ضمن خدمت فرهنگیان فریدونشهر

سامانه فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور راه اندازی شد فرهنگیان محترم می توانند بامراجعه به سایتhttp://ltms.medu.ir/Login.aspxوواردکردن کدپرسنلی وایمیل خودبه سامانه واردشوندوازامکانات آن استفاده نمایند.ltms.medu.ir/Login.aspx
 paygah1.jpg


مطالب مشابه :


ltms سامانه ی جامع مدیریت آموزش ویادگیری فرهنگیان(ضمن خدمت)ltms

گروه آموزشی تاریخ استان اصفهان; ltms سامانه ی جامع مدیریت آموزش ویادگیری فرهنگیان(ضمن خدمت)
آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگیان

آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگیان. فرهنگیان گرامی جهت اطلاع از دوره های ضمن خدمت خود می
ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان. تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 20:1 | نویسنده : داودی
ضمن خدمت فرهنگ شناسی ( ناتوی فرهنگی)

دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگ شناسی ( ناتوی فرهنگی) توسط کانون بسیج فرهنگیان. سازمان آموزش و
ضمن خدمت فرهنگیان فریدونشهر

سامانه مسابقات قرآن کریم اصفهان. فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت)
محل برگزاری آزمون ضمن خدمت

محل برگزاری آزمون ضمن خدمت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان. سامانه سفر فرهنگیان اصفهان.
نامه ی فرهنگیان اصفهان در خصوص بیمه ی طلایی

نامه ی فرهنگیان اصفهان در خصوص بیمه ی طلایی ضمن خدمت فرهنگیان. وزارت آموزش
دوره ضمن خدمت فرهنگیان با موضوع اقتصاد مقاومتی

دوره ضمن خدمت فرهنگیان با (اصفهان) مربی تربیت آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت 16 ساعته برای
برچسب :