راهنمای شماره موتور و شاسی در اتومبیل ها

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع اتومبیل

 

سواری ها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاکت مشخصات

توضیحات

1

اپل وکترا

اپل آسترا سدان

جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع 1 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلوپشت داشبورت سمت راست

 

2

اپل امگا

اپل کالبرا

اپل آستراGLS

جلوسیلندرسمت راست زیر شمع 4 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

3

بی ام و OL32مدل2004و OLI73مدل2005

سمت چپ سیلندر پشت دینام

روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

4

بی ام و X3 مدل 2005    6 سیلندر

سمت چپ سیلندر پشت دینام

سینی پشت داشبورت سمت راست

پشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)

 

5

بی ام و Z3 مدل 1997    6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورت(وسط)

سینی پشت گلگیرجلو

 

6

بی ام و 728                    6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

7

بی ام و I318 مدل 2005  4 سیلندر

جلو موتور سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ

 

8

بی ام و Z4 L مدل 2003

6 سیلندر

سمت چپ سیلندر(قسمت پائین)

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

9

بنز C180

بین موتور و گیربکس بصورت اریب

زیر صندلی جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

10

پژو 307 دودرب

تنه سیلندر سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

11

پژو 605

پائین سیلندر سمت راست

لبه سینی پشت داشبورت

ستون درب جلو سمت راست

 

12

پژو 206

جلو سیلندر

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی گلگیر جلو سمت راست

 

13

پژو 405

پژو پارس

پژو GLI 405

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

14

پژو RD 1600

جلو سیلندر سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

15

پیکان

بالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

16

پراید

پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

17

پاژن GLV 3000

سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست

سینی پشت داشبورت

درسایرتیپ هاموتورسمت راست سیلندرمحل اتصال گلوئی اگزوز

18

پروتون ویرا

پروتون سدان

تنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمان

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

19

تویوتا کمری

جلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)

سینی پشت داشبورت

ستون درب راننده

 

20

تویوتالندکروز استیشن

تنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتور

پشت چرخ جلوسمت راست حک شده

سینی پشت داشبورت

 

21

تویوتاپرادو استیشن مدل2004 -6سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پشت چرخ جلو سمت راننده

ستون درب راننده

 

22

تویوتا کرولا GLI   مدل 2005

تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب

سینی پشت داشبورت
(وسط)

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

23

تویوتا لکزس RX300  مدل 2001- 6سیلندر

جلوسیلندر(قسمت وسط 7 رقم است)

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی گلگیر جلو سمت چپ

 

24

تویوتا کریسیدا GLI  مدل 1997

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت

شماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ

25

تویوتا اکو

قسمت جلوسیلندربین شمع2و1 ازبالا قابل رویت

سینی پشت داشبورت وسط(زیرقاب است)

بصورت برچسب روی ستون درب راننده

 

26

تویوتالندکروزکیان GX100-GXR100-آمبولانس75EI3

تنه سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت چپ(بالای بوسترترمز)

 

27

دوو ETI

جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع 1

داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور

 

28

دوو ماتیز

روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر

ناودانی سینی پشت داشبورت

روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست

 

29

رنو 5

حک شده روی پایه دلکو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

30

رنو 21

جلوسیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت حک شده

سینی پشت داشبورت

 

21

رنو مگان

قسمت جلو سیلندر

حک شده در صندوق عقب

ستون درب جلو سمت راست

 

22

سمند

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

23

سپند PK

تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت راست زیر ناودانی

سینی پشت داشبورت

 

24

سیناد

بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر

روی سرکمک جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورت(درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن

 

25

استیشن کاروان سایپا GLX 701 وآمبولانس سایپاسالار 77

سمت چپ ته سیلندر

سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)

 

26

سیتروئن زانتیا

پیشانی سیلندر جنب فیلتر

سینی پشت داشبورت سمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

27

کار غزال 32213

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)

ستون درب جلوسمت راست

 

28

کیا کلاروس

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

سینی پشت داشبورت

ستون درب جلو سمت راست

 

29

فولکس تورک مدل 2004-6 سیلندروفولکس پاسات مدل 2004- 4 سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ

زیر شیشه جلو سمت چپ

ستون درب جلو سمت چپ

 

30

کیا شوما

پشت سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت

ستون درب جلوسمت راست

 

31

گالانت مدل 1993

جلو سیلندر مجاور گژروغن

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

32

موسو E32M2- E32M3

تنه سیلندر سمت راست پشت دینام

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورت بالای بوسترترمز

 

33

میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل 2004 -6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت

 

34

میتسوبیشی پاجرو GLS مدل 2005- 6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

35

میتسوبیشی لانسر

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

36

میتسوبیشی اوتلاند مدل 2004

پیشانی موتور جلو سمت راست

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت

 

37

مزدا 323GLX

سمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

38

مزدا 323 F

انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغن

سینی پشت داشبورت(وسط)

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

39

مزدا 323 FL دنده اتوماتیک

تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورت  سمت راست

 

40

آمبولانس مزدا 2000 B

تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورت

 

41

نیسان رونیز

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس

حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

42

نیسان ماکسیما

روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس

سینی پشت داشبورت(وسط)

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

43

نیسان سرانزا

تنه سیلندر قسمت عقب

حک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

44

نیسان سافاری KA 160

تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتور

حک شده پشت چرخ جلوسمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

45

نیسان سانی

جلو سیلندر

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت

سمت راست

 

46

نیسان بلویرد

جلو سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت

ستون درب جلو سمت چپ

 

47

نیسان پاترول

تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین

روی شاسی زیرباتری قسمت عقب

سینی پشت داشبورت

 

48

هیوندای ورنا

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

49

هیوندای سوناتا FE  مدل 2003

تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

50

هیوندای اکسنت مدل 2004

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

51

هیوندای اکسنت مدل 1997

جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت

در هیوندای اکسنت 2000 پلاک مشخصات روی ستون درب راننده

52

هیوندای اکسل

جلوسیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

53

هیوندای کوپه

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

54

هیوندای استیشن تراجت

قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راست

سینی پشت گلگیر جلوسمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

55

هوندا آکورد

جلو سیلندر سمت راست

سینی پشت داشبورت

ستون درب جلو سمت راست

 

56

بنز 220 E

انتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریب

سینی پشت داشبورت

سینی پشت داشبورت(وسط)

 

57

بنز 240C  مدل 2002

6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

درمدل 2005 برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست

58

بنز 230 C مدل 2002

4 سیلندر

قسمت عقب موتوربین موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

59

بنز 240 E مدل 2005

4 سیلندر

قسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

 

60

بنز 350 S مدل 2005

6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

61

بنز MLS مدل 2004

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیر شیشه جلوسمت چپ

ستون درب جلوسمت چپ

 

62

بنز 500S مدل 2003

8 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

63

بنز E 200 مدل 2001

4 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

64

بنز E 230

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

سینی پشت داشبورت سمت راست

سینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)

 

65

بنز MB 140

بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)

ستون درب جلو سمت راست

 

66

هیوندای النترا

جلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شده

داخل موتور سینه اتاق حک شده

سینی پشت داشبورت

 

67

مزدا 3

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورت سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

68

تندر L 90

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورت سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

 

69

ریو

روی تنه موتور قسمت پائین

زیر سینی پشت داشبورت سمت راست

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

70

نیسان مورانو

روی پوسته موتور

در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل

روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام

 

71

سوزوکی گراندویتارا

جلوی موتور زیر استارتر موتور

پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

72

هیوندای توسان

هیوندای سانتافه

هیوندای آزرا

مندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره

 روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ

زیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

وانت و کامیونت ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره

موتور

محل حک شماره

شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

وانت ایسوزو

تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس

تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو

سینی پشت داشبورت

 

2

وانت دوکابین مسقف بنز 140 MB

لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس

تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست

ستون داخلی درب جلو سمت راست

 

3

وانت دوکابین پاژنGLD 3000

بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی)

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورت

 

4

وانت تویوتالندکروز

تنه سیلندر سمت راست

سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست)

سینی پشت داشبورت

 

5

وانت مسقف تویوتا

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست

زیرصندلی راننده

 

6

وانت دایهاتسو

تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درجلو سمت راست

 

7

وانت کیا 6 چرخ

تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ عقب سمت راست(انتها)

ستون درجلو سمت راست

 

8

وانت مسقف کیا مدل 2001

قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

ستون درب راننده

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

9

وانت مزدا دوکابین

تنه سیلندرسمت راست زیر شمع 1

پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورت

 

10

وانت میتسوبیشی دوکابین

تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن

پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

11

وانت تک کابین و

دو کابین مزدا 2000 B

سمت چپ قسمت جلو سیلندر

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورت سمت راست

 

12

وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین)

تنه سیلندر سمت راست

روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ)

سینی پشت داشبورت

 

13

کامیونت ون نیسان

تنه سیلندر سمت چپ

تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده

سینی پشت داشبورت

 

14

وانت نیسان دوکابین DX

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

 

 

15

نیسان پیکاپ دوکابین DX

انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ

تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت داشبورت سمت چپ

 

16

وانت نیسان تک کابین DX

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

17

وانت هیوندای

سمت چپ قسمت عقب سیلندر

تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب

پایه رکاب درب راننده

 

18

وانت پیکان 1600

جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده

بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل 1370به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

19

کامیونت ایسوزو

تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست

بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)

 

20

کامیونت آذرخش تیپ AT55-AT54-AT53

تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل)

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده(پشت سر راننده)

 

21

کامیونت دوکابین سقف بلندبنز 1828

انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

22

کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F

تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی

پشت چرخ جلو سمت چپ

داخل کابین راننده پشت صندلی راننده

در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست

23

کامیونت کراوس تیپ D4AE

بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ

پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست

درب سمت راست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتوبوس ومینی بوس ها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

اتوبوس بیابانی اسکانیا

تیپ های X12و4212

بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد

پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور)

روی داشبورت مقابل رکاب درب ورودی جلو

 

2

اتوبوس بیابانی بنز C355

بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور)

تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه

سینی داشبورت جلوداخل اتاق

 

3

اتوبوس شهری بنزMO457

حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ

انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن

روی داشبورت جنب درجلوسمت راست

 

4

اتوبوس شهری بنز SC457

ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده

تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست

جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد

 

5

اتوبوس شهری گازسوز بنز OMG355

انتهای بلوک سیلندر بالای فولی

انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده

روی داشبورت مقابل درب جلو سمت راست

 

6

اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخش C457

تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ

بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور

روی داشبورت سمت راست روبروی درب

 

7

اتوبوس بیابانی رنو 3012

روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن

تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ

زیر داشبورت سمت راست

 

8

اتوبوس بیابانی شهاب تیپ 2412 IC

بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن

بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست

سمت راست بدنه داشبورت

 

9

اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000

بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره 6 بصورت نامنظم حک شده

جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو)

بالای رکاب مقابل درب جلو

 

10

اتوبوس شهری مان تیپ سپهر

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق)

بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ

پایه رکاب جلو سمت چپ

 

11

اتوبوس بین شهری ولوو B12

تنه سیلندر سمت راست پشت استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای2عدد پلاک منصوبه روی داشبورت مقابل درب جلو سمت راست

 

12

اتوبوس بین شهری ولوو BVR

تنه سیلندر سمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

روی داشبورت روبروی رکاب سمت راست

 

13

اتوبوس بین شهری ولوو B12B

زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو

پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی

روی داشبورت جنب درب ورودی جلو

 

14

اتوبوس 2طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3

بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست

انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی

دارای 2پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)

 

15

مینی بوس ایویکو

A 80-12

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

پایه سمت چپ صندلی راننده

 

16

مینی بوس گازسوز ایویکو

A 60-11

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)

 

17

مینی بوس بنز

MBO 800

بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

تیغه شاسی در قسمت عقب

ستون درب راننده

 

18

مینی بوس بنز رنوس

بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه برروی بدنه داشبورت سمت راست

 

19

مینی بوس تویوتا

سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب راننده

 

20

مینی بوس رنو مهسان

قسمت جلو تنه سیلندر

انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست

ستون درب سمت راست

 

21

مینی بوس هیوندای کروز

تنه سیلندر سمت چپ

قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست

ستون درب سمت راست

 

22

نارون

زیر کنسول جلو سمت راننده

زیر صندلی جلو سمت راننده

زیر صندلی سمت راننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامیون و کشنده ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

کامیون کشنده ایویکو

MP44-EUROTCH

سمت چپ سیلندر وسط

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)

 

2

کامیون آبفا

دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است)

درقسمت جلو سمتراست شاسی

درداخل اتاق راننده سمت راست

 

3

کامیون کشنده بنز

1842 AXOR

روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور

روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو

بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب

 

4

کامیون کشنده دوکابین بنز 1843

تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

زیردرب سمت راست داخل کابین

 

5

کامیون کمپرسی بنز 2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز

دارای 2 پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده

 

6

کامیون بنز 2528 سقف کوتاه دارای کابین خواب

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

ستون سمت چپ کابین راننده

کامیون کمپرسی بنز1828 تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است

7

 

کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز1828- دوکابین سقف بلند بنز 2528-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

8

کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز

سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل اتاق روی درب سمت راست

 

9

کامیون های بنز تیپ تیپ612LP

تیپLP814

پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

10

کامیون بنزخاور

LP809

LPA809

بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

11

کامیون بنز 2625-K/32

بصورت پلاک روی تنه سیلندر

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه برپایه صندلی سمت راست

 

12

کامیون کمپرسی وکشنده BMC

تیپ 822

انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد

کشنده ها دو محور و سه محور می باشند

13

کامیون آتش نشانی دنیس

بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای 2 پلاک زیرداشبورت مقابل صندلی راننده

 

14

کامیون کمپرسی داف 3300

تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

15

کامیون دیل 131

سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است)

انتهای شاسی سمت راست

داخل ا


مطالب مشابه :


اطلاعات تماس با شرکت های بیمه

مشاوره بیمه - اطلاعات تماس با شرکت های بیمه - مشاوره بیمه ساختمان شماره یک: 88771245: 88782550-4 و84223:
بیمه های شیراز

گروه های شغلی مرتبط: امداد اتومبیل. بیمه آسیا. صاحب امتیاز عباس جعفری طیب لو. تلفن 6489968 و 6489969
شماره جديد فصلنامه آسيا منتشر شد

شماره جديد (44 و 45) فصلنامه تخصصي آسيا در 88 صفحه به چاپ رسيد. به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا
شماره شاسی، ابزار ارزیابان خسارت برای جلوگیری از تقلب

بیمه - شماره شاسی، ابزار ارزیابان خسارت برای جلوگیری از تقلب - مطالب جهت بازدید اولیه خودرو
بخشنامه شماره 9-86

بیمه رازی - بخشنامه شماره 9-86 - معرفی خدمات بیمه رازی و اخبار صنعت بیمه
بیمه

اقتصاد و مدیریت ، اداره و حسابداری - بیمه ویا به شماره تلفون ام مرا به جریان بگذارید.
نمایندگان بیمه ملت در تهران صفحه 2

بیمنا - نمایندگان بیمه ملت در تهران صفحه 2 - شماره تلفن شما : rss . powered by blogfa.com
دريافت سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق اينترنت

اجتماعي وجود ندارد و فقط كافي است كد ملي ، شماره هشت رقمي بيمه ، شماره سريال شناسنامه
راهنمای شماره موتور و شاسی در اتومبیل ها

بیمه ملت شهرستان شهرضا - راهنمای شماره موتور و شاسی در اتومبیل ها
یکصدو‌ششمین شماره پژوهشنامه بیمه منتشر شد

شركت سهامي بيمه ايران - یکصدو‌ششمین شماره پژوهشنامه بیمه منتشر شد - نماينده رسمي بيمه ايران
برچسب :