هعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 .

 یادتونه؟ یادتونه وقتی پشت نیمکتای شکسته و کهنه مینشستیم 3نفری؟که بااون حال سر اینکه کی سر طبقه بشینه دعوا بود؟یادتونه؟   

 یادتونه وقتی کتاب فارسی رو باز میکردیم و بابا آب داد رو میخوندیم؟

   یادتونه؟

 یادتونه کلی همزاد پنداری میکردیم با چوپان دروغگووکبری خانوم وگاو عمو حسن و حسنک کجایی و دهقان فداکار و پترس و مهمونای کوبک خانوم؟ 

 یادتونه وقتی معلممون که اندازه پدرمادرمون دوسشون داشتیم بعد نوشتن تمرینا گچ نصفه رو روی تخته میذاشت و میگفت بنویسید؟  یادتونه؟

 یادتونه وقتی برای بار اولی که دفتر40برگمون رو باز میکردیم که توش بنویسیم چقد ذوق داشتیم؟

   یادتونه؟

 یادتونه وقتی میرسیدیم خونه تو فکروبرنامه ریزی به مشقامون بودیم که بتونیم برنامه کودکمون رو ببینیم؟ 

  

 غروبا تو کوچه بازی با دوستامونو یادتونه؟ 

 یادتونه وقتی پول تو جیبی هامونو میدایم ازاین بستنی و با لذت میخوردیم؟

  

 نمیدونم شماهم مث  من دوس داشتید یه وروجک داشته باشین؟   

شماهم مث من برای جودی آبد و آن شرلی وکاکه رو و و جورزوجولی ووانکینگها و مجیددلبند هممون دلتون میسوخت؟

 

شماهم دوس داشتین تو شهر بستنیها و خوانواده آقای هاشمی باشین؟

  


مطالب مشابه :


نوستالجیک

استختام · حسرت · مجمع جهاني شفتول و شفتولات (بر و بچ استختام ) · آوای آبیز · ♛ دُنیـــای مـ❤ــا♛ · بغض هایت را به همه کس نگو · میخندی · همه چی · طنز و کاریکاتور.
جوك - عكس - ترول

استختام · حسرت · مجمع جهاني شفتول و شفتولات (بر و بچ استختام ) · آوای آبیز · ♛ دُنیـــای مـ❤ــا♛ · بغض هایت را به همه کس نگو · میخندی · همه چی · طنز و کاریکاتور.
خخخخخخخخخخخخ

سلام چی شد؟(ساناز) · ترنم باران · استختام · حسرت · مجمع جهاني شفتول و شفتولات ( بر و بچ استختام ) · آوای آبیز · ♛دُنیـــای مـ❤ــا♛ · بغض هایت را به همه کس نگو.
هعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

استختام · حسرت · مجمع جهاني شفتول و شفتولات (بر و بچ استختام ) · آوای آبیز · ♛ دُنیـــای مـ❤ــا♛ · بغض هایت را به همه کس نگو · میخندی · همه چی · طنز و کاریکاتور.
عکس نوشته های فلسفی

سلام چی شد؟(ساناز) · ترنم باران · استختام · حسرت · مجمع جهاني شفتول و شفتولات ( بر و بچ استختام ) · آوای آبیز · ♛دُنیـــای مـ❤ــا♛ · بغض هایت را به همه کس نگو.
برچسب :