حدیث در مورد گفتن اذان و اقامه قبل از نماز

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسیکه با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند. و کسیکه با اقامه و بدون اذان نماز بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند.
راوی می گوید عرض کردم: طول هر صف چقدر است: فرمودند کوتاه ترین آن از شرق تا غرب و طولانی ترین آن از زمین تا آسمان

(ثواب الاعمال، ص ۵۴)


مطالب مشابه :


حدیث در مورد گفتن اذان و اقامه قبل از نماز

سلام بنده امیرحسین حاجی اریسمانی هدف خود را ترویج مسائل دین به خصوص در مورد مسجد و نماز قرار
حدیث در مورد مسجد سهله

حدیث در مورد مسجد
حدیث در مورد نماز

حدیث در مورد ۱- مؤذن ۲- امام جماعت ۳- کسی که وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و نماز را
حدیث در مورد نماز

حدیث در مورد ۱- مؤذن ۲- امام جماعت ۳- کسی که وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و نماز را
اهمیت نماز شب در آینه حدیث

سلام بنده امیرحسین حاجی اریسمانی هدف خود را ترویج مسائل دین به خصوص در مورد مسجد و نماز قرار
احاديثي در مورد اهميت مسجد

احاديثي در مورد اهميت مسجد خیلی دور نیست این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را
اخلاص در نماز:

حدیث. حدیث بنده امیرحسین حاجی اریسمانی هدف خود را ترویج مسائل دین به خصوص در مورد مسجد و
جایگاه نماز در ادیان آسمانی

بنده امیرحسین حاجی اریسمانی هدف خود را ترویج مسائل دین به خصوص در مورد مسجد حدیث ، مفصل می
برچسب :