توکلی : تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه فرهنگیان، براساس گزینش سوابق تحصیلی

به نقل از پانا ؛حسین توکلی مشاور عالی سنجش آموزش کشور گفت:مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: در رابطه با برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی شرایط و ضوابط باید از طرف آموزش و پرورش به سازمان سنجش اعلام شود.
حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، اظهار کرد: از 19 بهمن ماه ثبت نام آزمون سراسری آغاز و تا 28 بهمن ماه ادامه دارد.
وی با اشاره به برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان، افزود: برگزاری این آزمون برای رشته هایی است که شرایط خاص دارند و به طور کلی تکمیل ظرفیت برای قسمت هایی است که بر اساس سوابق تحصیلی گزینش می شوند.
توکلی بیان کرد: در رابطه با برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی شرایط و ضوابط باید از طرف آموزش و پرورش به سازمان سنجش اعلام شود.
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش کشور، در حال حاضر پیگیر هستیم که این ضوابط برای امسال به موقع به دست ما رسیده تا بتوانیم در دفترچه راهنما درج کنیم. پس از رسیدن این شرایط و ابلاغ آن به سازمان سنجش، اطلاع رسانی کلی درباره شرایط ثبت نام و پذیرش خواهیم داشت.


مطالب مشابه :


اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای دانشگاه فرهنگیان با شرایط انتخاب رشته و تحصیل

هاي تحصيلي در دانشگاه شماره 2 تکمیل ظرفیت آزمون تربیت معلم, تکمیل ظرفیت,
اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای دانشگاه فرهنگیان با شرایط انتخاب رشته و تحصیل

اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای هاي تحصيلي در دانشگاه تربیت معلم, تکمیل ظرفیت,
ثبت نام دکتری دانشگاه تربیت معلم

دانشگاه تربیت معلم. در صورت فراهم شدن شرایط در دانشگاه، آزمون %20 ظرفیت پذیرفته
تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت در اطلاعیه و همچنین شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش تربیت معلم.
توکلی : تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه فرهنگیان، براساس گزینش سوابق تحصیلی

تکمیل ظرفیت دانشگاه تربیت معلم، با و دانشگاه شهید رجایی شرایط و
تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه فرهنگیان، براساس گزینش سوابق تحصیلی

تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی شرایط و
جدول‌های جزئیات رشته‌ها و دانشگاه‌های تکمیل ظرفیت

به تکمیل ظرفیت رشته دانشگاه تربیت معلم ظرفیت و شرایط هر دانشگاه
پذیرش دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم ) در کنکور سال 1393

دانشجویان دانشگاه (تربیت معلم ) دانشگاه در مرحله تکمیل ظرفیت عناوین رشته های
برچسب :