موضوع انشا برای پایه ششم

موضوع انشا برای پایه ششم

۱- موضوعات توصیفی مثل :درخت را توصیف کنیدیا...

۲- مناسبت های روز مثل :روز ولادت پیامبراکرم(ص) یا بزرگداشت فردوسی

۳- خاطره نویسی

۴- فایده نویسی مثل فایده باران ،برق و...

۵-می خواهید در آیندهچه کاره شوید.

۶- خلاصه نویسی(خلاصه ی یک کتاب، سریال)

۷- نامه نویسی(نامه ای به دوست ،پدر یاحتی اشیا)

۸- جان بخشی (سخن گفتن با زبان اشیا یا از زبان آن ها مثل من یک خودکارهستم و...)

۹- نظر خواهی مثل :نظر شما درباره ی نیمکت های این کلاس یا... چیست؟

۱۰- جمله های ناتمام مثل : باران تازه بند آمده بودوجنگل،سر سبز وشاداب شده بود و...

۱۱- گزارش نویسی مثل : گزارش باز دید از یک کارخانه قند... یا اردوگاه

۱۲- نوشته های تخیلی مثل :با زیر دریایی خود در اعماق دریا حرکت می کردم ناگهان ...

۱۳- زندگی شخصیت های دینی یا ملی یا ...

۱۴- شرح وظایف: وظیفه پلیس... یا ...

۱۵- قدر دانی از اطرافیان مثل: چگونه از پدر یا معلم و...خودقدر دانی کنیم و...

۱۶-نقد ونظر مثل دوست داریدمعلمتان چگونه باشید...

۱۷- نوشتن با کلمات داده شده مثل:موج- دریا-تشنگی-

۱۸- چرا؟(مثل:چرا به مدرسه می آییم،چرا...)

۱۹- ارائه ی یکداستان ناتمام در کلاس وادامه آناز سوی دانش آموزان

۲۰- توضیح وتشریح ضرب المثل ها

۲۱- نوشتن از روی تصاویر

۲۲- چه آرزوهایی دارید؟

۲۳- انتظارخود از دیگران مثل(انتظار از دوست ،مادر ،معلم،همسایه و...)

۲۴- شرح یک واقعه (مثل سیل،تصادف،یا...)

۲۵- احساس خود از دیدن...

۲۶- از چه چیز هایی بیش تر نارحت می شوید؟ چرا؟

۲۷- داستانی در کلاس بخوانید وبخواهیدباز نویسی کنند.

۲۸- داستانی در کلاس بخوانید وسوالی را مطرح کنیدتا به آن پاسخ دهند.


مطالب مشابه :


موضوع انشا برای پایه ششم

***رویای یک معلم*** - موضوع انشا برای پایه ششم - آموزگار پایه ششم ابتدایی *فرهادی نیا *
شادباش

***رویای یک معلم*** - شادباش - آموزگار پایه ششم ابتدایی *فرهادی نیا *
سایت های مرتبط با درس مطالعات اجتماعی

***رویای یک معلم*** - سایت های مرتبط با درس مطالعات اجتماعی - آموزگار پایه ششم ابتدایی *فرهادی
دانش آموزان عزیز....

***رویای یک معلم*** - دانش آموزان عزیز . - آموزگار پایه ششم ابتدایی *فرهادی نیا *
درس آزاد فارسی درس سیزدهم

***رویای یک معلم*** - درس آزاد فارسی درس سیزدهم - آموزگار پایه ششم ابتدایی *فرهادی نیا *
کتاب انگلیسی هفتم

رویای یک معلم - کتاب انگلیسی هفتم - کلاس ششمی های دبستان قرآنی و هوشمند زهرای مرضیه (س) - مشهد
عذر خواهی

رویای یک معلم - عذر خواهی - کلاس ششمی های دبستان قرآنی و هوشمند زهرای مرضیه (س) - مشهد مقدس
برچسب :