پاییز

بیچاره پاییز دستش نمک ندارد

 

خودمانیم تقصیر خودش است . . .

بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد . . .

سیاست تابستان را هم ندارد که در ظاهر با آدمها گرم و صمیمی باشد ولی از پشت خنجری سوزناک بزند . . .

بیچاره . . .

بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد . . .

او پاییز است ؛ روراست و بخشنده . . ساده دل فکر میکند , اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزد ، روزی  . . . جایی . . . لحظه ای از خوبیهایش یاد میکنند .

خبر ندارد آدمها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند . . .

عادت آدمها همین است . . .

یکی به این پاییز بگوید آدمها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای . .

دست در  دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگهایت میگذارند و میگذرند ؛ تنها یادگاری که برایت میماند صدای خش خش برگهای تو بعد از رفتن آنهاست . تو میمانی و تنها به رفتنشان نگاه میکنی . . .

. . . خستگی  عاشقی در تنت میماند . . .


مطالب مشابه :


فرماندار جوانرود: ستاد تنظیم بازار برنحوه ارایه مایحتاج عمومی مردم نظارت بیشتری داشته باشد

فرماندار جوانرود: ستاد تنظیم بازار برنحوه ارایه مایحتاج عمومی مردم نظارت بیشتری داشته باشد
ستاد تنظیم بازار درآستانه نوروز بر ارایه مایحتاج عمومی مردم بیشتر نظارت کند

آفتاب جوانرود - ستاد تنظیم بازار درآستانه نوروز بر ارایه مایحتاج عمومی مردم بیشتر نظارت کند
کوبانی

جوانرود - کوبانی - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود : وب سايت
کرمانشاه - جوانرود

محفل غم - کرمانشاه - جوانرود بر خرابه‌هاي الاني، قلعه و مسجد، بازار و مدرسه ساخته است.در
پس از باران

محمد حسین حیدری - جوانرود - پس از باران سایت بازار جوانرود. سایت شهرداری
پاییز

جوانرود - پاییز - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود : وب سايت
دانلود سریال عمر فاروق رضی الله عنه

جوانرود - دانلود سریال عمر فاروق رضی الله عنه - به نام خداوند بزرگ و دانا
بازارچه مرزی جوانرود

جوانرود - بازارچه مرزی جوانرود - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود :
در ایام نوروز 840 مورد بازرسی ار واحدهای صنفی جوانرود انجام گرفت است

آفتاب جوانرود باعرضه انواع کالااز قبیل مایحتاج عمومی مردم نقش موثری در تنظیم بازار
هیچ کالای در استان کرمانشاه حق افزایش قیمت نخواهد داشت

نگاه جوانرود فتاح پور در نشست تنظیم بازار شهرستان جوانرود به نظارت وبازرسی ها از واحد
برچسب :