آشنایی با دیاگرام های UML-دیاگرام ترتیب(sequence)

دیاگرام ترتیب :
نمودار ترتیب معمولاً ترتیب رویدادها یی که قرار است رخ دهد را نمایش می دهند.
نمودار ترتیب رفتار آبجکت ها را در یک یوزکیس بوسیله توصیف آبجکت ها و پیغام های رود و بدل شده نمایش می دهند.نمودار از چپ به راست و به صورت نزولی خوانده می شود. مثال زیر نشان می دهد که یک آبجکت از کلاس 1 یک رفتار را بوسیله ارسال پیغام به یک آبجکت، از کلاس 2 شروع می کند.پیغام ها مابین آبجکت های گوناگون تبادل می شوند تا زمانکی که آبجکت از کلاس 1، پیغام نهایی را دریافت کند.


sequenceDiag.JPG
در زیر یک مثال با پیچیده کم آورده شده است.مستطیل های عمودی آبی روشن، فعال بودن و خط چین های عمودی سبز، عمر آبجک را نشان می دهند.مستطیل های سبز عمودی،زمانی را نشان می دهند که یک ابجکت مخصوص دارای کنترل می باشد. مربع کوچک قرمز رنگ دارای ضربدر، زمانی را نمایش می دهد که آبجکت از بین می رود.این نمودار همچنین شرط هایی را برروی پیغام ها برای ارسال به آبجکت دیگر نشان می دهد.شرط های مابین دو کروشه لیست می شوند.برای مثال، یک ] شرط[ باید محقق شود قبل از اینکه ابجکتی از کلاس 2 بتواند یک پیغام به ابجکتی از کلاس 3 ارسال کند.
sequenceDiag2.JPGدیاگرام بعدی شروع دیاگرام ترتیب برای یک سفارش را نمایش می دهد. آبجکت « Order Entry Window» یک پیغام برای یک آبجت سفارش، برای آماده سازی سفارش ،ایجاد و ارسال می کند. توجه داشته باشید که نام آبجکت ها از کلاس با علامت دو نقطه جداسازی شده است.
sequenceDiagEx1.JPGدیاگرام بعدی شرط دیگری را برای آیجک سفارش اظافه کرده است.

sequenceDiagEx2.JPGاین دیاگرام ترتیب پیغام ها رد شده مابین آبجکت ها برای تکمیل یک یوزکیس برای سفارش یک آیتم را به نمایش می گذارد.


مطالب مشابه :


آشنایی با دیاگرام های UML-دیاگرام ترتیب(sequence)

دیاگرام ترتیب : نمودار ترتیب رفتار آبجکت ها را در یک یوزکیس بوسیله توصیف آبجکت ها و پیغام
DFD تاکسی تلفنی با Use Case Diagram

اکتیویتی دیاگرام (Activety Diagram) 5) سکوینس دیاگرام ( Sequence Diagram) در صورتی که مورد استفاده واقع شد
آشنایی با دیاگرام های UML- دیاگرام فعالیت(Activity)

دیاگرام های فعالیت شبیه دیاگرام های حالت می 1-تحلیل یک یوزکیس بوسیله توصیف فعالیت ها مورد
درس پانزدهم کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram )

کامپیوتر - درس پانزدهم کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram ) - آموزش
تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه DFD و یوس کیس دیاگرام

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه dfd و یوس کیس دیاگرام.
اکتیویتی دیاگرام خودپرداز (ATM)با Use Case Diagram

دانلود رایگان پروژه با سیروس باباخانی - اکتیویتی دیاگرام خودپرداز (ATM)با Use Case Diagram - دانلود
مهندسی نرم افزار

یوز کیس دیاگرام : --شناسایی اکتور ها و ارتباط انها—شناسایی یوزکیس ها و ارتباط انها
دانلود رایگان تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

تحلیل سیستم نرم افزاری، یوزکیس، پروژه انتخاب همکاری، دیاگرام کلاس، دانلود
برچسب :