نحوه تهیه گزارش کارآموزی


باسمه تعالی

 

مراحل انجام کارآموزی:

1- انتخاب یک مؤسسه دولتی یا خصوصی جهت انجام کارآموزی که به تأیید استاد راهنما برسد.

2- تهیه معرفی نامه از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (آقای حسنوند).

3- شروع به کار در واحد حسابداری مؤسسه مورد نظر در طول ترم تحصیلی.

4- مشاوره و هماهنگی مداوم با استاد راهنما در طول دوره کارآموزی.

5- تهیه گزارش کارآموزی و تحویل آن به استاد راهنما تا قبل از امتحانات پایان ترم.

6- ارائه تأییدیه از محل کارآموزی مبنی بر تکمیل ساعات کارآموزی. (کاردانی 240 ساعت و کارشناسی 360 ساعت)

 

نحوه تهیه گزارش کارآموزی:

 

گزارش کارآموزی بایستی شامل 3 فصل به شرح زیر باشد:

ü      فصل اول آشنايي كلي با مكان كارآموزي شامل:

 

1-     تاريخچه سازمان / شركت / واحد صنعتي

2-     نمودار سازماني و تشكيلات

3-     نوع محصولات توليدی يا خدماتي

4-     شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدمات

 

ü      فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز (رشته حسابداری) شامل:

 

1-     موقعيت رشته حسابداری در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كار آموز در واحد صنعتي

2-     بررسي شرح وظايف رشته حسابداری در واحد صنعتي

3-     امور جاري در دست اقدام

4-     برنامه هاي آينده

5-     تكنيك هايي كه توسط رشته حسابدرای در واحد صنعتي به كار مي رود

6-     ساير مواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي گردد

 

ü      فصل سوم آزمون آموخته ها و نتايج کارآموزی شامل:

 

     آزمون آموخته ها و پياده كردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان و موضوع كارآموزي در واحد صنعتي که با تصويب استاد كارآموزي و تکمیل فرمهای مربوط به خلاصه اطلاعات کارآموزی و گزارش کارآموزی و پایان دوره کارآموزی که پیوست می باشد.

 

 

نکات مهم قابل توجه دانشجویان:

 

1- نمره كارآموزي 16 از 20 مربوط به استاد كارآموزي و4 نمره مربوط به سرپرست كارآموزي مي باشد.

2- مجموع ساعت كارآموزي مطابق سرفصل براي دو واحد كارآموزي 240 ساعت و برای سه واحد کارآموزی 360 ساعت تعيين گرديده است.

3- گزارش کارآموزی بایستی دربرگیرنده فصول ذکر شده فوق بوده و تایپ شده و صحافی شده ارائه گردد.

4- روی جلد گزارش کارآموزی باید مطابق نمونه پیوست باشد و صفحه اول دارای بسم الله الرحمن الرحیم باشد.

5- فرمهای پیوست این برگه باید تایپ و تکمیل شده و در فصل سوم گنجانده شود.

6- فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی باید حداکثر دو هفته پس از شروع کارآموزی تکمیل و به استاد راهنما تحویل شود.

7- به تعداد لازم گزارش کارآموزی تهیه و گزارش کلیه عملیات انجام شده را در آنها تایپ نمایید. برگه های گزارش کارآموزی بایستی در فصل سوم گنجانده شوند.

8- نامه تأیید پایان دوره و ساعات کارآموزی بایستی با مهر و امضای مؤسسه محل کارآموزی اخذ و در آخرین صفحه گزارش کارآموزی گنجانده شود.

9- آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

استاد کارآموزی:

شماره دانشجویی:

سرپرست کارآموزی:

رشته/گرایش:

ترم و کد کارآموزی:

مقطع تحصیلی:

تاریخ و امضاء دانشجو:

 

نام محل کارآموزی:

 

 

آدرس و تلفن محل کارآموزی:

 

 

سرپرست کارآموزی:

 

 

عنوان و موضوع کارآموزی:

 

 

تاریخ شروع و روزهای حضور در محل کارآموزی:

 

 

تاریخ و امضاء استاد کارآموزی

حمید خراسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشپيشرفتكارآموزيشماره .......

نام و نام خانوادگی دانشجو:

استاد کارآموزی:

شماره دانشجویی:

سرپرست کارآموزی:

رشته/گرایش:

ترم و کد کارآموزی:

مقطع تحصیلی:

تاریخ و امضاء دانشجو:

 

فعالیت های انجام شده:

 

 

 

فعالیت های آتی:

 

 

مشکلات:

 

 

پیشنهادات:

 

 

                                                                                                تاریخ و امضاء دانشجو

 

نظریه سرپرست کارآموزی:

 

 

                                                                                                تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزی

 

نظریه استاد کارآموزی:

 

 

                                                                                                امضاء استاد کارآموزی

 

 

فرم پایان دوره کارآموزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                      استاد کارآموزی:

شماره دانشجویی:                                                  سرپرست کارآموزی:

رشته/گرایش:                                                        ترم و کد کارآموزی:

مقطع تحصیلی:                                                      تاریخ و امضاء دانشجو:

 

 

 

نظریه سرپرست کارآموزی

عالی

4 نمره

خوب

3 نمره

متوسط

2 نمره

ضعیف

1 نمره

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی

 

 

 

 

میزان علاقه به همکاری و فراگیری

 

 

 

 

کسب تجربه کاری و بکارگیری تکنیکها

 

 

 

 

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

 

 

 

 

کیفیت گزارشهای کارآموز به واحد صنعتی

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کارآموزی:

 

 

 

 

 

 

                       

 

                        تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزی

 

توضیح:

 

 

 

 

 

 

امضاء استاد کارآموزی:

 

نمره نهایی به حروف

نمره نهایی به عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

 

گزارش کارآموزی

رشته حسابداری

 

مکان کارآموزی:

..........................

 

استاد راهنما:

 

...............................

 

تهيه كننده:‌

نام و نام خانوادگی

(شماره دانشجویی)

 

ماه و سال اخذ کارآموزی

;}


مطالب مشابه :


خلاصه فصل گزارش حسابرسی کتاب سازمان حسابرسی

حسابداری - خلاصه فصل گزارش حسابرسی کتاب سازمان حسابرسی - آموزش حسابداری
گزارش کار در شهرداری...

حسابداری - گزارش کار در شهرداری ث ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق
نمونه گزارش حسابرسی

دانشجوی حسابداری - نمونه گزارش حسابرسی - مطالب درمورد حسابداری و وپروژه و - دانشجوی
نحوه تهیه گزارش کارآموزی

حسابداری - نحوه تهیه گزارش کارآموزی - تقدیم به همه علاقمندان رشته حسابداری - حسابداری
گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل

حسابداری - گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل - نویسنده:علیرضا حسین پور
گزارش کارآموزی اداره پست

حسابداری - گزارش کارآموزی اداره پست - حسابداری فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی. مقدمه
گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات آشنا

حسابداری - گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات آشنا - حسابداری پروژه کارآموزی ( دوشنبه هفدهم
گزارش کارآموزی کارخانه سیمان

حسابداری - گزارش کارآموزی کارخانه سیمان - حسابداری فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی. مقدمه
برچسب :