نحوه بخش بندی پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه شامل بخش های ذیل می باشد :

1- طرح روی جلد

2- صفحه سفید

3-بسم الله الرحمن الرحیم

4-صفحه عنوان (مندرجات روی جلد)

5-تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع

6- صفحه تقدیم به

7-صفحه سپاسگزاری

8-فهرست مطالب

9-فهرست جداول

10-فهرست نمودارها

11-فهرست شکل ها

 12-فهرست نقشه ها

13-چکیده

14-متن اصلی (فصل های پایان نامه ها )

15-فهرست نام ها و اشخاص

16-فهرست منابع و مآخذ

17-جدول ها ، نمودارها و تصاویر (شکل ها )

18-چکیده انگلیسی

19-عنوان پشت جلد( سمت چپ پایان نامه )به انگلیسی

20-عطف پایان نامه (شامل عنوان ،نام دانشجو وزمان دفاع)

 

 


مطالب مشابه :


جنگلداری فصل سوم

انجمن علمی کشاورزی پیام نور بردسیر ریاست دانشگاه پیام نور
جابجایی در پیام نور

بردسیر 92 - جابجایی در پیام نور - صدای بردسیر وقتی کسی در سمت مسئولیتی قرار می گیرد نسبت به
جنگلداری مقدمه و فصل اول

دانشکده کشاورزی پيام نور بردسير - جنگلداری مقدمه و فصل اول -
مقالات درس سمینار در مسائل روانشناسی- دانشگاه پیام نور بردسیر

روان شناسی - مقالات درس سمینار در مسائل روانشناسی- دانشگاه پیام نور بردسیر - معرفی مطالب
لاله‌زار؛ مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران

مهندسی کشاورزی پیام نور - لاله‌زار؛ مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران فرماندار بردسیر گفت:
نحوه بخش بندی پایان نامه کارشناسی ارشد

حوزه معاونت پژوهشی واحد بردسیر گروه رباتیک دانشگاه پیام نور واحد بروجرد .
مژده به پژوهشگران رشته مکانیک

حوزه معاونت پژوهشی واحد بردسیر گروه رباتیک دانشگاه پیام نور واحد بروجرد .
مراحل انجام پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

حوزه معاونت پژوهشی واحد بردسیر گروه رباتیک دانشگاه پیام نور واحد بروجرد .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیردر جشن میلاد دو نور و گرامیداشت مقام معلم گفت:اولین معلم بشریت، خداست

کارگروه روابط عمومی و رسانه - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیردر جشن میلاد دو نور و
برچسب :