سالگرد استاد قسمت خانی

مراسم سالگرد استاد قسمت خانی  امروز برگزار می گردد لازم به ذکر است اعلامیه ختم

روز سوم استاد مورد اشاره در بالا مورد توجه شما سرورانم قرار گرفته است و از خداوند منان

آرزوی شادی روح آن عزیز را خواستاریم ....


مطالب مشابه :


نمونه اطلاعیه چهلم1

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم1 - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
نمونه اطلاعیه سالگرد

وفاتیه - نمونه اطلاعیه سالگرد - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
اعلامیه / مراسم ختم مرحوم حاج علی اصغر طسوجی روز اربعین در حسینیه آذربایجانیهای مقیم مرکز

جبهه توسعه ملی ایران - اعلامیه / مراسم ختم مرحوم حاج علی اصغر طسوجی روز اربعین در حسینیه
نمونه اطلاعیه چهلم2 یک پدر

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم2 یک پدر - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت
نمونه اطلاعیه سالگرد1

وفاتیه - نمونه اطلاعیه سالگرد1 - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
سالگرد استاد قسمت خانی

م راسم سالگرد استاد قسمت خانی امروز برگزار می گردد لازم به ذکر است اعلامیه ختم
تشکر و قدردانی

وفاتیه - تشکر و قدردانی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار
نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر
برچسب :