نتیجه یک پژوهش: بررسی عوامل موثر بررضایت مشتریان از دیدمشتریان بانک سرمایه بااستفاده ازمدل کانو

امروزه نتایج تحقیقات حاکی از این است که رضایت مشتریان مؤثرترین راه برای افزایش سودآوری است، اگر بانک ها نتوانند رضایت مشتریان را کسب کنند به سوی زوال و نابودی پیش خواهند رفت. از سوی دیگر رضایت مشتری به عنوان یک پیش زمینه لازم برای وفاداری مشتری شناسایی شده و محققان زیادی درباره سهم رضایت مشتری در وفاداری مشتری صحبت کرده، بیان می کنند رضایت یک تعیین کننده اصلی برای هر سطحی از وفاداری به برند است. بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان ها و موسسات شده است، چون این امر ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری،سهم بازار و منافع سازمان دارد.

با در نظر گرفتن این که سودمندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک ها مشتری مداری است، در این پژوهش تلاش شده بود با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و همچنین بررسی میدانی به بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل بهبود یافته کانو پرداخته شود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که جامعه آماری آن را مشتریان بانک سرمایه درشهرتهران تشکیل می دهند و تعداد نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 302 نفر می باشد که با روش نمونه گیری طبقه بندی، نمونه ها انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که پایایی آن با آلفای کرونباخ 832/0 مورد تأیید قرار گرفت وبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها ی پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شده است.

بر مبنای نتایج بدست آمده در این پژوهش،در بخش الزامات انگیزشی، قضاوت دوستان در مورد کیفیت خدمات و ارائه مشاوره مالی به مشتریان بالاترین اولویت را داشتند،در بخش الزامات عملکردی، طول مدت انتظار در صف نوبت و ظاهر آراسته و خوب کارکنان بانک بالاترین اولویت را داشتند،در بخش الزامات اساسی، فضای کافی و دلگشای شعبه و بازبینی موجودی حساب از طریق اینترنت بالاترین اولویت را داشتند و در بخش الزامات بی تفاوتی، خواندن تبلیغات در روزنامه و جذابیت و زیبایی تبلیغات بانکی بالاترین اولویت را داشتند. و در پایان مقاله نیز پیشنهاداتی در جهت بهبود هر چه بیشتر رضایت مشتریان بانک نیز ارائه شده است .

نویسنده : آیلین رضاقلی بیگی
منبع : پایگاه اینترنتی مدیر


مطالب مشابه :


امکان برداشت و اخذ مانده حساب از طریق دستگاه های کارت خوان منصوب در شعب بانک رفاه

امکان برداشت و اخذ مانده حساب از طریق دستگاه های کارت خوان منصوب در کارمند بانک کشاورزی
نرم افزار موبایل بانک کشاورزی

نرم افزار پرداخت از طریق تلفن همراه بانک کشاورزی. فراتر از را از طریق موجودی حساب.
دشواری های بانک داری الکترونیک در ایران

توان از طریق شبکه اینترنت که به بانک با استفاده از نقد از موجودی حساب
صدور ویزا کارت(VISA CARD) توسط بانک ملت

دریافت خدمات از طریق تمامی و افتتاح یکی از انواع حساب های متمرکز بانک کشاورزی
نقش بانک‌ها در استفاده بهینه از دستگاه‌های پایانه فروش(p.o.s)

تجاری و بانک کشاورزی در میان ها، از طریق خطوط یا اخذ موجودی حساب
اس ام اس بانك چیست؟

ـ چنانچه مشتری در وقت اداری از طریق تلفن بانک به کسر از اس بانک کشاورزی : موجودی حساب
نتیجه یک پژوهش: بررسی عوامل موثر بررضایت مشتریان از دیدمشتریان بانک سرمایه بااستفاده ازمدل کانو

وبلاگ کارمند بانک کشاورزی از سایت رسمی بانک موجودی حساب از طریق اینترنت
بسته طلائی بانک ملت برای پزشکان

و امکان تائید مبلغ چک از طریق اینترنت از جمله و چک به حساب جام در بانک کشاورزی
اس ام اس بانك چيست؟

تلفن بانک به کسر از حساب و کشور که از طریق سیستم تلفن بانک در شعب بانک کشاورزی :
بانکداری همراه از دیدگاه 7 مدیر بانکی

نمایش موجودی حساب بانک کشاورزی: که از طریق خدمات همراه بانک
برچسب :