مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمروسرمایه گذاری


اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مکمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری کنید.
در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه کفن و دفن (تا سقف دویست هزتومان) پولی به بازماندگان پرداخت نمیشود، در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناکرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یک قسط از حق بیمه را هم پرداخت کرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت میگردد. در حالیکه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص ( از میان فرزندان تنها به فرزند دختر و مجرد) انتقال می یابد.
حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنید، اگر استفاده ای هم از آن نکنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید کنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه میشود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت میباشد .


مطالب مشابه :


انواع حق بیمه

کار و بیمه - انواع حق بیمه - تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی کار و بیمه . تخصصی در
بیمه تأمین اجتماعی

هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی. به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و
قوانین بیمه بیکاری

مشاوره بیمه تامین اجتماعی انواع شالهای زیبا دررنگها وطرحهای جذاب بدون حساسیت
بیمه تکمیلی بازنشستگان

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز بیمه تامین اجتماعی يكي از انواع پوششهاي بيمه
مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمروسرمایه گذاری

اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی
انواع بیمه نامه

انواع بیمه بیمه های پایه شما اگر از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنید کافی است
مشاهده لیست سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

ملی و شماره سریال شناسنامه لیست سابقه بیمه تامین اجتماعی خود را از طریق - انواع متره
برچسب :