چند شعر عاشقانه از سعدی و حافظشعر از سعدی شیرازی


گر مرا بی‌تو در بهشت برند

دیده از دیدنش بخواهم دوخت

کاین چنینم خدای وعده نکرد

که مرا در بهشت باید سوخت4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

.....................................................................    ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم


می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم


زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

قد برافروز که از سرو کنی آزادمشمع هر جمع مشو ور نه بسوزی مارا

یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم


شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه

شور شیرین منما تا نکنی فرهادم


رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس

تا به خاک در آصف نرسد فریادم


حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که در بند توام آزادم

4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif4hhlg10.gif


معنی واژه  ها

طره = آویزه ، کناره

اغیار = مخالفان، دشمنان، آنکسانی  که از ما نیستند

فارغ = خلاص، دست از کار کشیدن ، رها کردن

شهره= مشهور، نامدار

آصف= وزیر یا دبیر سلیمان نبی

حاشا= هرگز ، ابدا ، در انکار نیز این واژه  را بکار میبرند.


مطالب مشابه :


چند شعر عاشقانه از سعدی و حافظ

Sherhaُُ - چند شعر عاشقانه از سعدی و حافظ - -شعر-ترانه Sher -taraneh khyam-sher-شعر های زیبای
تفاوت های شعر حافظ و سعدی

حافظ و سعدی هر دو از قله های شعر فارسی هستند. این دو که اشعارشان بازتاب فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
شعر های ازحضرت حافظ

عاشقانه های رویا - شعر های ازحضرت حافظ - تو را آرزو نخواهم کرد.هیچ وقت! تو را لحظه ای خواهم
شعر بهار حافظ

شعر بهار حافظ. ساقیا آمدن عید مبارک بادت. وان مواعید که کردی مرواد از یادت . در شگفتم که در
حافظ زندانی(خیلی زیاد نیست شعر ولی فک کنم جالب باشه)

شعر های از __ - حافظ زندانی(خیلی زیاد نیست شعر ولی فک کنم جالب باشه) - شعر هایی ____ که گاه گاهی
شعری از حافظ

شعر های عاشقانه از شاعران بزرگ - شعری از حافظ - زیباترین شعرهای عاشقانه از شاعران بزرگ - شعر
شجریان و حافظ

موســــيقی مــا - شجریان و حافظ - موسيقي ايران زمین About Persian Music
شخصیت های شعر حافظ

ادبیات فارسی دوره اول منطقه اسلام شهر - شخصیت های شعر حافظ - گزارش و اطلاع رسانی گروه ادبیات
شعر حافظ

بارون شعر دلتنگی - شعر حافظ - شعر و شعر و فقط قالب های سه
برچسب :