رمان قدرت دریای من|azadeh97


36984844702553633352.png

رمـــــــــــــــــــــــــانـ قدرتـ دریایـ منـ
اثر:azadeh97

به زودی!
موضوع رمانـ:

دختری از طبقه ی عام جامعه به اسم ستایش،کسی که با غرورو قدرتش مثل یه طوفان هر چی سر راهش باشرو ویران میکنه و وسعت استعدادش تو نگاه های خاص میشینه وعطش مبارزه رو توی اونا زنده میکنه.دختری که گاه شیطنتش دیگران و غرق لذت و گاه جدیتش همرو مسخ توانائیش میکنه.ستایشی که با شجاعت و پاک بودنش گیتاریست قابلی میشه ،کم کم از طبقه ی عام فاصله میگیره و می شه ستایشی که لایق ستایشه وبس.ستایشی که همیشه میخواست بزرگ بشه ، یه روز انقدر بزرگ میشه که قلبای سخت و نفوذ ناپذیرو شیفته ی خودش می کنه اما میون اونا نگاه عصیانگر ستایش بیشتر رو مردی اثر میزاره که استاد غرورو خشونته ، فردی که خاصه و با نگاه سردو یخیش ته مانده های گرما و احساسو نابود میکنه وفقط سرما میبخشه!شاید سرمای این نگاه و گرمای وجود دختری از جنس دریا ذره ذره از بین ببره....کسیکه از بزرگترین استادان گیتاریسته، فردی که ستایشو به دنیای مشهور بودن وارد میکنه و خودش تو دریای سادگی این دختر غرق میشه ...شاید ستایش تنها کسی باشه که نمیتونه در برابرش سرد باشه....بقیشو باید خودتون بخونید.
اینم اولین اثر من !!!
گفتم چاکرم؟
چاکرم!
......


مطالب مشابه :


رمان آبرویم را پس بده 3

رمان عشق و مانیا-miss samira. خدایا چه جوری از اون همه عشق وعطش به اینجا رسیدیم چرا به حرفهای
84گناهکار

رمان ♥ - 84گناهکار صورتش و به صورتم نزدیک کرد با عجز وعطش تو صداش، ملتهب و داغ زیر 164-رمان
رمان دنیا پس از دنیا قسمت 13

یک عشق - رمان پيشش باشم ولي ازقدرت علاقمون ميترسيدم اگه تنها ميبوديم با اين همه عشق وعطش
گناهکار 35

رمــــان ♥ - گناهکار 35 صورتش و به صورتم نزدیک کرد با عجز وعطش تو صداش ♥ 93- رمان عشــــق
رمان قدرت دریای من|azadeh97

رمان قدرت تو نگاه های خاص میشینه وعطش مبارزه رو توی اونا زنده رمان عشق و
رمان دنیا پس از دنیا قسمت 4

یک عشق - رمان دنیا پس از دنیا قسمت 4 - گرمابود وعطش ووسوسه _نميخوام مال علي باشي
برچسب :