مالزی

ساختار آموزشي

از آنجائيكه آموزش، در زمرة  اولويت‌هاي اساسي دولت مالزي مي‌باشد از اين رو سالانه مبالغ كلاني از بودجه ملي به اهداف آموزشي اين كشور اختصاص مي‌يابد.تحصيل در مقاطع ابتدائي و متوسطه براي كليه دانش‌آموزان رده هاي سنتي 7 تا 17 سال رايگان مي باشد. سن ورود به سال اول ابتدائي  7 سالگي است . سن فارغ التحصيلي دانشگاهي نيز، 22 سالگي است . بالغ بر 97%‌ كودكان رده سني 7 سال مالزيايي در سيستم آموزشي دولتي، مشغول به تحصيل مي‌باشند .نرخ افراد باسوادكشور مالزي بالغ بر ،‌ 93% مي‌باشد كه از جمله بالاترين ارقام افراد با سواد دنيا، به شمار مي آيد. در آينده‌اي نه چندان دور دولت مالزي به اجباري سازي  آموزش ابتدائي  براي كودكان مالزيايي مبادرت خواهد كرد .

نظام آموزشي مالزي تمامي مقاطع آموزشي از مقطع پيش دبستاني تا مقطع آموزش عالي را به شرح ذيل تحت پوشش قرار مي‌دهد:

- آموزش پيش دبستاني از سن 5 سالگي ( براي 2تا 3 سال )

- آموزش ابتدائي از سن 7 سالگي ( براي 5 تا 7 سال )

- آموزش متوسطه مقدماتي  از سن 13 سالگي ( براي 3سال )

- آموزش متوسطة تكميلي، از سن 16 سالگي ( براي مدت 2 سال )

- آموزش كالج ، يا مقطع ششم،‌ از سن 18 سالگي ( براي مدت 1 تا 5/1 سال )

آموزش عالي

ـ دورة كارشناسي ، از 20 سالگي ( براي 3 تا 5سال )

ـ دورة كارشناسي ارشد و دكتري ( به مدت 1 تا 5 سال )

در نظام آموزش مالزي، مؤسسات دولتي و  مؤسسات خصوصي مشاركت دارند. آموزش دورة ابتدائي و متوسطه در بخش دولتي رايگان مي‌باشد،‌  بخش اعظم آموزش ابتدائي و متوسطه براي كودكان مالزيايي توسط مدارس دولتي يا عمومي تأمين مي‌گردد، ليكن بخش خصوصي نقش به سزايي در آموزش عالي كشور ايفا مي‌نمايد،‌اما سطح همكاري بخش خصوصي در مقاطع ابتدائي و متوسطه بسيار اندك است .

برنامه‌هاي آموزشي ملي مقاطع ابتدائي و متوسطه،‌به آماده سازي دانش‌آموزان جهت شركت در آزمونهاي عمومي مشترك پايان دوره‌هاي آموزش ابتدائي ؤ مقدماتي و تكميلي متوسطه  منتهي مي گردد.

( زبان مالايايي ) زبان ملي كشور مالزيست. اين در حالي است كه  ياد گيري زبان انگليسي  در مدارس اجباري است. در مقابل چند مليتي بودن كشور مالزي و وجود مدارس مختص به نژادهاي غير مالزيائي به بهره گيري از زبانهاي “ ماندارين ” و “ تاميل ” بعنوان زبان‌هاي آموزشي منجر شده است.

آزمونها و امتحانات كشوري  مقاطع ابتدائي و متوسطه بر آزمونهاي  ( UPSR)
Ujian Penilain  Saekolah Rendah  ، آزمون ارزيابي مدارس ابتدائي، آزمون (PMR )Peniliaian Menengah Rendah ،  آزمون ارزيابي دوره متوسطه مقدماتي و آزمون (SPM )Sijil Pelajaran Malaysia  است كه مختص اعطاي گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه تكميلي است، مشتمل مي‌گردد. آندسته از  دانش آموزاني كه با موفقيت آزمون SPM را پشت سر گذاشته‌اند، به مقطع تحصيلي پيش دانشگاهي كه  مدت زمان 2 سال به طول مي‌انجامد راه مي يابند. پس از گذراندن دوره آموزشي 2 ساله فوق  دانش آموزان از مجوز ثبت نام در دانشگاه‌ها برخوردار مي گردند. مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي مالزي در تأمين برنامه هاي آموزش دانشجويان از نقش كليدي برخوردار مي باشند. در بيان اهميت مؤسسات غير انتفاعي در سطح آموزش عالي مي بايد اذعان نمود كه بالغ بر 900،270 هزار دانشجوي بومي و 15 هزار دانشجوي خارجي تحت پوشش اين‌مؤسسات  قرار دارند. ساختار آموزش رسمي كشور مالزي به گونه اي طراحي گرديده است  كه دانش آموزان غالبا قادر به اتمام تحصيلات دوره كارشناسي خود تا سن 22 سالگي باشند . علاوه بر اين،  تعداد زيادي مدارس بين‌المللي و مدارس ويژه مهاجرين مقيم ساير كشورها در مالزي احداث گرديده است كه به ارائه آموزش  مقاطع ابتدائي و متوسطه  به دانش آموزان خارجي مبادرت مي نمايد . مدارس بين‌المللي خصوصي به بهره گيري از زبان انگليسي در برنامه‌هاي آموزشي خود مبادرت نموده و به طراحي ‌دوره‌ها و برنامه‌هاي درسي‌ خود مطابق با سيستم‌هاي آموزشي انگليسي يا آمريكايي مي پردازند.

 

آموزش پيش دبستاني

ساختار آموزشي

ازآنجائيكه نقشي برنامه‌هاي آموزشي مراحل آغازين كودكي در آماده سازي كودكان جهت مراجعه با مسائل و مشكلات آتي   بسيار مهم است.از اين روي در كشور مالزي دو مؤسسه به فعاليت  دراين زمينه مبادرت مي نمايد كه از آن جمله مي توان به مراكز مهد كودك و مراكز آمادگي اشاره نمود، مهد كودك به محلي اطلاق ميگردد كه از تعداد چهار كودك يا بيشتر در مقابل دريافت مزد در آن محل مراقبت مي گردد. گفتني است كه اين مراكز كودكان زير چهار سال را نيز مي‌‌پذيرند. خود اين مراكز، به‌دو دسته مراكز خانگي و مراكز غير خانگي تقسيم مي‌‌شوند. مراكز خانگي به پذيرش كمتر از 10 كودك و مراكز غير خانگي نيز به پذيرش بيش از 10 كودك مبادرت مي نمايند. اين مراكز به‌صورت نيمه وقت يا تمام وقت به مراقبت از كودكان مي پردازند. آموزش پيش دبستاني دوره آمادگي دوره  غير رسمي و اختياري ويژه كودكان رده سني چهار سال تا پنج سال است. طول مدت آن يك تا دوسال است. مراكز فوق كه عمدتاً به‌صورت خصوصي اداره ميگردند از تراكم بيشتري در مراكز شهري برخوردار مي باشند. شهريه مراكز مذكور متفاوت بوده و اغلب با محاسبه هزينه ثابت و براساس نرخ تقاضا تعيين مي گردد. كلاس‌هاي آمادگي ارائه شده توسط وزارت آموزش (MOE) و سازمان‌هاي دولتي نيزكودكان اقشار كم درآمد مراكز شهري و روستايي را از آموزش پيش دبستاني به‌صورت رايگان با حداقل شهريه برخوردار مي‌‌سازد. اولويت پذيرش در اين كلاس‌ها با افرادي است كه از توان پرداخت شهريه مراكز پيش دبستاني خصوصي برخوردار نمي باشند. ماده قوانين مربوط به‌مراكز پيش دبستاني در قانون آموزشي مصوب سال 1996 وضع گرديده و برنامه‌هاي پيش دبستاني توسط تعدادي از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و بخش خصوصي تدوين مي گردد. دولت مالزي نيز تلاش نموده است با فراهم سازي امكانات و خدمات مورد نياز از جمله امكانات آموزشي و بهداشتي و تغذيه مناسب، زمينه جذب و مشاركت كودكان در مراكز پيش دبستاني را فراهم نمايد. آموزگاران مقطع پيش دبستاني تحت نظارت سازمان‌ها و مؤسسات ويژه تعليم يافته و با روش‌ها و رويكردهاي گوناگون به آموزش كودكان پيش دبستاني مبادرت مي‌ورزند. دولت نيز به كمك سازمان‌هاي مربوطه به بر طرف سازي نياز مراكز پيش دبستاني به آموزگاران تعليم ديده، مطالب آموزشي و منابع مالي مبادرت مي‌نمايد.

برنامه هاي آموزشي

برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش پيش دبستاني برفعاليتهاي كلاسي، فعاليتهاي گروهي، فعاليتهاي آزاد تفريحي مشتمل مي گردد. طول دوره مقطع پيش دبستاني2 ساله بوده و مطابق با قانون مصوب سال1996 ، به عنوان بخشي مستقيم آموزش ملي مطرح مي باشد. تغير كودكستانها از برنامه هاي آموزشي ارائه شده كه توسط وزارت آموزش و پرورش تبعيت نموده توسط بخش دولتي و خصوصي و تأمين اعتبار مي گردند. كودكستانها و مراكز پيش دبستاني مالزي خود عهده دار تأمين سال 1996 قسمت اعظم قانون مصوب كودكستانها آژانسهاي دولتي (82% تمام مراكز ، 66% كل افراد ثبت نامي ) و بخش خصوصي تأمين اعتبار مي گردند. بالغ بر70% از كودكان مقطع پيش دبستاني در مدارس ابتداي حضور مي يابند. ارزيابي استعداد و قابليت كودكاني كه ، بخشي از برنامه مراكز پيش دبستاني است ، غير رسمي مي باشد اما با اين حال پيشرفت و رشد علمي كودكان درپرونده هاي آموزشي ثبت شده و در زمره سابقه آموزشي وي محسوب مي گردد.

1- فعاليتهاي كلاسي = 90 دقيقه در داخل و خارج كلاس

2- فعاليتهاي گروهي = 60 دقيقه

3- فعاليتهاي آزاد = 30 دقيقه

4- استراحت و غذا = 30 دقيقه

اهداف آموزشي

 از جمله مهم ترين اهداف مهدهاي كودك و مراکز پيش دبستاني  ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

1- كمك به‌ والدين شاغل در جهت مراقبت بهينه از كودكان آنان

2- ارتقاء سطح استاندارد زندگي خانواده

3- فراهم سازي زمينه و شرايط لازم براي آن دسته از  افرادي كه به كودكان و فعاليت در مراكز مراقبتي كودكان علاقمند مي باشند.

4- ارتقاء رشد دادن حب و علاقه شهروندان مالزيايي به كشور

5- معرفي زبان انگليسي به عنوان زبان دوم آموزش

6- بهره گيري همگاني از زبان ملي

7- عمل به ارزشهاي مقدس

8- رشد بدني

9- آموزش علوم اخلاقي

10- ترويج مطالعات اسلامي

11- ارتقاء رشد عاطفي – اجتماعي شهروندان مالزيايي

12- ارتقاء رشد شناختي شهروندان مالزياي

13- رشد اعتماد به نفس شهروندان مالزيايي

هدف اصلي مراکز آموزش پيش دبستاني در مالزي فراهم سازي زمينه و پايه‌اي محكم براي آموزش رسمي است.تمامي مراكز پيش دبستاني متعهد به‌اجراي برنامه‌هاي درسي تعيين شده توسط وزارت آموزش مي باشند. موضوعات درسي مراكزآموزش پيش دبستاني  كه در راستاي آموزش ملي است، كودكان را قادر مي‌‌سازد تا مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي اوليه و ساير مهارت‌هاي مثبت جهت آمادگي براي حضور درمدارس ابتدائي را فرا گيرند.به طور كلي مي توان گفت كه آموزش پيش دبستاني در كشور مالزي به منظور تقويت و توسعه مهارت‌هاي اجتماعي ،مهارت‌هاي عقلاني ،مهارت‌هاي فيزيكي ،مهارت‌هاي معنوي ،مهارت‌ها و ارزش‌هاي زيبا شناختي (خلاقيت و ابتكار) طراحي گرديده است. براي هر يك از مهارت‌هاي فوق، اهداف مشخصي مد نظر مي‌باشد عناصر مهارت اجتماعي بر ارتباط متقابل كودكان با محيط اطراف ومردم ، رشد خودآگاهي مثبت، انضباط،مسئوليت‌هاي اجتماعي و برخورداري از ديد مثبت نسبت به‌آموزش تاًكيد دارد.عناصر مهارت هاي عقلاني نيز بر درك محيط فيزيكي، مفاهيم، فضا، اعداد، الفبا، مقدمات نوشتن، خواندن و تواناييهاي زباني تاًكيد دارد. عناصر مهارت هاي معنوي زيبا شناسي كودكان برتلقين صفات نيك و اعتقاد به‌پروردگار و مهارت‌هاي زيبا شناختي نيز به تقويت حسي از طريق آموزش كاردستي، طراحي، موسيقي و حركات، موزون تاًكيد دارد.

اصول آموزشي

از جمله مهم ترين اصول مراكز آموزش پيش دبستاني، كه سازمانها و وزارت خانه‌هاي گوناگون درصد مي باشند تا در پرتو همكاري‌ها و تشريك مساعي خود بدان دست يابند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) ارتقاء بهبود ساز و کارهاي ارزشيابي تحصيلي

ب) طراحي و انتشار "راهنماهاي تحصيلي ويژه آموزگاران و کمک مربيان درخصوص چگونگي فراهم سازي تجربيات گوناگون براي کودکان

ج) طراحي،تدوين و برنامه ريزي مناسب تبليغاتي درجهت افزايش نرخ ثبت نامي کودکان درمهدهاي کودک

د) کسب اطمينان ازروند نظارتي صحيح برنامه هاي آموزشي همزمان باتأسيس مراکز ÷يش دبستاني

ر) افزايش روند همکاري و هماهنگي ميان سازماني بين نهادهاي دست اندرکار حوزه آموزش کودکان

ز) همگامي و هماهنگي با پيشرفت و تحولات فن آوري اطلاعاتي و فرآيند توسعه جهاني در حوزه آموزش کودکان

س) تحت پوشش قرار دادن حداقل 80 در صد کودکان رده هاي سني5-4سال تا سال 2003

ش) ارتقاء کيفيت راندمان آموزش پيش دبستاني همگام با اجراي خط مشي هاي آموزش

ص) افازسيش نرخ معلمين و مربيان مقطع آموزش پيش دبستاني از 1240نفر به 17340 نفر طي سال 2003

دستاوردهاي آموزشي

روند رو به رشد مشاركت كودكان و شمار مراكز مراقبتي خردسالان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1998-1990 در مؤسسات مختلف و متعدد عمومي از كودكان ثبت نام به عمل آمده است. سطح بالاي مشاركت در مراكز مراقبتي كودكان طي سال هاي 1998-1990 همچنين بيانگر افزايش آگاهي والدين نسبت به اهميت ترقي و تعالي كودكان خود در سنين خردسالي است. به همان نسبت كه والدين از وضعيت مالي و رفاهي مطلوبتري برخوردار مي‌گردند، نياز به تجهيز كودكانشان به مهارت‌هاي مختلف جهت مقابله با زندگي در آينده نيز افزايش مي‌يابد.

نهادهاي مرکزي

با وجود اجباري نبودن آموزش پيش دبستاني در مالزي، اكثر كودكان مالزيايي، به آغاز دوره آموزشي خود از  دوره پيش دبستاني (4 تا 5 سالگي) در كودكستانهاي خصوصي يا دولتي مبادرت  مي‌نمايند . وزارت آموزش مالزي نهاد دولتي است كه به ارائه ، دستورالعملهاي لازم و برنامه‌هاي درسي مؤسسات آموزشي پيش دبستاني مبادرت مي نمايد .علاوه بر اين مراكز پيش دبستاني بين‌المللي خصوصي نيز فعاليت دارند كه تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش مالزي به ثبت نام انحصاري از كودكان خارجي مبادرت مي نمايند.

آمار تحصيلي

بيشترين تعداد مراكزپيش دبستاني از محل بخش توسعه جامعه وزارت اتحاد ملي و توسعه اجتماعي (8/61 درصد) وMOE  (3/10 درصد) و 4/18 درصد از محل تامين اعتبارات است. بخش خصوصي تأمين اعتبار مي گردند.

سهم تصميم گيري مراكز مختلف بر مراكز پيش دبستاني  طي سال 1995

MOE توسعه اجتماعي KEMAS بخش اتحاد ملي بخش خصوصي جمع كل
3/10% 8/61% 5/9% 4/18% 100%

 

        نمودارفوق نمايشگر تصويري جامعي از نرخ مشاركت كودكان در برنامه‌هاي مدارس پيش دبستاني از سال 1991 تا سال 1997 مي‌باشد. داده‌هاي موجود در اين نمودار از سوي مراكز دولتي ارائه شده است. روند فزاينده مشاركت در برنامه‌هاي مدارس پيش دبستاني طي سالهاي (1991 تا 1997) به شرح ذيل قابل تبين است:

از سال 1991 تا سال 1994، داده‌هاي جمع‌ آوري شده از سازمان‌هاي گوناگون مجري چنين برنامه‌هايي، بي‌ثبات بوده است. اين در حالي است كه به كارگيري سيستم مؤثرتر جهت جمع‌آوري (داده‌ها) به دستيابي به داده‌هاي با ثبات‌تري منجر گرديده است كه از سال 1995 شاهد آن هستيم. در سال 1995، افزايش مستمر نرخ ثبت نام ناخالص كاملاً مشهود مي باشد، نكته قابل ذكر آن كه نرخ ثبت نام مدارس پيش دبستاني كه در نمودار فوق لحاظ گرديده، منحصراً مختص  به مراكز پيش دبستاني دولتي و عمومي و نه خصوصي مي باشد. ارقام مذكور حكايت از آن دارد كه از سال 1991، در جهت دستيابي به اهداف آموزشي همگاني كليه كودكان، شاهد افزايش چشمگير نرخ ثبت نام كودكان در مدارس پيش دبستاني بوده‌ايم. دولت مالزي اميدوار است كه با دستيابي چنين روند فزاينده‌اي كه در نرخ ثبت نام ناخالص بوجود آمده است، ظرف سال هاي آتي نرخ ثبت نام 100 درصدي دست يابد.

از جمله مسائل و موضوعاتي كه مورد توجه خاص سازمان يونسكو قرار گرفته است مي توان به لزوم برخورداري كليه اشخاص از آموزش همگاني صرف نظر از جنسيت و قوميت آنان اشاره نمود. در كشور مالزي نيز نوع جنسيت جهت ورود به هر نوع برنامه هاي مختلف توسعه آموزشي از جمله آموزش در طي مراحل آغازين زندگي محدوديت‌زا نمي باشد. آمار نشان مي‌دهد كه از سال1991 تا سال 1997، نرخ حضور دختران در مراكز پيش دبستاني افزايش يافته و در چنين برنامه‌هايي هيچ گونه تبعيض جنسي وجود نداشته  در ديگر مراحل و مقاطع آموزشي نيز چنين وضعيتي مشهود و مورد تأييد و توجه وزارت آموزش و پرورش بوده است. طبق آمار مذكور نرخ ورودي دختران به مراكز پيش دبستاني اندكي از پسران بيشتربوده كه بسيار ناچيز مي باشد. در حال حاضر هيچ گونه داده دقيق و مطلقي وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن نرخ ورودي‌هاي جديد پايه اول ابتدايي برخوردار از اشكال مختلف برنامه‌هاي سازمان يافته پيش دبستاني آموزشي را محاسبه و تعيين نمود. اين در حالي است كه از جمله ضرورت‌هاي ارزيابي آموزش  همگاني  طي سال 2000 دسترسي به داده‌هاي دقيق در اين رابطه بوده است. نرخ ورودي‌هاي كلاس اول برخوردار از آموزش پيش دبستاني از طريق بررسي نرخ تعداد كودكان ثبت نامي مراكز پيش دبستاني بين رده سني چهار تا پنج سال بين سالهاي 1992 تا 1998 بدست آمده است. به‌اين ترتيب غير عادي نمي باشد. كه برخي اوقات تحليل ورودي‌هاي جديد كلاس اول با شكلي از آموزش پيش دبستاني در سطح ايالتي بيش از صدر صد از ورودي‌هاي جديد كلاس اول را نشان مي‌‌دهد. اين وضعيت مي‌‌تواند هم‌چنين به‌دليل حركت مهاجرتي خانواده‌ها از يك منطقه به‌منطقهء ديگر باشد

در نمودار ذيل، درصد بالايي از ورودي‌هاي جديد مدارس ابتدايي كه به‌نوعي در برنامه‌هاي كلاسيك آموزشي پيش دبستاني طي يك سال (يا يك دوره) نمايش داده شده است درصد ورودي‌هاي جديد با تجربه‌آموزش پيش دبستاني بين سالهاي 1992 تا 1998 بالغ بر 80 درصد به‌بالا بوده است. در سزشماري ملي سال 1997كه در خصوص نرخ ورودي مدارس ابتدايي كه از آموزش پيش دبستاني نيز بهره مند گرديده اند،‌مشخص گرديد كه درصد بالايي (7/87 درصد) از دانش آموران، شكلي از آموزش پيش دبستاني را گذرانده‌اند.طبق بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه تفاوت فاحشي ميان ورودي‌هاي جديد دختر و پسر كلاس اول وجود نداشته است كه اين مطلب به خوبي در جدول ذيل مشهود مي باشد.

  

درصدبالاي وروديهاي كلاس اول كه به‌نوعي ازفعاليت‌هاي آموزشي پيش دبستاني برخوردار بوده اند.  نشان دهنده اين حقيقت است كه اولياء به‌صورت فزاينده‌اي ازاهميت آموزش طي سالهاي آغازين شكل گيري كودكانشان آگاه مي باشند. فعاليت و حضور كودكان در مدارس پيش دبستاني شروع مثبتي جهت  پيشرفت آتي تحقيقاتي كه از سوي وزارت آموزش با همكاري يونيسف  طي سال 1997 به عمل آمد، نشان مي‌دهد كه آن دسته از دانش آموزان مدارس ابتدايي كه قبلا به تجربه آموزش پيش دبستاني مبادرت نمده اند، ازعملكرد بهتري نسبت به‌همكلاسيهاي بي بهره از بين آموزش هايي  برخورداربوده اند.

 

آموزش ابتدائي

سياست هاي آموزشي

سياست وزارت آموزش در خصوص حوزه آموزش ابتدايي آن است كه كليه مدارس كشور يك نوبته گردد. چرا كه مدارس دو نوبته باعث كاهش زمان آموزش، بهم خوردن فعاليت‌هاي درسي و فوق برنامه و ايجاد كننده مشكلاتي براي دانش آموزان مستقر در مناطق دور افتاده مي باشند. اين مسئله هم‌چنين بر روند آموزشي و يادگيري تاثير دارد. طبق آمار بدست آمده طي ژوئن سال 1999 تعداد 1219 مدرسه ابتدايي از مجموع 7164 مدرسه و تعداد831 مدرسه متوسطه از مجموع 1601 مدرسه دو نوبته بوده‌اند.

ساختار آموزشي

آموزش ابتدائي عمومي دركشور مالزي به‌معناي آموزش ابتدائي رسمي است كه بر فراگيري مهارت‌هاي خواندن و نوشتن و برخورداري از زير ساختي مستحكم در رياضيات و علوم پايه تكيه دارد. طول اين دوره 6 سال بوده و كودكان رده هاي سني 11-6 سال را دربر مي‌گيرد.

گرچه آموزش در مالزي اجباري نيست ،اما رايگان بودن آموزش ابتدائي در مالزي سبب شده است كه شاهد ثبت نام و حضور گسترده كودكان رده هاي سني 6 تا 11 سال در مدارس ابتدائي دولتي باشيم. علاوه بر اين، در قالب برنامه‌هاي آموزشي مدارس ابتدايي، دست‌يابي به‌ فرصت‌هاي مساوي آموزشي براي تمامي كودكان مناطق دور افتاده و روستائي ميسر ‌‌گرديده است. در اين مقطع، دو نوع مدرسه ( دولتي و چند مليتي) به فعاليت مي‌پردازند. وسيله ارتباطي در مدارس ملي كشور،‌ زبان رسمي كشور مالزي، مي‌باشد با اين حال، ياد گيري زبان انگليسي در مدارس اجباري است. علاوه بر اين زبانهاي چيني و تايلندي نيز مورد استعمال مي‌باشد. به طور كلي مي توان گفت كه ياد گيري زبانهاي انگليسي و مالزيايي در زمرة دروس اجباري و يادگيري ساير زبانها در زمرة روي اختياري اين مدارس محسوب مي‌شود .

ساختار آموزش ابتدايي

تعداد معلمين زن تعدادكل معلمين تعداددختران ثبت نامي تعدادكل ثبت نامي تعداد مدارس سال تحصيلي
68130 120025 1190411 2447206 6828 1990
71569 125445 1230454 2530815 6859 1991
75542 129916 1285357 129916 6891 1992
78869 133975 1319614 133975 6912 1993
81978 138701 1345175 138701 6932 1994
83640 140430 1376958 140430 6993 1995
87860 145503 1386490 145503 7075 1996

اهداف آموزشي

هدف اصلي مقطع آموزش ابتدايي توسعه همه جانبه، متعادل و جامع جنبه هاي جسمي، احساسي، روحي و فكري دانش آموزان مالزياي است .

از جمله ديگر اهداف آموزشي مراكز آموزش ابتدايي كشور مالزي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود،

1- تسلط بر زبان مالزيايي به عنوان زبان رسمي كشور

2- تسلط بر مهارتهاي اصلي زبان

3- تسلط بر مهارتهاي عمومي در زندگي روزانه بهره گيري صيحح از اين قبيل مهارتها

4- صحبت كردن، خواندن و نوشتن انگليسي به عنوان زبان دوم

5- كسب و جستجوي دانش

6- رشد استعداد و خلاقيت دانش آموزان

7- تسلط بر مهارتهاي علمي و فني

8- تقويت حساست دانش آموزان نسبت به افراد و محيط

9- تقويت رشد اعتماد به نفس در دانش آموزان

10- علاقه مندي دانش آموزان به مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي و فعاليتهاي نوع آورانه در راستاي فرهنگ ملي

11- توجه به سلامت ، بهداشت و تناسب بدني دانش آموزان

12- تقويت مهارت دانش آموزان در خواندن و تفسير قرآن مجيد

13- تقويت اعتقاد و ايمان به خدا و انجام مراسم مذهبي در دانش آموزان

14- تقويت و گسترش رفتار شايسته و عمل به ارزشهاي والا

15- افزايش نرخ ثبت نامي دانش آموزان از 89/2ميليون نفر طي سال 1998 به 99/2 ميليون نفر طي سال 2003

16- احداث بيش از 7000 کلاس جديد تا پايان سال 2003

17- کاهش نرخ افت تحصيلي دانش آموزان به ويژه دانش آموزان مناطق روستايي و دور افتاده کشور

18- احداث 59 خوابگاه جديد دانش آموزي در مدارس کوچک روستايي در جهت سرويس دهي به 11120دانش آموز روستايي کشور

19- تجهيز 222 مدرسه ابتدايي به سيستم کامپيوتر طي مرحله نخست توسعه برنامه هاي آموزشي

20- احداث 20 مدرسه ابتدايي مجهز آزمايشگاه کامپيوتر

ارزشيابي تحصيلي

2 نوع ارزشيابي رسمي در مقطع آموزش ابتدايي وجود دارد :

از نوع اول تحت عنوان آزمون برآورد مدرسه ابتدايي UPSR ياد مي گردد كه براساس جنبه هاي شناختي حول مهارتهاي اساسي خواندن ، نوشتن و رياضيات صورت گرفته و بر موارد درسي چون زبان مالايا ، زبان انگليسي، علوم و رياضيات علاوه بر اين آزمون برآورد ديگري وجود دارد كه بصورت آموزش ديني درخلال فرآيندهاي تدريس صورت گرفته و نتيجه در ثبت مي شود.

از نوع دوم تحت عنوان برآورد سطح 1= PTSيادمي گردد كه در سال1996 براي نخستين بار معرفي شده و به عنوان آزمون استعداد مطرح مي باشد مطابق چنين شيوه اي دانش آموزان سال سوم كه بر مهارتهاي پايه و دانش پايه تسلط دارند از جهش تحصيلي به سال 5 برخوردارمي گردند.شيوه مذكور در راستاي سياست جديد آموزش و پرورش دورة ابتدايي (5 يا7سال) مشتمل مي گردد. ارزشيابي ديگري تحت عنوان PKBSارزشيابي بر اساس عملكرد دانش آموزان درمدارس مي باشد. مطابق چنين شيوه اي درطول سال تحصيلي فرآيندهاي يادگيري و تدريس به منظور ارزيابي پيشرفت دانش آموزان از نظر رشد، مورد بررسي قرار مي گيرد .بهره گيري از چنين شيوه اي به معلم كمك مي كند تا بنيه علمي دانش آموزان را تقويت نموده و به برنامه ريزي صحيح بپردازد .

سطح يادگيري دانش‌آموزان پايه ابتدايي با برگزاري آزمون PSAT به صورت كشوري سنجيده مي‌شود. گفتني است كه اين آزمون در پايان دوره ابتدايي در چهار موضع اصلي زبان ملي مالزي، زبان انگليسي، رياضيات و علوم برگزار مي‌گردد. هدف PSAT سنجش آموخته‌هاي دانش‌آموزان در خواندن، نوشتن، مهارت‌هاي علمي و شمارش به زبان مالي يا زبان‌هاي ديگر (چيني و تاميلي) است.

نتايج آزمون PSAT طي سالهاي 1997-1994 جهت اندازه‌گيري ميزان يادگيري دانش‌آموزان در سه حوزه اصلي خواندن، رياضيات و نوشتن در قالب نمودار ذيل مورد استفاده قرار گرفته است.در نمودار ذيل نرخ بالاي دانش‌آموزان ماهر در خواندن تا پايان كلاس ششم دوره ابتدايي مشهود مي‌باشد. به طوركلي مي‌توان گفت كه نرخ مذكور هيچ‌گاه پايين‌تر از 90 درصد نبوده است. نكته قابل ذكر اين كه نرخ موفقيت دختران در خواندن از پسران بالاتر بوده‌ است كه اين امر خود به دليل تفاوت بيولوژيك و رشد شناختي بيشتر دانش‌آموزان دختر نسبت به دانش‌آموزان پسر مي‌باشد.

  كه بيش از 80 درصد دانش‌آموزان در سطح ملي از حداقل توانايي خواندن (درك مطلب) برخوردارند. اين در حالي است كه طي سال 1995 با كاهش مختصري در اين خصوص روبرو بوده‌ايم طي سال 1994 بالغ بر 95 درصد كل دانش‌آموزان از حداقل سطح تعيين شده براي خواندن بهره‌مند بوده‌اند كه اين ميزان بر 93 درصد طي سال 1995 ، 96 درصد طي سال 1996 وحدود 96 درصد طي سال 1997 بالغ گرديده است.نمودار ذيل كه مربوط به سطح مهارت دانش‌آموزان در فرايند نگارش است از رشد چشمگير دانش‌آموزان مالزيايي طي سال‌هاي 1994 تا 1997 در اين خصوص حكايت مي‌كند. 

 

همانند ساير مهارت‌ها، عملكرد مثبت دانش‌آموزان مالزيايي در رياضيات (مهارت‌هاي عددي) روند روبه رشدي را نشان مي‌‌دهد. به نحويكه طبق آمار بدست آمده طي سال 1994 بالغ بر9/68 درصد از كل دانش‌آموزان به گذار از سطح علمي تعيين شده در رياضيات نائل آمده‌اند.عملكرد دانش‌آموزان در علوم تجربي براي نخستين بار طي سال 1997 مورد سنجش واقع گرديد. يافته‌ها نشان مي‌‌دهد كه در اين خصوص طي سالهاي 1997 و 1998، 2/0درصد پيشرفت داشته‌ايم. 3/76 درصد دانش‌آموزان طي سال 1997و 5/76 درصد طي سال 1998 به گذار از سطح علمي تعيين شده در علوم تجربي نائل آمده‌اند.

مدارس ابتدايي

دو نوع مدرسه ابتدائي دولتي (مدارس ملي و مدارس چند مليتي) دركشور مالزي وجود دارد. مدارس ملي به ارائه برنامه هاي آموزشي به زبان مالي مبادرت مي نمايند. اين در حالي است كه آموزش در مدارس چند مليتي يا به‌زبان "ماندرين" يا "تاميل" است. هر دو نوع اين مدارس از طرح جديد مواد آموزشي تبعيت مي‌نمايد. مطالب درسي سراسري كه به‌طور كامل طي سال 1988 تدوين گرديده مستمرا مورد ارزيابي قرار گرفته و به منظور هماهنگي با پيشرفت‌هاي آموزشي و بر طرف سازي چالش‌هاي جديد، غني‌تر و عميق‌تر مي‌گردد.

سرمايه گذاري آموزشي

نرخ سرمايه گذاري جاري عمومي در آموزش ابتدايي برمبناي درصد

سرمايه گذاري جاري عمومي در آموزش ابتدايي برمبناي درصد GNP و سرانه كل كشور C نرخ سرمايه گذاري جاري عمومي بر آموزش ابتدايي برمبناي درصد GNP B نرخ سرمايه گذاري جاري عمومي در آموزش ابتدايي برمبناي درصد كل سرمايه گذاري عمومي حوزه آموزش A سال تحصيلي
13.1 1.8 40.6 1990
13.2 1.8 40.7 1991
14.1 1.9 41.1 1992
12.9 1.8 39.4 1993
12.6 1.7 39.7 1994
11.3 1.5 38.6 1995
12.5 1.7 39.3 1996
10.8 1.4 37.5 1997
11.0 1.4 38.1 1998
11.1 1.4 36.5 1999
11.3 1.5 36.5 2000

آمار تحصيلي

در سطح ملي نرخ ورودي هاي مدارس ابتدايي طي سالهاي 1991 تا 1997 بالغ بر90 در صد بوده است. ميزان ورودي ها در اين سال ها بيانگر ظرفيت سيستم آموزشي در فراهم نمودن امكان دسترسي به‌آموزش ابتدايي است. طي سال 1995 شاهد جذب تقريباً صد درصدي دانش‌آموزان پايه اول در مدارس ابتدايي مي باشيم. يك عامل به‌وجود آوردنده اين فرايند ممكن است در نتيجه سياست وزارت آموزش مبني بر فراهم سازي آموزش همگاني براي كليه شهروندان مالزييايي باشد. در اوايل دهه 90 شكوفايي فضاي اقتصادي كشور باعث مهاجرت افراد از كشورهاي همسايه به‌منظور احراز شغل و شرايط زندگي بهتر گرديد. در نتيجه وزارت آموزش ملزم به اجراي تعهدات خود را در جهت فراهم سازي امكانات آموزشي اوليه براي فرزندان مهاجران گرديد كه البته الزام به اجراء چنين تعهدي با يك سري مشكلات و دشواري‌هايي نيز همراه بوده است. جدول ذيل كه نمايانگر نرخ ثبت‌نام كودكان غير تبعه مالزي در مدارس ابتدايي است خود بيانگر تعهدات دولت در فراهم سازي آموزش همگاني براي كليه افراد مي باشد.

نرخ تبث نام دانش آموزان خارجي در مدارس ابتدايي طي سال هاي 1995 تا 1999

سال تحصيلي ميزان ثبت نام
1995 44380
1996 37750
1997 32649
1998 27707
1999 30258

منبع: آمار آموزشي EPRD 

 افزايش مداومی در نرخ ثبت نامي دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي بين سال هاي 1991 تا 1995 وجود داشته است  . در صد ثبت شده 93 در صد طي سال 1991، 94 در صد طي سال1992 ، 95 در صد طي سال 1994و 96 در صد طي سال 1995 بوده است. اين در حالي است كه طي سال 1998، كاهش مختصري در نرخ ثبت نامي كودكان ثبت شده است كه عوامل بسياري من جمله تمايل اولياء به‌ثبت نام فرزندانشان در مدارس خصوصي و سياست سخت‌گيرانه اخير دولت در باز گرداندن كارگران خارجي به‌كشور مادري خود نقش داشته اند. با در نظر گرفتن تفاوت هاي موجود در ميان نرخ ثبت نامي دانش آموزان دختر و پسر در نمودار فوق ميتوان به سطح بالاي حضور دانش آموزان دختر در مدارس آموزش ابتدايي بين سال هاي 1992 تا 1998 پي برد. تنها طي سال 1991 كاهش مختصري در ميزان حضور دانش آموزان دختر نسبت به پسران مشهود بوده است كه البته اين موضوع نگران كننده نيست چرا كه براساس سرشماري‌ به عمل آمده طي سال 1991، كاهش جمعيت سني بالاي شش سال تا يازده سال در ميان دختران در قياس با پسران مشهود مي باشد. در اين سنين تعداد دانش آموزان دختر(1319700نفر) و تعداد دانش آموزان پسر (1393800نفر) بوده است

آموزش متوسطه

ساختار آموزشي

تحصيلات دورة متوسطه ( دوره 5 ساله ) نيز مختضي دانش آموزان رده هاي سني 13 تا 17 سال مي‌باشد . آموزش متوسطه در مدارس مالزي به دو سطح ذيل قابل تقسيم است:

1ـ‌ سطح آموزش متوسطه مقدماتي ( دوره 1تا 3 ساله راهنمائي مختضي سنين 13 تا 15 سال )

2ـ سطح آموزش متوسطه تكميلي ( دوره 4تا 5 ساله دبيرستان مختضي سنين 16 تا 17 سال )

مقطع مقدمات متوسطه (راهنمائي) در اين كشور مدت زمان دو سال به طول مي انجامد. در دوره تكميلي متوسطه غالبا به دروس تخصصي‌تر پرداخته مي‌شود. در اين دوره دانش آموزان در مدارس مختلف به شرح ذيل تحصيل نمايند:

الف:مدارس علوم تجربي و هنرهاي زيبا

ب : مدارس فني حرفه‌اي

ج : مدارس ملي مذهبي

د : مدارس استثنائي (مختضي دانش آموزان نابينا و ناشنوا )

ساختار مقطع متوسطه

تعداد معلمين زن تعدادكل معلمين تعداد دختران ثبت نامي تعداد كل تعداد مدارس سال تحصيلي
36968 72455 690629 1366068 1327 1990
40063 76273 698007 1375853 1359 1991
42777 89687 725069 1424700 1395 1992
46072 83952 760477 1492469 1409 1993
47892 86052 799779 1566973 1437 1994
50129 88408 845747 1651684 1476 1995
54600 93952 892039 1735756 1522 1996

اهداف آموزشي

هدف اصلي مقطع آموزش متوسطه توسعه هر چه بيشتر استعداد و توان دانش آموزان از جنبه هاي تعادلي، جامع گرا و يكپارچه است. همچنين از نظر فيزيكي ( بدني )، احساسي، روحي و فكري در صدد تربيت افرادي هماهنگ و متعادل با استانداردهاي والاي معنوي است . از جمله ديگر اهداف اصلي نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- افزايش قابليت زباني دانش آموزان در جهت تقويت ارتباطات فردي و گروهي آنان

2- تقويت و ارتقاء توانايي فكري دانش آموزان متناسب با تفكر خلاق ، انتقادانه و عقلي آنان .

3- كسب دانش و رشد مهارتهاي اصلي و كاربردي دانش آموزان در زندگي روزانه

4- توسعه مهارتهاي همسو با حوزه هاي جديد علمي و توسعه فن آوري

5- رشد و توسعه توانائيهاو امكانات دانش آموزان در جهت توسعه فردي و ملي

6- رشد عميق احساس مسئوليت و آمادگي در راه خدمت به ميهن و مذهب

7- حب دانش و تلاش در رسيدن به مدارج بالاي علمي

8- آگاهي از اهميت سلامت توجه به آن

9- افزايش رشد به نقش دانش آموزان و ضريب مقابله با چالشها در زندگي

10- تقويت قابليت و استعداد دانشد آموزان در كاربرد زبان مالزيايي ( بهاسامالايا) به عنوان زبان ملي و رسمي در تحصيل دانش و كسب وحدت ملي

11- برخورداري از دانش آگاهي در خصوص فرهنگ و تاريخ مالزي

برنامه هاي آموزشي

دوره متوسطه خود بر 2 سطح مقدماتي و تكميلي متوسطه مشتمل مي گردد. از جمله مهمترين برنامه هاي آموزشي سطح مقدماتي متوسطه طي سالهاي1999-1997ميتوان به دروس پايه اعم از زبان باهاسامالايا،زبان انگليسي،رياضيات،دروس اسلامي،علوم،مهارتهاي زندگي، جغرافيا،تاريخ،آموزش اخلاق، آموزش تربيت بدني و آموزش هنر، دروس مكمل(زبان چيني، زبان تاميلي، زبان عربي (مكالمه) و دروس اختياري(گروه اول)= ادبيات علوم انساني(دروس ادبيات مالزيايي، جغرافيا، آموزش هنر، زبان عربي(پيشرفته)،گروه2= فني و حرفه اي(مديريت، اقتصاد پايه، بازرگاني، علوم كشاورزي،علوم خانه داري،رياضيات تكميلي،دروس مهندسي ومكانيك،دروس مهندسي شهرسازي، دروس مهندسي برق و الكترونيك، دروس مهندسي فني و نقشه برداري ، گروه 3 علوم = ( علوم تكميلي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي ) ، گروه 4 = دروس اسلامي ( عقايد اسلامي، آموزش قرآن مجيد و اسلامي، آموزش سيره اسلامي) اشاره نمود.

مقطع مقدماتي متوسطه

نرخ انتقالي دانش آموزان از سطح آموزش ابتدايي به مقدماتي متوسطه بر مبناي درصد

نرخ انتقالي دانش آموزان از كلاس ششم ابتدايي به كلاس هفتم( مقدماتي متوسطه ) سال
86.68 1990
87.03 1991
89.04 1992
89.44 1993
90.16 1994
91.31 1995
100.98 1996
103.00 1997

مقطع تكميلي متوسطه

برنامه آموزشي در دوره تكميلي متوسطه در مدارس فني و حرفه اي و نظري ارائه مي گردد. دانش آموزان بر حسب قابليت و مهارتشان در LCE در يكي از مدارس تكميلي تحصيل مي نمايند. آموزش تكميل متوسطه دوره 2 ساله آموزشي را در بر گرفته و به عنوان آموزش پايه محسوب مي گردد . پس از طي دوره 2 ساله، دانش آموزان به احراز گواهينامه دوره تحت عنوان MCE ( گواهينامه امتحان دوره آموزش ) در مدارس نظري و گواهينامه آموزش فني و حرفه اي در مدارس حرفه اي نائل مي آيند . نسبت معلمين به دانش آموزان در مراكز تكميلي متوسطه 1 به 18 مي باشد .طبق آمار بدست آمده طي سال 1996 ، نرخ دانش آموزان دوره متوسطه بر 8/34بالغ مي گردد. نرخ افراد ثبت نامي دوره تكميلي متوسط نيز بر 6/60% بالغ مي گردد .

برنامه هاي آموزشي

در مراکز تكميلي متوسطه دروس بر مبناي علاقه و استعداد تحصيلي دانش آموزان ارائه مي گردد. دروس اختياري در 4 گروه علوم انساني، فني و حرفه اي، علوم و دروس اسلامي ارائه مي گردد.ٍ دروس پايه نيز پس از گذراندن مراحل ابتدايي آن طي دوره مقدماتي متوسطه از جمله دروس پايه مي توان به جغرافيا ، آموزش هنر و مهارتهاي زندگي اشاره نمود.زبانهاي تاميلي و چيني نيز به عنوان دروس اختياري تكميلي مطرح مي باشند. مدت زمان كل تدرس هفتگي طي دوره تكميلي متوسطه بر 5/25 ساعت آموزشي ( 1600 دقيقه طي 40 جلسة تدريس 40 دقيقه اي) مشتمل مي گردد.

اهداف آموزشي

از جمله مهمترين اهداف آموزشي مراکز آموزش متوسطه تکميلي کشورمالزي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- افزايش نرخ ثبت نامي دانش آموزان از 63/1 ميليون نفر طي سال 1995 به 04/2 ميليون نفر طي سال 2003

2- تقويت دروس پايه من جمله علوم و رياضيات به واسطه ارتقاء کيفيت آموزشي، روش تدريس و افزايش ابزار کمک آموزشي در جهت بهبود عملکرد دانش آموزان

3- احداث 2250 آزمايشگاه علوم

4- استخدام 3750 معلم کار آزموده جهت تدريس رياضيات و علوم

5- تبديل مدارس متوسطه حرفه اي به مدارس متوسط فني در جهت افزايش نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس فني

6- ارائه آموزش هاي مهارتي و حرفه اي توسط مدارس متوسطه حرفه اي (STS) در جهت تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان ضعيف تر

7- تجهيز 110 مدرسه آموزش متوسطه به سيستم کامپيوتر طي مرحله نخست توسعه برنامه هاي آموزشي

8- احداث 90 مدرسه متوسط برخوردار از آزمايشگاه کامپيوتر

9- احداث مدارس متوسطه هوشمند درجهت بهره گيري هرچه بيشتر ازامکانات آموزشي کامپيوتري

با تشخيص اهميت آموزش در جهت ايجاد اقتصادي بر مبناي علم، طرح تاسيس مدارس هوشمند طي برنامه هفتم توسعه کشور به مورد اجرا گذارده شد. از اجراي طرح فوق تربيت نسل جديدي از مالزيايهاي آشنا با IT است که خلاق و نوگرا بوده و به واسطة دسترسي به اطلاعات و بکارگيري ثمر بخش آن، به ارتقاء و افزايش قابليت توليد و رقابت اقتصادي کشور نائل آيند.

نخستين پروژه مدارس هوشمند شامل 90 مدرسه جديد هوشمند و بالا بردن امکانات 81 مدرسه موجود مي باشد. با اجراء اين پروژه زمينه جهت ايجاد محيط ياد گيري هوشمند فراهم گرديده است.

آمار تحصيلي

نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس متوسطه (طي سال هاي2000-1990)

سطح (دوره) تحصيل سال1990 سال1995 سال2000 ميزان ‌افزايش سالانهطي سال هاي1995 تا1990 نرخ ‌افزايش ساليانه پيش‌بيني شده طي سال هاي 1995 تا 2000
متوسطه 1366068 1651684 2000000 18/4 25

منبع : سيستم اطلاعاتي مديريت آموزشي وزارت آموزش – برنامه هفتم توسعه

جدول فوق نشان دهنده افزايش نرخ ثبت نام دانش آموزان درمراكز آموزش متوسطه است. افزايش نرخ سالانه 18/4 در صدي و پيش بيني افزايش 25 درصدي دانش آموزان مقطع متوسطه، باز تاب اجراي موفقيت آميز سياست گسترش آموزش اوليه از 9سال به‌11 سال است.

نرخ مدارس ابتدايي و مقدماتي متوسطه طي سال هاي 1999-1991

سال تحصيلي تعداد مدارس
ابتدائي مقدماتي متوسطه
1990 6828 1327
1991 6859 1359
1992 6891 1409
1993 6912 1409
1994 6932 1437
1995 6993 1476
1996 7057 1511
1997 7099 1548
1998 7130 1566
1999 7152 1586

منبع : آمار آموزش EPRD

آموزش استثنايي

كودكاني كه ازنقطه نظرآموزشي با مشكلات خاص مواجه مي باشند. در جامعه مالزي جايگاه ويژه اي برخوردارند. تا جاي ممكن در روند اصلي سيستم آموزشي کشور مالزي به نيازهاي خاص كودكان ناشنوا وروشن دل و کودکان مواجه با مشكلات يادگيري توجه مبذول شده است. در حال حاضر 283 مدرسه در كشور از پرسنل تعليم ديده وامكانات لازم براي كمك به اين كودكان براي الحاق به سيستم كلي آموزش برخوردار مي باشند. گفتني است که کودکان نيازمند توجه و مراقبت بيشتر در31 مدرسه استثنايي مستقر گرديده اند.

آموزش معلمان

گواهينامه هاي آموزشي

فارغ‌التحصيلان دانش‌سراهاي معلمي برخوردار از مدرك ديپلم يا ديپلم عالي، ازصلاحيت آموزش و تدريس در مدارس ابتدايي و متوسطه را دارند. فارغ‌التحصيلان دانشگاه با مدرك كارشناسي "ارشد" دبيري به خدمت و آموزش انحصاري در مدارس تكميلي متوسطه گمارده مي‌شوند. درحال حاضر دو گروه از معلمين آموزگاران دوره نديده و دوره ديده به تدريس در مدارس ابتدايي مشغولند. معلمين دوره نديده معلمين هستند كه از مجوز تدريس برخوردار مي باشند، اما هيچ دوره كارآموزي را نگذرانده‌اند. در مقابل از معلميني كه دوره كار آموزي را گذرانده‌اند، تحت ‌عنوان معلمين آموزش ديده ياد مي‌گردد.گواهينامه معلمين مدارس ابتدايي توسط مراكز آموزش معلمان تحت مسئوليت و نظارت وزارت آموزش و پرورش اعطاء مي‌گردد. اين در حالي است كه استخدام معلمين دوره نديده توسط نهادهاي آموزش ايالتي صورت مي‌پذيرد. نهادهاي آموزش ايالتي نيز گزينش دقيقي در خصوص صلاحيت‌هاي تحصيلي معلمين دوره نديده اعمال مي‌‌نمايند تا از كيفيت آموزشي آنان‌ اطمينان حاصل نمايند. معلمين دوره نديده كه به منظور تدريس در مدارس ابتدايي استخدام مي‌گردند خود به‌سه گروه تقسيم مي‌‌شوند. نخستين گروه معلميني هستند كه از صلاحيت‌هاي تحصيلي برخوردار بوده و دوره‌هاي آموزش معلمي را نيز گذرانده‌اند اما در انتظارند تا به‌شغل معلمي گمارده شوند. دومين گروه افرادي هستند كه موقتا” به منظور پركردن جاي خالي معلميني كه مرخصي حاملگي يا مرخصي استعلاجي دارند، استخدام شده‌اند و گروه سوم معلميني نيز به منظور تدريس در مناطق دور افتاده (مناطق غير برخوردار از معلمين دوره ديده) استخدام مي‌گردند.داده‌هايي كه در نمودار ذيل لحاظ گرديده است خود بيانگر عدم ثبات و وجود نوسان در استخدام معلمين دوره نديده آموزش ابتدائي طي سال‌هاي 1991 تا 1998 مي‌باشد.

 نرخ معلمين دوره نديده مقطع ابتدايي در كشور مالزي كاملاً پايين است. اين مقدار حداكثر 30 در صد بوده و به‌تدريج كاهش يافته تا به 5 درصد طي سال هاي 1998 بالغ گرديده است. وجود چنين نوساني به‌دليل آن است كه معلمين دوره ديده (معلمين برخوردار از گواهينامه) به‌تدريج جاي گزين


مطالب مشابه :


طراحی یک موشک با بادکنک (کاردستی)

چه ابزار و موادی براي ساخت موشك كاردستي ساخت و طراحي موشك‌هاي بزرگتر و حرفهاي‌تر
فصل پنجم...

اينك در ذيل خلاصه اي از تحقيق تحليل محتوا كتاب و يافته هاي آن در شغلي و حرفه اي
فناوری

حرفه وفن انجام تحقيق هاي صنعتي توليد دارو و يا وسيله اي پزشكي براي درمان يا پيش
سوابق فعالیت علمی صاحب وبلاک

دانشكده فني و حرفه اي سوابق فعاليت هاي علمي "باغنچه ها "و " كاردستي كودك" با
بازی بچه‌ها را به بازی نگیریم!

حرفهاي خريد كنيد نقش مادري، وسايل تعميرات، ماشين‌هاي كوچك، كاردستي، بازي‌هاي حافظه
مالزی

حسي از طريق آموزش كاردستي، طراحي و مهارت‌هاي حرفهاي خود در حين خدمت
برچسب :