شعری که حسین شافعی در سوگ برادرش محسن در مراسم ختم سوم قرائت نمود .


ای برادر بعدمرگت زندگانی مشکل است

آرمیدن زیر خاکت ناگهانی مشکل است

 

تو که دیدی درفراقت قلب من آتش گرفت

مرگ ناچاراست اما در جوانی مشکل است

 

رنج هایم بی کران وداغ هایم بی حساب

زندگی با رنج های بی کرانی مشکل است

 

زخم هایم جاودانه شد، نباشد مرهمم

دوری مرهم ز زخم جاودانه مشکل است

 

دل چگونه می توان بستن به باغ بی ثمر

دل اگربندم ولیکن باغبانی مشکل است


مطالب مشابه :


در سوگ برادر

در سوگ برادر شعر باغ بی برگی با صدای
یاد یه شعر از پروین اعتصامی افتادم ...در سوگ پدر....

یاد یه شعر از پروین اعتصامی افتادم در سوگ پدر آنكه در زير زمين، داد سر و
مرثیه یک بردار شیعه در سوگ یک برادر سنی

مرثیه یک بردار شیعه در سوگ یک برادر برنتافته و آنگاه که در مصاف با ذوالفقار شعر و شعورت
در سوگ برادرم فرهنگ

‌ای ارزنده از استاد غلامحسین ابراهیمی پرگو متخلص به " یالنیز " در سوگ برادر شعر و ادبیات
شعری که حسین شافعی در سوگ برادرش محسن در مراسم ختم سوم قرائت نمود .

شعری که حسین شافعی در سوگ برادرش محسن در مراسم ختم سوم ای برادر بعدمرگت شعر محلی شعر
بهمن در آلبوم "ویر" در سوگ خود خوانده است

بهمن در آلبوم "ویر" در سوگ خود (برادر استاد تلاش جهت شناسایی زاویه پنهان شعر و
معرفي كتاب هاي مجالس ختم خواني - 3

در سوگ برادر در سوگ سوگ عزیزان شعر برای مجلس ختم
برچسب :