چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگی

پرداخت مستمری بازنشستگی وتامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که ، درقبال دریافت حق بیمه دردوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین وارائه خدمات درمانی به آنان وخانواده هایشان را ،در دوران بازنشستگی، برعهده می گیرد.

 
    شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی :
    بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی ( 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان )می رسند ، در صورتیکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرردر سن یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ 14/7/81 ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، یک سال به این سابقه اضافه میشود تا به بیست سال تمام برسد.به طوری که از 14/7/87 لغایت تاریخ 13/7/88 ، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 17 سال و از 14/7/88 لغایت 13/7/89 ، 18 سال خواهد بود .
   
    چند نکته مهم:
   
  •  در صورتی که بیمه شده 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگی برای مردان 50 سال وبرای زنان 45 سال تمام خواهد بود.
   
  •  درصورتیکه بیمه شده(مرد یا زن ) دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی کند.
   
  • زنان بیمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن ، مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند ،میتوانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.
   
  • درخواست بازنشستگی بعهده بیمه شده است و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهدکه بیمه شده را بازنشسته نماید، مگردرمواردی که بیمه شده مرد دارای 65 سال تمام وبیمه شده زن دارای 60سال تمام یا بیشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ بازنشستگی داشته باشد.تنها در اینصورت است که کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید .
لازم به ذکر است مقررات و ضوابط دیگری در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و آزادگان ،پیش از موعد کارکنان دولت و... وجود دارد که متقاضیان جهت کسب اطلاعات دقیق تر می توانند به آخرین شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه نمایند.
     
    روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی:
    میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از 35/30 (سی وپنج سی ام ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .
منظور از متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ،مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عددبیست وچهار است.
   
    مدارک لازم برای ارائه درخواست بازنشستگی :
   
  •  اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه بیمه شده
   
  •  اصل وتصویر کارت ملی
   
  •  فرم تکمیل شده در خواست بازنشستگی
   
  •  اصل وتصویرصفحات شناسنامه افراد تحت تکفل
   
  •  اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل
   
  •  اصل وتصویر سند ازدواج


مطالب مشابه :


مدیرعامل تامین اجتماعی کارکنان قراردادی ماده20 را هم ببیند

موضوع کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی 20 صندوق تأمین اجتماعی که به
قراردادهای امسال تمديد نشده است

ايلنا: جمعی از کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی نسبت به نپرداختن افزایش 15 درصدی
آزمون تعیین سطح علمی نیروهای قراردادی ماده 20

سازمان تامین اجتماعی استان گیلان - آزمون تعیین سطح علمی نیروهای قراردادی ماده 20 - تامین
قید بازنشستگی تامین اجتماعی به شرط ۲۰ سال خدمت خلاف قانون است

قید بازنشستگی تامین اجتماعی به داشتن 20 سال ماده 76 قانون تأمین
مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی منتشر شد

مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی ماده 40 قانون تامین تامین اجتماعی (مصوب 20
چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی 3بند3 ماده 80 قانون تامین 20/11/86 به بعد
قانون تامین اجتماعی (ماده 51 الی 82)

قانون تامین اجتماعی (ماده 51 الی 82) فصل‌ سوم‌ مقــرات‌ مالـي‌ (20) سال‌ سابقه‌ كار و
مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي چاپ 88 منتشرشد

تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی ماده 8 قانون تامین تامین اجتماعی (مصوب 20
تأمین اجتماعی ابلاغیه دولت را اجرا نمی‌کند

تأمین اجتماعی ماده (76) قانون تامین اجتماعی که افرادی که حداقل 20 سال متوالی
برچسب :