سامانه صدور فیش حقوقی بازنشستگان

راهنمای استفاده از سامانه ارائه خدمات فیش مستمری بگیران:

fish%20copy.jpg

۱- پر کردن هر چهار آیتم موجود در این بخش الزامی است.
۲- کد ملی را بدون خط تیره وارد کنید.
۳- جهت درج شماره مستمری، از صفحه اول دفترچه درمانی می توان استفاده کرد.
۴- جهت جستجوی شعبه مورد نظر ،ابتدا نام استان در محل مورد نظر درج و نام شعبه را از لیستی که در قسمت زیرین ظاهر خواهد شد انتخاب کنید.
۵- مستمری بگیران استان تهران بایستی در انتهای فهرست اسامی استان ها یکی از ادارات کل شرق و یا غرب تهران بزرگ را انتخاب نمایند.

۶- نام تهران بزرگ در اسامی استان ها فقط مربوط به شعب سیمان تهران و شرکت نفت می باشد.

۷- در صورتیکه شماره ملی در شعبه مورد نظر یافت نشد،پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده به شعبه مربوطه مراجعه نموده و نسبت به تکمیل پرونده هویتی اقدام فرمایید


مطالب مشابه :


سامانه صدور فیش حقوقی بازنشستگان

سامانه صدور فیش حقوقی به کارکنان و فهرست حقوق و شعب سیمان تهران و شرکت نفت
مدرسه ما

مشاهده سوابق بیمه فیش حقوقی کارکنان شرکت
دانشگاه پیام نور سلفچگان

فیش حقوقی کارکنان شرکت نفت . فیش حقوقی جهت مشاهده برنامه کلاسی رشته های مترجمی زبان
برنامه کلاسی پیام نور قائم شهر

فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت. فیش حقوقی کارکنان رسمی کارگران و کارکنان پیمانی شرکت
فرمول‌های تبدیل دمای سلسیوس

مشاهده سوابق بیمه فیش حقوقی کارکنان شرکت
نمک درمانی

در این روزگار شرکت ها ی دارویی در سراسر دنیا این مشاهده سوابق بیمه فیش حقوقی کارکنان
انرژی تجدید پذیرچیست؟

غربی از بالا رفتن قیمت نفت ایجاد شد، آنها را بر مشاهده سوابق بیمه فیش حقوقی کارکنان
انواع مواد پاک کننده

مواد شیمیایی نفت، دارای شاخه مشاهده سوابق بیمه فیش حقوقی کارکنان شرکت نفت کتاب
همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی نفت

شرکت نفت فلات قاره مسکونی برای کارکنان شرکت بهره برداری پرونده و فیش حقوقی .
برچسب :