فال مجله موفقیت نیمه اول بهمن

فروردين:

فردي با سياست و عاقل هستي.سرد و گرم زندگي را چشيده اي.دتيگران روي كارها و حرف هايت حساب ميكنند.تا به حال به موفقيت هاي بزرگي به دست آورده اي و بعد از اين هم جاده موفقيت برايت هموار است.در فكر سفر رفتن با خانواده يا دوستان هستي.افرادي مي خواهند در زندگي ات مداخله كنند.بهتر است جوري به آنها بفهماني كه هر كسي در امور زندگي خودش نظر بدهد.ماه هاي آينده بسيار پرانرژي خواهي بود.براي خود و خانواده ات صدقه بده.چند نفر اطرافت هستند كه در شرايط خوبي به سر نميبرند.اگر مي توني به آنها كمك كن.حرف هاي بيهوده اي از آدم هاي بي ارزش مي شنوي بهتر است نسبت به حرف آنها عكس العمل نشان ندهي.خبر تولد نوزادي را ميشنوي.خبر هاي خوب تا آخر سال ميشنوي.منتظر خريد اتومبيل يل شروع كاري هستي.با هدفي كه مي گذاري قادر هستي به خواسته هايت برسي.از خداوند كمك بگير تا تو را از شر بدخواهان در امان نگه دارد و رزق و روزي ات را بيشتر كند

 

 

ارديبهشت:

به آرزو هايي كه مدت ها در انتظارش بودي خواهي رسيد.از شادي در پوست خود نمي گنجي.همراه تو خانواده و دوستانت نيز در اين شادي سهيم هستند.شرايط سخت را پشت سر گذاشته اي.سندي به دستت مي رسد.با آمدن اين سند زندگي روزمره مشكل اصلي خودش را تغيير ميدهد.به زودي فرزندي در خانواده ات به دنيا مي آيد.سعي نكن كسي را اذيت كني و به قول معروف آتش بيار معركه نباش.رقيب تو بسيار دانا و عاقل است و از علم و دانش بهره مند است.به همين دليل در كارهاي مادي موفق تر است. اگر مي خواهي رقيب كاريت را شكست دهي تو هم بايد به دنبال علم و دانش بروي. شرايط كاري كمي سخت است اما اميدوار هستي. سعي كن كمي پس انداز داشته باشي. صبر داشته باش. از سفر كرده خبر خوشي دريافت ميكني او براي مدتي ديگر در آنجا مي ماند. حكم دادگاه و قانون داده ميشود و نتيچه مثبت است. بعد از مدت ها گرفتاري به رهايي مي رسي . خريد اتومبيل و رفتن به جشن و شاديي امكان دارد

 

خرداد:

زندگي ژر از وقايع خوب و بد است. اگر خبر بدي شنيدي عيبي ندارد بعد از هر سختي آسايشي است. از جر و بحث هاي تلفني گريزان باش ، زيرا به هيج جاي نميرسي . سعي كن هر بحثي را رو در رو و چشم در چشم انجام دهي. رابطه اي سرد شده شايد اين سردي برايت بهتر بشاد. سرت را به كار خودت مشغول بدار . براي حل مسائل خانوادگيت بايد گوش شنوا داشته باشي ، سعي كن به ديگران هم حق بدهي. هر كسي حرفي براي گفتن دارد حالا اينكه چه كسي صد در صد راست ميگويد و صد در صد حق با اوست ، كار مشكلي است. بعضي مواقع حق را به ديگري بده و بگذار قضايا تمام شوند وگرنه هميشه در مشاجره خواهي بود. تغيير اتومبيل دلخواه صورت ميگيرد. كاري در دادگاه داري كه بايد بيشتر پيگير آن باشي وگرنه سال ها طول ميكشد . ذكر و دعا خواندن را فراموش نكن ، به زودي به آرامشي كلي ميرسي. خريد و فروش به موقع است. تجارت خوبست. اما بايد راهش را پيدا كني

 

تير:

خبرهاي خوبي مي رسد و اميد جديدي در دلت بوجود مي آيد. چند اتفاق خوش پشت سر هم مي آيند. نذر كن تا خدا هم كمكت كند. به خواسته هايت مي رسي. تغيير مكان برايت بهتر است. از حالا به فكر به فكر منزلي ديگر باشي تا به آرامش بيشتر برسي . پيشنهاد شغل جديدي را خواهي داشت. سعي كن با چند نفر مشاركت كني. به زودي سفر راه دور پيش مي آيد. اگر گره هي در بعضي از جاهاي زندگيت ميبيني سعي كن آن گره ها را باز كني . پولدار شدن جزئي از سرنوشت توست . هنگامي كه به ثروت رسيدي سعي كن در جايي كه برايت سود بيشتري دارد سرمايه گذاري كني. تغيير چشم گيري در محيط كار و منزلت بوجود مي آيد. هنوز چند مرحله وجود دارد تا به موفقيت برسي. بعضي وقت ها در پارك قدم بزن براي روحيه ات خوبست. اگر مدتي است ورزش نكرده اي بهتر است از ثبت نام كردن در يك باشگاه ورزشي آغاز كني. به سلامتتي خودت و افراد مسن خانواده ات بيشتر دقت كن . صبر داشته باش گره ها شل ميشوند . فرزندي وارد خانواده ميشود كه قدمش بسيار مبارك است. خريد و فروش عالي است

 

مرداد:

شروعي خوب در انتظار توست. همه چيز ناگاه مثبت ميشود. منتظر اين و آن بودن كار بيهوده اي است. بعضي موقع ها احتياج به يك ريش سفيد ميشود ، افراد مسن حرفشان قابل قبولتر است. از آنها ميتواني كمك بگيري. فكرهاي جالبي به سراغت مي آيند. به دنبال تازه ها و نوآوري ها باش . از نيروي خلاقيت خودت استفاده كن ، شايد يك مخترع بشوي. از حرف هاي بي ژايه و اساس دوري كن و بيشتر در واقعيت زندگي كن. سعي كن آنگونه كه هستي رفتار كني . عبادت و مديتيشين در زندگيت موثر است. هيچوقت نيروي الهي را دست كم نگير. خطرا با صدقه دادن از سرت دور ميشوند. از آدم هايي كه چهره اصليشان را نشان ميدئهند افسده ميشوي. از پنهان كاري خوشت نمي آيد. بيشتر به فكر كار باش و وضع مالي را بهتر كن . بايد روي پاي خودت بايستي. از كارهايي كه بايد ميكردي انجام ندادي آغاز كن.

 

شهريور:

بردباري حالت خوبي براي توست. به زودي بايد صبر وو شكيبايي بيشتري نشان دهي . اعتماد به نفس خود را تقويت كن . هركاري را كه ميخواهي انجام بدهي انجام بده و بگذار مرحله بعدي آغاز شود. از اينكه كار امروز را به فردا بگذاري چيزي عايدت نميشود. با تلاش بيشتر حتما در كارت موفق ميشوي. موقعيت خوبي در اختيارت است و اوضاع كاريت بهتر ميشود. زمان ، فرصت و آدم ها را از دست نده. بعضي موقع ها از همه دل ميبري و حوصله هيچ كس را نداري. با آدم هاي دور و برت متناسب شخصيتشان رفتار كن. كاري كن كه قدر تو را بدانند. ميخواهي به جايي بروي اما بايد براي مدتي عزيزانت را تنها بگذاري ، اين سفر برايت سودآور است. غمگين ميروي ولي خوشحال برميگردي. مالي به دستت ميرسد. اهداف زندگيت خوب هستند. اما به دنبال هدف هاي بالاتري باش. به زودي در يك مراسم شاد شركت ميكني. اتفاقات جالبي يكي پس از ديگري بوجود مي آيد. سندي در حال درست شدن است در علم و دانش اميدوار باش . هيچ چيز خود به خود به دست نمي آيد

 

مهر:

مجبوري خودت را در خانه و چه در محيط كار با شرايط وفق دهي.شرايط محيطي برايت سخت است.اما كسي جز خودت قادر به عوض كردن شرايط نيست.براي زندگي ات برنامه ريزي كن.تمام خواسته هايت را بنويس.با چند نفر مشورت كن.تصميم آخر را بگير.آستين ها را بالا بزن.با توكل بر خداوند متعال شروع به عوض كردن اوضاع و شرايط كن.بالاخره از يك جايي بايد شروع كرد.اول از خودت و محيط اطرافت شروع كن.حتما موفق ميشوي.شك و ترديد و دو دلي را كاملا فراموش كن و با خودت بگو حتما ميشود.مثبت انديشي كمك زيادي به تو ميكند.آرامش را يك بار ديگر تجربه خواهي كرد.اگر بيماري سلامتي ات به زودي بر مي گردد.اگر كلكي در كارت نباشد هيچگاه كسي نمي تواند حق تو را ناحق كند.صلح و دوستي را سرع برقرار كن.چيزي بهتر از دوتي نيست.در ظاهر خودت را خنده رو و بي خيال نشان ميدهي،اما در باطن دل نگران هستي.پس انداز خوب است اما سعي كن از زندگي و نعمت هاي آن نيز بهره مند شوي.تغيير شغل و يا مكان زندگي پيش مي آيد.فضاي خانه و يا محيط كارت را شادتر كن

 

آبان:

تجارت آزاد برايت بسيار عالي است.اگر تجارت را شروع كرده اي آن را جدي بگير و اگر هنوز در فكرش هستي و نقشه هايي كشيده اي آن را جدي بگير و اگر هنوز در فكرش هستي و نقشه هايي كشيد ه اي،پس هدف هاي خود را با يك مشاور در ميان بگذار و تصميم گيري نهايي را بكن.آن  قدر قوي باش كه آماده رويا رويي با همه مسائل باشي.به زودي بر بسياري از موانع پيروز ميشوي.ترس بعضي وقت ها به سراغت مي آيد.از انجام  دادن بعضي از ريسك هاي كاري شك و دو دلي در دلت پيدا ميشود.در ان زمان بهتر است كمك فكري بگير.اقدامات اخير بسيار بزرگ بوده اند.دنيا را به زودي در دست ميگيري.مال،ثروت،قدرت همه شايسته ات هستند.متين و آرام باش و به آينده دور نكاه كن.از استعدادهايت كمك بگير.زيباي و شيك پوشي ات زبان زد خاص و عام است.پولي به دستت مي رسد كه حاصل زحمات خودت هست.غرق آسايش و مال دنيا ميشوي.به كسي كه دل بسته اي برايت آرامش مي آورد.ديگران تو را تحسين ميكنند.از خودت لياقت و شايستگي زيادي نشان داده اي.در بعضي دوستي ها محتاطانه عمل كن.بر اعصاب خودت تسلط داشته باش

  

آذر:

سختي ها را به حساب پاكسازي روحي ات را بگذار.در اين دنيا هيچ چيز بدون سختي به دست نمي آيد.پس دست از تلاش برندار و هر روز را با اميد جديدي شروع به كار كن.تا به حال به زيبايي اندامت توجه خاصي نشان داده اي.پس از ورزش كردن كناره نگير.به زودي احساس خوشبختي مي كني.در كار جديد سرت شلوغ ميشود و رزق و روزي ات زياد مي شود.براي حل مسايل قادري يك تنه به جنگ مشكلات بروي.زيرا اعتماد به نفس بالايي داري.بعضي ها علاقه زيادي به ريسك كردن دارند.بهتر است از اين به بعد با مشورت كردن معامله هايت را انجام بدهي.هديه اي مي دهي و هديه اي دريافت خواهي كرد.براي مدتي به فكر فرو ميروي كه چگونه حق خود را از كساني كه حق تو را نمي دهند بگيري.شايد لازم باشد يك فرد با تجربه وارد بحث و گفتگو ها و شنود بشود.خوبي ها و بدي ها همه در حال گذر هستند.رابطه ات را با خانواده و فاميلت محكم تر كن.استعداد نهفته زيادي داري فقط بايد وقت بيشتري را براي خودت بگذراي.فردي باهوش هستي پس از موقعيت هاي خود استفاده كن.سفري در حال شكل گيري است اگر وقت رفتن داري براي آب و هوا عوض كردن و تغيير روحيه ات عالي است.

 

دي:

فردي توانا و خلاق هستي. شرايط در حال تغيير است. سرنوشت شكل بهتري به خودش مي گيرد. منتظر اوقات خوش باش. به ميهماني هاي خاطره انگيزي دعوت ميشوي. مراسم عقد يا نامزدي پيش مي آيد. بيشتر كارهايت در حال درست شدن است. براي بعضي ها فشار زندگي ، اوضاع را سخت تر ميكند. تحمل كن و شكيبا باش به زودي به ساحل آرامش خواهي رسيد. كاخ آرزوها را تا ميتواني باشكوهتر درست كن و براي رسيدن به خواسته هايت تلاش كن. خريد ملك يا درست شدن سندي عملي است. فكرهاي جالبي به سراغت مي آيند. نتيجه تلاشت را ميگيري. در امتحانات تحصيلي موفقيت باتوست. صدقه دادن را فراموش نكن. بهتر است آرامش خود را حفظ كني و در كارهايت صبر داشته باشي. از عشق انرژي زيادي ميگيري. بنابراين بهتر است ببيني مسئوليت هايي را كه در مقابل طرف مقابل انجام داده اي يا نه؟در سايه كمك به ديگران خودت زودتر به آرامش و سعادت ميرسي . ميخواهي وسايل جديدي به منزل بخري. به يك سفر زيارتي يا سياحتي ميروي.

 

بهمن:

تولدت مبارك. موقعيت هاي خوبي به سراغت آمده اند. آنها را از دست نده. هر اتفاقي حكمتي دارد. كمي صبورتر باش. و مسائل را از جنبه هاي مختلف در نظر بگير. بايد سندي به دستت برسد . فكرت از خيلي از مسائل رهايي پيدا كند.   تلاش هاي ساليان متمادي ديگر به نتيجه رسيده است رابطه ها بار ديگر پر از شور و نشاط ميشود. اختلافات را خودت بايد حل كني و به خودت اعتماد داشته باشي. ديگران مي آيند و مي روند اما اين تو و وجدانت هستيد كه با هم زندگي ميكنيد.با وجود اينكه همه ژيز برايت يكنواخت شده اما اتفاقات جالبي پيش مي آيد.رنگ ها هر كدام انرژي خودشان را دارند تا ميتواني از رنگ هاي زنده و پرانرژي در محيط كار و منزلت استفاده كن. معامله اي سودآور در پيش داريدر كارخانه سازي سودي برايت نهفته است . از شراكت نترس فقط با احتياط رفتار كن افراد موفق در جامعه را بشناس و سعي كن تو هم يكي مثل آنها بشوي. وامي در حال آماده شدن است. هديه اي ميگيري. ديدار كاري برايت مثبت است. اگر هنوز به دنبال كار هستي شرايط برايت جور ميشود. تو هم تلاش خودت را بكن تا لايق ترين فرد در آن كار باشي.

 

اسفند:

براي مدتي در مضيقه مالي قرار ميگيري ، اما در ديگري ز حكمت پروردگار برايت باز ميشود. براي به دست آوردن پول بايد يا اندوخته هاي خود را در كار بهتري به گردش در آوري يا اگر اندوخته اي نداري سعي و كوشش خود را بيشتر كني. علم و هنر دوراه هايي هستند كه پيشرفت مالي را برايت ميسر ميسازند. تغيير جا و مكان برايت خوب است. اگر از مسائل دورو برت ناراحت هستي شرايطي بوجود آور تا هرچه زودتر به جاي بهتري نقل مكان كني. بعضي ها نميخواهند چهره اصليشان را نشان دهند عيبي ندارد اما به مرور زمان مجبور ميشوند خودشان بشوند. زياد با ديگران قاطي نشو و راز دلت را نگو. سعي ك ميط شادي براي خودت درست كني وگرنه فشارهاي زندگي تو را به افسردگي ميكشاند. چند ساعتي با خانواده و دوستان بودن برايت خوبست. تا بحال استقامت زيادي از خود در زندگي نشان داده اي . صبور بودن را پيشه خود كن . در سال آينده خيلي چيزها در حال عوض شدن است . مسئوليت هاي زيادي را به عهده گرفته اي و بيشتر كارها روي دوش توست. قهر ها به آشتي مبدل ميگردد. به شرطي كه يكي گذشت بيشتري نشان بدهد.

 

منبع: دوهفته نامه موفقيت شماره 228

گردآوري شده توسط وبلاگ فالگير

تذكر: كپي برداري از اين مطلب منوط به كسب اجازه مدير وبلاگ است

 

 

  

 

 


مطالب مشابه :


فال دو هفته نامه مجله موفقیت

فال مجله موفقيت نيمه اول نوروز 92. فال و متولدین نیمه دوم دوهفته نامه مجله موفقیت ويژه
فال مجله موفقيت نیمه دوم فروردین ماه 92

فال مجله موفقيت نیمه دوم فال مجله موفقيت نيمه دوم دوهفته نامه مجله موفقیت
فال دو هفته نامه مجله موفقیت

فال مجله موفقيت نيمه دوم خرداد ماه 91. فال فروردين ماه 91. لينك اول. لينك دوم. فال ارديبهشت ماه 91
فال دو هفته نامه مجله موفقیت

فال دو هفته نامه مجله موفقیت فال مجله موفقيت نيمه اول ارديبهشت ماه 91. فال فروردين ماه 91.
فال مجله موفقیت نیمه اول بهمن

فال مجله موفقیت نیمه اول بهمن دوهفته نامه موفقيت شماره 228. فال نيمه ماه, بهمن, موفقيت,
فال مجله موفقیت نیمه اول اسفند

فال مجله موفقیت نیمه اول ارديبهشت: دوهفته نامه موفقيت
برچسب :