صدای سند

نظام آموزش و پرورش کشور ما فراز و نشیب های فراوانی را گذرانده و می گذراند و هر از چند خبر یک زلزله در نظام آموزشی بگوش می رسد. بدون شک در این میان آنچه از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ لزوم توجه دقیق و حرفه ای به برنامه ریزی، خصوصاً برنامه های کلان و بالادستی است. در این زمینه وبلاگی با عنوان «صدای سند» توسط استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر مهرمحمدی ایجاد شده است که انعکاس دهنده ی اتفاقات مربوط به مبانی نظری سند تحول آموزش و پرورش است و در تلاش برای پاسخ به این سوال است که چرا سیاستگذاران در تدوین سند تحول آموزش و پرورش ، آنچنان که باید و شاید به مبانی نظری سند تحول بنیادین درآموزش و پرورش توجه نکرده و به عبارتی به قلع و قمع کردن آن پرداختند.

این وب بستر مناسبی برای تعامل اندیشمندان حول محور تحول در نظام آموزشی است که آدرس آن را برای آشنایی و استفاده عزیزان آورده ام. به امید روزی که نظام آموزشی به ساحل امن تخصص و تعهد برسد.


صدای سند


مطالب مشابه :


انتخابات انجمن مدیریت آموزشی خراسان جنوبی برگزار شد

مدیریت و آموزش (مدیریت آموزش و پرورش شهر بیرجند) و آقای محمد رمضانی
آموزش و پرورش سه گانه

سلام به دوستانی که درس آموزش و پرورش سه گانه رو این ترم داشتند. فایل های مربوط به این درس رو
راسل

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
اسلایدهای برنامه ریزی آموزشی

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
دانلود رایگان کتاب لاتین

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
صدای سند

مدیریت و آموزش نظام آموزش و پرورش کشور ما فراز و دانشكده علوم تربيتي دانشگاه بیرجند.
نظریات مدیریت

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
روش های آموزش خواندن به بزرگسالان

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
گروه هاي انساني

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده آموزش‌‍، پژوهش و پرورش.
سازنده ترین و خرابکار ترین

مدیریت و آموزش عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند ایجاد شده و آماده دریافت آموزش و پرورش
برچسب :