جمله زیبا

هر چه می خواهی باش!!!!

آخرش چهار سطر نوشته روی مرمر یک متری خواهی شد


مطالب مشابه :


جمله زیبا

سخن زیبا - جمله زیبا - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه ، داستانهای کوتاه و زیبا و .
بنویسم که یادم نرود

سخن زیبا - بنویسم که یادم نرود - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه ، داستانهای کوتاه
گل واژه های ناب و پر معنای زندگی

سخن زیبا - گل واژه های ناب و پر معنای زندگی - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه
خيانت

سخن زیبا - خيانت - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه ، داستانهای کوتاه و زیبا و .
قرآن من شرمنده ام از شریعتی

سخن زیبا - قرآن من شرمنده ام از شریعتی - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه
اشک یتیم پروین اعتصامی

سخن زیبا - اشک یتیم پروین اعتصامی - عکس های عبرت آموز و تاثیر گذار ,جملات کوتاه ، داستانهای
سخن زیبا 3

سخن زیبا - سخن زیبا 3 - سخن زیبا - سخنان زیبا , جملات زیبا , سخنان حکیمانه - سخن بزرگان ,جملات کوتاه
برچسب :