کوروش

                              به53.gifکوروش53.gif چه خواهیم گفت؟

 اگر سر بر آرد ز خاک.......

 

 اگر باز پرسد ز ما

 چه شد دین زرتشت پاک

 چه شد ملک ایران زمین

 کجایند مردان این سرزمین

 به کوروش چه خواهیم گفت؟

 اگر دید و پرسید از حال ما

 چه کردید بُرنده شمشیر خوش دستتان

 کجایند میران سر مستتان

 چه آمد سر خوی ایران پرستی

  چه کردید با کیش یزدان پرستی

  چرا پشت شیران شکــسته

 در ایران زمین غم سراسر نشسته

 چرا خامش و غم پرستید... های؟

 کمر را به همت نبستید... های؟

  چرا اینچنین زار و گریان شدید

 سر سفره خویش مهمان شدید

 چه شد عِرق میهن پرستیتان

 چه شد غیرت و شور و مستیتان

  سواران بی باک ما را چه شد

 ستوران چالاک ما را چه شد

چرا ملک تاراج می شود

جوانمرد محتاج می شود

چرا جشنهامان شد عزا

در آتشکده نیست بانگ دعا

چرا حال ایران زمین ناخوش است

چرا دشمنش اینچنین سرکش است

چرا بوی آزادگی نیست٬وای

بگو دشمن میهنم کیست٬های

...............DARIUSH.............


مطالب مشابه :


باز آمد بوی ماه مدرسه!!!

دانشگاه شیراز| اتوماسیون سر کلاس بهتره یا طبق تقویم آموزشی دانشگاه ۲۵ شهریور
دانشجو-غذا-سلف-زندگی!!!

دانشجویان مهندسی صنایع غذایی شیراز اتوماسیون آموزشی. غذایی دانشگاه شیراز ورودی 89
تولد

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه شیراز; جایی برای با هم بودن; اتوماسیون آموزشی دانشگاه
ابتکار!

جمع دانشجویان مهندسی منابع طبیعی ورودی 88 دانشگاه شیراز اتوماسیون اموزشی دانشگاه علوم
کوروش

دانشجویان مهندسی صنایع غذایی شیراز اتوماسیون آموزشی. غذایی دانشگاه شیراز ورودی 89
شهید یعنی: ...

دانشجویان مهندسی صنایع غذایی شیراز اتوماسیون آموزشی. غذایی دانشگاه شیراز ورودی 89
ساختمان دانشگاه های ملل مختلف

معرفی دانشمندان برتر دانشگاه شیراز سیستم اتوماسیون اموزشی ودانشجویی دانشگاه
برچسب :