز کردن لوله‌ها و غیره می‌باشد. این مقررات درمورد تمام ظروف، دستگاه‌ها، لوله‌ ها و وسایلی اعمال می‌شود که برای فرایند، نقل و انتقال یا انبار کردن مواد شیمیایی که در صنایع پتروشیمی مورد استعمال است بکار برده می‌شود.

 

پروانه کارهای سرد

پروانه کارهای «سرد» شامل کارهایی است که جزء کارهای عادی و روزمره نبوده و بر روی مخازن، لوله‌ها و دستگاه‌ها در نواحی ممنوعه انجام می‌پذیرد.

در محل‌های خطرناک استعمال دخانیات و ارتباطی که ضد انفجار نیستند به طور کلی ممنوع است. سیگار، موبایل و غیره قابل از ورود به محلی که به وسیله تابلوی مخصوص اعلام گردیده باید خاموش شود.

 

مقررات صدور پروانه کار گرم

اقدامات لازم جهت صدور مجوز کار گرم

الف) جداسازی و محصورسازی

1- هر گونه مواد قابل اشتغال خارج از سیستم فرایند به شعاع 25 متری از محل انجام کار گرم بایستی خارج شده محل بطور کامل پاکسازی گردد.

2- در صورتی که امکان انتقال مواد قابل اشتغال به خارج از محیط کار نباشد (مانند وجود قطعات چوبی در ترکیب بنا) ضروری است که این قطعات با استفاده از پوشش‌های غیرقابل اشتغال و عایق حرارت بطور کامل مهار شود (به عنوان مثال استفاده از پتوی نسوز)

3- در صورتی که کار گرم در ارتفاع صورت می‌گیرد و احتمال پرتاب جرقه و گدازه‌های فلزی به اطراف وجود دارد، بایستی تدابیر احتیاطی لازم از جمله ریختن شن و ماسه بر روی سطوح، مرطوب کردن سطوح توسط آب و یا استفاده از پوشش‌های غیرقابل اشتعال و عایق حرارت مانند تارپولین (Tarpaulin) در قسمت زیرین محل انجام عملیات و شعاع حداقل 25 متری پیرامون آن صورت ‌گیرد. در صورتی که پنجره‌ها و درهای پیرامون محل انجام عملیات باز است، به منظور پیشگیری از انتقال پلیسه‌ها و براده‌ها به این محل‌ها بایستی به نحو مناسبی پوشیده شوند.

4- در صورت وجود سیستم‌های اعلام حریق مجهز به دتکتورهای دودی یا حرارتی، به منظور پیشگیری از اعلام حریق ناخواسته بایستی سیستم را خاموش نمود و یا با استفاده از کیسه‌های پلاستیکی دتکتورها را پوشاند و این امر به اطلاع امور ایمنی و آتش‌نشانی برسد. باید توجه داشت که بلافاصله پس از اتمام عملیات سیستم را مجدداً فعال نود.

5- در هنگام انجام عملیات جوشکاری گاز به منظور پیشگیری از وقوع انفجار بایستی کلیه تدابیر حفاظتی مربوط به انجام این عملیات به دقت رعایت گردد.

6- یک ساعت پس از اتمام کار موقعیت مکان را بطور کامل بررسی و در صورت عدم وجود هر گونه شرایط مخاطره‌آمیز وضعیت عادی تلقی می‌گردد.

7- کار گرم در محیط‌های باز به هنگام وزش باد شدید می‌بایستی فوراً متوقف شود. زیرا در این شرایط خطر پراکنده شدن گدازه‌ها و جرقه‌های جوشکاری به خارج از محیط ایمن شده (خارج از شعاع 25 متری از عملیات) و در نتیجه بروز حریق وجود دارد.

پیشنهاد: سیستم مجوز انجام کار در کارخانه وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان پیشگیری مؤثری برای جلوگیری از بسیاری از خطرات را فراهم نمود.

 

تهیه پروانه کار گرم

1- پروانه کار (سرد یا گرم) در سه نسخه و به ترتیب شماره بایگانی دفتر ثبت واحد ایمنی و کارگاه تهیه می‌شود.

2- پس از این که پروانه کار تهیه و به دقت تکمیل و امضا شده نسخه دوم آن به نام مقام انجام دهنده کار صادر می‌گردد. سپس مقام مسئول، پروانه را به شخص انجام دهنده کار می‌سپارد نسخه دوم باید تا پایان کار روزانه در محل موجود باشد.

3- نسخه اصلی پروانه باید در محلی که مقام مسئول کارگاه برای آن در نظر می‌گیرد نصب گردد.

4- نسخه سوم به مسئول ایمنی تسلیم می‌شود تا در صورت لزوم در محل کار به بازرسیهای متناوب اقدام گردد.

  

برای انجام كليه كارهای تحت پوشش مجوز انجام کار بسيار اهميت دارد ، همه افراد مرتبط با کار نکات ذيل را درك نمايند:

 

  •  محتوای كار و چگونگی انجام آن

    ·        مخاطرات بالقوه و اقدامات احتياطی لازم

    ·        محيط كار و مشكلاتی كه ممكن است ايجاد کند واقدامات احتياطی كه بايد بعمل آيد.

    ·        اقدامات اضطراری لازم در صورت بروز مشکلات

    ·        مسئوليت های خود آنها

 

  و كليه ضوابط مجوز انجام کار برای تضمين مستمر ايمنی كاركنان و تأسيسات ، رعايت نمايند.

 

سيستم مجوز انجام كار بر اساس مديريت مخاطرات برنامه ریزی شده و علل اصلی و فواید آن به شرح زیر می باشد.

 

  ايمنی افرادی كه كار را انجام می دهند

·        ايمنی افراد ديگری كه در تأسيسات حضور دارند

·        ايمنی تأسيسات و محيط زيست

·        رعايت استاندارد های شركت

بسته به نوع کارپرمیت ها به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند. پرمیت گرم برای آن دسته از کارها نیاز است که در حین کار ممکن است حرارت یا جرقه یا گرمایی که بتواند احتمالا باعث آتش سوزی شود ایجاد نمایند. بقیه کارها که در آن این موارد نیست را در گوه پرمیت های سرد دسته بندی می نمایند.

همانگونه که در زیز مشاهده می کنید فرم پرمیت سرد به رنک آبی می باشد .پرمیت گرم هم به رنگ قرمز است .

نحوه پر کردن پرمیت:

 هر پرمیت از سه نسخه تشکیل گردیده است که هر سه نسخه باید زیر هم قرار گیرد و مثل هم پر شود .در نهایت هم نسخه اول را PICWS به محل کار می برد و نسخه دوم برای SAFETY OFFICE و یک نسخه دیگر هم برای اطلاع ORGINATOR  در نظر گرفته شده است.

فرد متقاضی صدور مجوز- آغاز کننده يا(Originator)     

 

فردی كه متقاضی صدور مجوز می باشد بايد معمولاً دارای اختيارات نظارت بر افرادی كه كار را انجام ميدهند بوده و اطمينان حاصل كند كه ملاحظات ايمنی در كارها كه در مجوز تعيين شده، رعايت شود و هيچ كاری بدون اخذ امضاء های ضروری ، انجام نگردد.

در بسياری از موارد، سرگروه انجام  كار ميتواند همان متقاضی مجوز  باشد.

با توجه به ماهيت و محل كار و نيز مخاطرات بالقوه كار ، تناوب و مدت زمان حضور سرگروه انجام  كار ، در محل کار متفاوت خواهد بود.متقاضی صدور مجوز بااستفاده از رده بندی  حضور كه ذيلا ذكر گرديده است، حضور در محل كار را در برگه  مجوز برای تائيد رئيس  بايد پيشنهاد کند.

متقاضی صدور مجوز موظف است قسمت های مربوط به شرح كار، محافظت شخصی و اقدامات احتياطی ويژه رادر مجوز، جهت تائيد امضاء كنندگان مجاز، تكميل كرده و برآورد مخاطرات آن کار را مطابق بافهرست ياچک ليست ايمنی، انجام دهد. با تكميل اين قسمت ها، متقاضی مجوز موظف می باشد شرح كامل كار و ابزاری كه بايد مورد استفاده قرار گيرد را تهيه كرده و ضمن شناسائی مخاطرات بالقوه، چگونگی انجام کار بصورت ايمن را مشخص نمايد. 

متقاضی صدور مجوز همچنين موظف است در صورتيكه قرار نيست كار ديگری تحت مجوز انجام شود، مجوز را به رئيس بهره برداری بازگرداند كه شامل كارهای منتقل شده به مجوز بعدی می شود. با بازگرداندن مجوز، متقاضی صدور مجوز بيانيه ای  در مورد اجرای صحيح و يااجرای کامل و يا ناتمام کار و اينکه تجهيزاتی که کار بر آنها تأثير داشته در وضعيت ايمن قرار گرفته است  را امضاء خواهد نمود.

 

طبقه بندی نواحی از نظر خطر وجود مواد هیدروکربنی

 

0-یعنی ناحیه بسیار خطرناک:محیط به شدت به موادهیدروکربنی آلوده می باشد مثل داخل separator ویا نزدیک خروجی گاز از مخازن . در این مکانها باید ازکنار صدور پرمیت گرم به آسانی نگذشت. رنگ آن در نقشه ها قرمز است

 

1-                یعنی  هیدروکربن در محیط یا محیط مجاور قرار دارد . ویا احتمال آلودگی بسیار بالا است.

 

2-                   یعنی معمولا هیدروکربنی در محیط پراکنده نیست ولی ممکن است گاهی اوقات همراه باد یا عوامل دیگر محیط آلوده شود.

 

3-                 NON HAZARDOUS به نواحی اطلاق می شود که جزء موارد فوق نباشد و مطمئن باشیم که هرگز به مواد هیدروکربنی آلوده نخواهد شد.

 

چک ليست ايمنی:

مدركی است كه همراه با مجوز در محل كار، برای شناسائی كنترل هايی كه بايد در محل بوده و ياانجام شود، مورد استفاده سرگروه انجام كار قرار میگيرد و شامل موارد ذيل است:

  • مخاطرات شناسائی شده مربوط به انجام کار

     ·  كنترل ها و اقدامات جبرانی برای كاهش دادن اين مخاطرات

     ·  وسائل حفاظت شخصی

     ·  كنترل های اضافی خاص

 

فهرست يا چک ليست ايمنی، در عين حال برای کمک به شناسايی مخاطرات كارهای مختلف و اقدامات جبرانی لازم توسط  متقاضيان صدور  مجوز، تهيه شده و با بيان جنبه های کليدی ايمنی به عنوان يادآوری كننده برای سرگروه انجام کار،در محل كار محسوب می شوند.

 

اين چک ليست ها به هيچوجه جايگزين دستورالعمل های جزئيات كار نمی باشند.

 

چک ليست های ايمنی در فايل اصلی چک ليست ايمنی قرار دارند كه در هريك از تأسيسات موجود می باشد و میتواند بصورت چک ليست ترکيبی، در مواقع لزوم تهيه و مورد استفاده قرار گيرد .

 

متقاضی صدور مجوز،اغلب چک ليست هارا ضميمه مجوز می کند. ساير امضاء كنندگان ممكن است بخواهند فعاليت ها و چک ليست های ديگری اضافه شود ولی بايد تقاضای خود را به متقاضی صدور مجوز كه مسئول مشخص کردن کار برای سر گروه انجام کار بوده بدهند و سر گروه انجام کار بايد از ملزومات چک ليست های ايمنی و مخاطرات مربوط به كار ها مطلع باشد.

PICWS موظف است چک لیست ها را کاملا مطالعه کند و تمامی مواردی را که جلو آنها امضا نشده است، را تایید کند که در محیط کار مد نظر قرار داده است.معمولا سرگروه انجام  كار موطف است رعايت شدن چک ليست های ايمنی را پيگيری كند. در غير اينصورت، متقاضی صدور مجوز بايد مسئول هر اقدامی را صريحا در چک ليست ايمنی مشخص نمايد

 PICWS چگونه بر کار مراقبت و همراهی کند:

A: یعنی او باید همیشه در محل کار خود حاضر باشد و حتی یک لحظه هم نمی تواند آنجا را ترک کند. واگر ترک کرد باید کار متوقف شود.یک فرد نمی تواند مسئولیت بیشتر از یک رده A را داشته باشد.

B: یعنی باید او هموار ه در محل کار باشد(مثل رده A) اما برای لحظاتی می تواند محل را ترک گوید. يك فرد نمیتواند مسئوليت بيشتر از يك رده بندی B برای هر  كاری را بپذيرد مگر آنكه كارهای ديگر با كار اول همجواری داشته باشد و نظارت همراه با ايمنی بر همه كارها توسط يك نفر ميسر باشد يعنی کليه محل های کار رااز هر يک ازآنهابتوان ديد.

C: یعنی او باید کارگران خود را به محل آورده بر شروع کار نظارت کند اما می تواند رفته متناوباً محل كار را مورد بازديد قرار می دهد.

مدارکی که متناسب با نوع کار باید به پرمیت اضافه شود :

·    مجوز منطقه  مشترك

·        گواهی ايزوله

·        گواهی تعمير و نگهداری سيستم های  ايمنی و اضطراری

·        گواهی قطع سيستم های ايمنی و اضطراری

·        گواهی تست گاز

·        گواهی حذف ايزوله برای تست

·        برگه جزئيات ايزوله سازی  مكانيكی

·        گواهی داربست

·        گواهی ورود به فضای بسته يا محصور

·        گواهی تأمين برق موقت

·        دستورالعمل های وظايف ويژه

originatorزمان  شروع و پایان را با ساعت و روز مشخص  می  کند . برای یک پرمیت سرد حداکثر 14 روز و برای یک پرمیت گرم حداکثر 7 روز می توان در نظر گرفت. و اگر کاری بیش از این طول کشید باید پرمیت جدید صادر شود ولی اگر در یک پرمیت کمتر از 14 یا 7 روز عنوان شده بود و کار در آن مدت به اتمام نرسید می توان در قسمت بعدی پرمیت را تمدید کرد . به هر حال مجموع روز های کار یک پرمیت نباید از آن حداکثر مذکور بیشتر شود.

امضاء های روی مجوز انجام کار

 

فرمها و مدارك مربوط به مجوز انجام کار ، به امضاء كاركنانی كه وظائف مختلفی در ايجاد شرائط امن در محل كار  بعهده دارند، نياز دارد.

اين امضاء ها به چهار دسته اصلی تقسيم می شوند:

1)        امضاء كاركنانی كه وظيفه آنها موافقت با محتوای كار، تعيين اقدامات احتياطی و زمان بندی كلی كار، اعلام امن بودن محل كار در هنگام شروع كار و پذيرش كار در پايان ، بعنوان کار تكميل شده، می باشد. كاركنانی كه با اين وظائف امضاء می كنند،امضاء كنندگان مجاز ناميده میشوند.

برای صدور مجوز،امضاءهای(امضاء كنندگان مجاز) ضرورت دارد.

   2)   امضاء كاركنانی كه با توجه به تعويض شيفت های كاری، ايمن بودن انجام كار را تائيد می نمايند. كاركنانی كه با اين وظيفه امضاء می كنند، تأييد كنندگان يا  (Endorsers) ناميده می شوند.آنها نقش سرپرست واحد يا(Area Authority)  را در سيستم مجوز انجام کار برای كار ايفا می نمايند.

 

   3)   امضاء كاركنانی كه مسئوليت دارند اطمينان حاصل كنند كاركنانی که در انجام کارهای تحت پوشش مجوز انجام كار دخالت دارند ، از وظائف خود  مطلع بوده و ضوابط موجود را رعايت می نمايند. فردی كه اين وظيفه را بعهده دارد، سرگروه انجام کار ياPICWS)) ناميده می شود.مجوز انجام کار جهت اجرا برای سرگروه انجام کار صادر يا (issue) می گردد.

 

   4)   امضاء فردی كه اجازه سرپرستی كلی كار رادارد، سرگروه انجام کار  را منصوب می كند و تكميل شدن كار را در پايان کار جهت تائيدامضاءكننده مجاز مجوز، اعلام می نمايد. اين فرد متقاضی صدور مجوز (Originator)  ناميده می شود.

امضاء كنندگان مجاز مجوز

 

افرادی كه در ارتباط بااعتبار دادن به مجوز، صدور و يافسخ آن و يا بعنوان هم آهنگ كننده مجوز امضاء می كنند، بايد رسماً به عنوان امضاء كننده مجاز،منصوب شده باشند

مسئول ارشد برق (Electrical Person Responsible)

در مواردی كه كارهای برقی در انجام کاری لازم است، مسئول ارشد برق با امضاء كردن مجوز، با محتوای كارهای برقی تعريف شده و اقدامات احتياطی مربوطه شامل کليه ملزومات در مدارك ايمنی برقی موافقت می نمايد. اين اقدام به منظور تضمين ايمنی در امور برقی انجام می شود و موقعيت يا مسئوليت  رئيس بهره  برداری را به عنوان صادر كننده اجازه برای انجام كار در ارتباط با تأسيسات، تغيير نمی دهد


مطالب مشابه :


آیین نامه مدارک استخدامی

همکار در فرم حسن انجام کار یا حسن رانندگی و گواهی انجام کار پس از
مجوز انجام کار یا پرمیت(PERMIT TO WORK )

گواهی کار گرم hot work این فرم نشان می‌دهد که فردی كه اين وظيفه را بعهده دارد، سرگروه انجام
تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ۸۲/۸/۱۱(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه)

د ـ تضمین حسن انجام کار: کالا براساس گواهی سال ۱۳۸۲ مطابق فرم های ابلاغی در
مقررات صدور پروانه کار

تعریف پروانه کارفرم صدور پروانه کار و نظارت بر حسن انجام کار · مسؤول گواهی و صدور
مقایسه قرارداد پیمان عمومی با قرارداد فدیک

صادر شده و طبق فرم منضم به شرایط تمدید دوره نواقص،گواهی حسن انجام کار صحبت
مراحل انجام نگارش پایان نامه

(آقای حسن تمام مراحل انجام کار در ادامه دفاع" و " فرم گواهی سنوات آموزشی
فرم فراخوان مناقصه عمومی برای کارهای خدماتی و عملیاتی

فرم فراخوان (سابقه کار) و حسن سابقه در انجام همزمان ارائه اصل گواهی صلاحیت
برچسب :