آشنایی با ورزش یوگا - با ورزش سالم بمانیم . ووووووررررررررررزززززززززشششششش

آشنـايي كوتاهي با ورزش يوگــا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جلســه ی اول

تاریخچـــــه  :

شروع يوگا به حدود  5 هزار سال قبل و آغاز تمدن‌هاي انساني بر مي گردد. استادان يوگا بر اين عقيده اند كه يوگا ازمكتب « شامانيسم » باستان منشأ گرفته است. هدف اوليه شامانيسم كه از مكاتب هند باستان است، شفا دادن مردم و درعين حال سوق دادن آن ها به مذهب بود. اولين شواهد يوگا، از اشكال حك شده بر سنگ در كوه‌هاي هندوستان بدست آمد كه برخي از حركات انجام يوگا را، نشان مي داد. سپس نوشته هايي در مورد يوگا در سنگ نوشته هاي تاريخي «ساراواتي» كه آمد اين سبك ها از همان دوران در تمدن‌هاي شرقي تمرين مي شد ولي تا قرن نوزدهم ميلادي به كشورهاي غربي نرسيد. از قرن بيستم به بعد، يوگا گسترش چشمگيري در تمام جهان يافت به طوري كه، هم اكنون در تمام كشورهاي دنيا اساتيد يوگا، مدارسي را براي تعليم علاقمندان به وجود آورده‌اند.

يوگا: ورزش جسـم و روان

« يوگا  »  فراتر از درمان بيماري هاي خاص جسمي و رواني، ويژگي فوق العاده اي دارد كه مي تواند به همه ی ما عرضه كند و آن، اين است كه يوگا، مي تواند شناختي را نسبت به خودمان ايجاد كند كه بتوانيم زندگي خود را تكامل بخشيم.  اين مهم ترين پيام يوگاست. البته دستيابي به چنين خودشناسي، مستلزم  زمان است، زيرا بايد عملاً، تجربه‌هايي بدست مي آيد.

بهترين مزيت يوگا اين است كه مي توانيد آن را درخانه يا در هر مكاني كه دلتان مي خواهد انجام دهيد. با روي آوردن به يوگا، در وقت خود نيز صرفه جويي مي كنيد؛ زيرا مي توانيد آن را در هر زمان از شبانه روز انجام دهيد.  اصول يوگا با هيچ دين و آئيني تناقض ندارد ضمن اين كه ، تمرينات يوگا و عميق شدن در آن به شما كمك مي كند دينتان را بهتر شناخته و به آن اعتقاد بيشتري پيدا كنيد.

نكـات كليـــدي در توصيف يوگـــا

كاربرد جامع و جهاني امروزين يوگا

الف   )   نوعي ورزش جسمي و ذهني است.

ب   )   روشي براي ايجاد تعادل جسم و ذهن است.

پ   )   راهكاري براي دستيابي به آرامش نسبي جسمي و ذهني است. ايجاد‌كننده ‌ي بهترين روحيه  و آمادگي جسماني و رواني نسبي براي انجام امور فردي و گروهي و در شرايط عادي و بحراني است.

ت   )   به عنوان ورزش همگاني (ورزش براي همه) مطرح است.

ث   )   داراي فدراسيون بين المللي و مسابقات جهاني است.

ج   )   در افزايش مهارت و آمادگي جسماني و رواني ورزشكاران در ساير رشته هاي ورزش قهرماني ،كاربرد دارد.

چ   )   در مديريت بيماريها و حفظ و ارتقاء سطح سلامتي در ابعاد جسمي، ذهني و روابط اجتماعي موثر و مفيد است.

ح   )   انجام تمرينات و آموزه هاي يوگا، نيازمند به وسايل و امكانات خاصي نمي باشد و مي تواند توسط هر فرد با حداقل امكانات نسبت به ساير ورزش ها از كودكي تا كهنسالي و در سلامتي، بيماري، معلوليت و در تمام مدت عمر، از آن سود جست.

**************

اغلب تصور مي شود كه استراحت كردن رفع خستگي، كاري ساده است ولي كارشناسان سلامتي مي گويند: چنانچه نتوانيم از تنش هاي آسيب رسان جسمي و ذهني رها شويم، نمي توانيم خستگي ها را به كمترين حد برسانيم، بنابراين حداقل سودمندي تمرينات و آموزه هاي يوگا اين است كه به ما نشان مي دهد چگونه از خستگي ها رها شده و احساس شادابي و نشاط كنيم.

درعهد باستان زندگي مردمان در دامنه كوه ها، دشت ها و كنار رودخانه ها مي گذشت، آنان مجبور بودند از همه امكانات طبيعي كه در اطرافشان قرار داشت بهره ببرند.

وقتي تاريخ را بررسي مي كنيم مي بينيم همه پيامبران ، عابدان، سالكان و عرفاي بزرگ براي ارتباط هر چه بيشتر با خالق و آفريننده خود كم و بيش در كوه ها و بلندي هاي محل زندگي خود مي زيسته‌اند.

حضرت موسي براي ارتباط با خدا به كوه تور آمد و شد مي كرد و پيغمبر اكرم با توجه به شرايط اقليمي سرزمين حجاز كوه حرا را انتخاب كرده بود و در آن جا به عبادت مي پرداخت.

عظمت كوه ها به بزرگي و كوچكي آن بستگي دارد  به نوك تيزي و مخروطي شكل بودن رأس آن ها، مردماني كه در نزديكي كوه هاي بلند و مرتفع زندگي مي كنند به مرور با آن ها مأنوس شده بر عظمت و بلندي آن مي بالند، آن ها با نگريستن به آسمان همواره خود را به خداي خود نزديك تر حس كرده، به وجود چنين ياران بي صدا و خاموش ولي بلندو پرابهت افتخار مي كنند. چنانچه مقايسه كنيم مي بينيم فاصله زمين تا آسمان نسبت به قله كوه تا آسمان تفاوت زيادي دارد و بر همين اساس و به لحاظ نزديكي كوه ها به آسمان كساني كه به ارتفاعات صعود مي كنند ازآرامش خاصي برخوردار مي شوند، آرامشي پايدار و ماندگار و بودن برفراز رشته كوه هاي بزرگ جهان از جمله هيماليا اين آرامش را دو چندان مي كند.

اگر به قدرت يوگا درارايه‌ي توانايي هاي فراوان، شك داريد، به داستان‌ها و مقاله هايي كه در شماره هاي بعدي به چاپ خواهد رسيد با ما همراه باشيد.

**************

منــــابع:

مجله دانش يوگا-شماره 31

مجله تخصصي «يوگا ژورنال» ترجمه‌ي نوشين طوسي

«  پژوهش در زمينه يوگا »: برگردان رامين راستي انتخاب از مجله يوگندرا چاپ هند سال 2006

**************

جلســه ی دوم

چرا يوگا اين قدر محبوبيت يافته است؟

يوگا براي بسياري از مردم به صورت ورزشي شناخته شده است كه بدن را از طريق حالت ها و حركت هايي به نام «آسانا»، تحت كشش قرار مي دهد و نيرومند مي سازد. براي عده ديگري از مردم، يوگا وسيله‌اي براي درك درون و تحقق رضايت مندي معنوي است و براي گروهي ديگر، تمرين مذهبي است كه اعتقاد و عمل كردن، به دنبال آن مي آيد. تمامي اين موارد گفته شده به نوعي درست هستند ولي، درك كاملي از اينكه يوگا چيست را مشكل مي كنند. پس يوگا چيست؟

يوگا چيزي فراتر از فقط يك سري حركات ورزشي خام است. يوگا يكي كردن ذهن، روان و جسم است و از فلسفه ودايي منشأ مي گيرد كه براي رسيدن به بينش دروني و سازگاري رواني، استفاده مي شده است. يوگا به طور كلي به انجام دادن سيستمي از حركات ورزشي اشاره مي كند كه با استفاده از اين فلسفه، پايه‌گذاري شده‌اند. جالب است بدانيد كه واژه يوگا از واژه سانسكريت يك «يونگ» «Yeung» كه به معني بهم پيوستن است، گرفته شده است. يوگي ها مي گويند اين روش، طريقتي روحاني است كه به تمامي جنبه هاي حيات از جمله، جسم، فكر، شعور و روح مي پردازد و در ظاهر، حركات ورزشي خاص، نمايان مي شود. يوگا سبك هاي متنوعي دارد و به طور سنتي شامل 8 راه اصلي مي شود:

«كارمايوگا»، «جانايوگا»،«هاتايوگا»،«پورنايوگا»، «تانترايوگا»، «ماهايوگا»«آشتانگايوگا»، و «راجايوگا» كه در دنياي غرب، يوگا غالباً به هاتايوگا و حالت ها، حركات و تكنيك هاي تنفس آن مي پردازد. هدف نهايي تمام سبك هاي يوگا، دستيابي به آزادي از رنج هاي اين دنيا و چرخه هاي تولد و مرگ است.

نياز ما، درك و شناخت عدم تعادل در ساختار احساساتمان و ايجاد هماهنگي در آن است. هنگامي كه بتوانيم اين عدم تعادل را هماهنگ كنيم و آن را به حالت تعادل و توان نزديك كنيم، كيفيت ذهن ما تغيير مي كند.البته همچنان به زندگي خود ادامه خواهيم داد،اما نگرش ما تغيير مي يابد. اگر از عينكي با شيشه صورتي رنگ استفاده كنيم، دنيا را صورتي خواهيم ديد و اگر عينك با شيشه سياه برچشم بگذاريم، دنيا را تيره و سياه خواهيم ديد. ولي اگر از عينك شفاف استفاده كنيم، دنيا را به همان رنگ واقعي خودش مشاهده خواهيم كرد.

بنابراين اولين توصيه يوگا اين است:

«  پيش از هر چيــز به خودت نگـــاه كن  »

هر عملي مثبت يا منفي ، بايد همراه با آگاهي انجام شود. اين اطمينان را بدست آوريد كه هر آنچه كه انجام مي دهيد براي رشد و توسعه طبيعت، خلاق و آفريننده خودتان و نيز در جهت رشد ساير استعدادها به كار خواهد آمد.

جلســه ی ســـوم

سبك هاي يوگا

انجام تمرين هاي يوگا سخت نيست،همه افراد و در هر سني يعني كودكان، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان مي توانند يوگا تمرين كنند.آنچه كه لازم است انجام دادن «آسانا» هاست كه به صورت حالات و حركات بدن تعريف مي شوند.ولي سبك هاي بسيار متعددي براي يوگا وجود دارد كه مبتديان بايد نوعي از يوگا را انتخاب كنند كه متناسب اندام،اهداف جسمي و روحي و شرايط سلامت آن ها باشد. بعضي از شايع ترين سبك ها يوگا در زير به طور خلاصه معرفي مي شوند تا به شما در انتخاب سبكي از يوگا كه مي خواهيد يوگا را با آن شروع كنيد، كمك كند:

الف   )   آناندا يوگا

آناندايوگا بر پايه تعليمات «پارام هاترايوگاناندا» استوار است كه به وسيله گردآوري ها و تعاليم شاگرد وي «سوامي كرياندا» به جهانيان معرفي گرديد.كلاس هاي آناندا بر وضعيت هايي كه جسم را براي مديتيشن آماده مي سازند،تعادل و هم ترازي صحيح بدن و تنفس كنترل شده، متمركز مي نمايند. اين كلاس ها يك تجربه آرامش بخش هستند و نه يك دوره ايروبيك و پرورش جسم. كلاس هاي فوق براي اشخاص با توانايي هاي متفاوت طراحي شده اند.

كلمه «آناندا» به معني خوشي و بركت است. هدف از اين نوع يوگا رسيدن به لذت ناب و خلسه است.

ب   )   آشتانگايوگا

«آشتانگايوگا» سبكي از يوگا بوده كه بر مهارت و استادي در كنترل جسم به عنوان مسيري براي رسيدن به روشني درون و تمركز تكيه دارد. اين سبك توسط «سوي.ك.پاتابي جويس» توسعه داده شد و خود به 9 قسمت تقسيم مي گردد:«ياما» (نظم و انضباط معنوي)،«نياما»(پرهيز و خودداري)، «آسانا»(وضعيت هاي جسماني)،«پراناياما»(كنترل نفس)،«پراتي هارا»(جدايي از محسوسات)،«دهيانا»(مديتيشن و تفكر)، «سامادهي»(خلسه) و «كاي واليا»(هدايت به سوي آزادي).

شامل يك سري از وضعيت هاي پويا و سريع براي رسيدن به قدرت و انعطاف پذيري جسمي است. «پوگاي قدرتي» يك نسخه اصلاح شده از آشتانگايوگاست. دونده ها، دوچرخه سواران، اسكيت بازها، اسكي بازان، شناگران، كوهنوردان، تنسورها، گلف بازان،بستكباليست ها و فوتباليست‌ها هنگامي كه قدرت، تعادل و تمركز بيشتري داشته باشند، از اين نوع يوگا بهره مي گيرند.

پ   )   هاتايوگا

هاتايوگا به صورت اساسي نوعي از يوگاست كه احتياج به رياضت كشيدن، تكنيك هاي تنفس و حركات خاصي دارد تا فرد به سطح خاصي از پاكي و معنويت برسد. از لغت رياضت در اين يوگا نترسيد زيرا حالتي از پرهيز است كه همه در زندگي مي توانيم به آن برسيم. هدف از اين سبك قراردادن بدن در وضعيتي است كه بتواند مديتيشن انجام دهد و به آرامش درون برسد.

ت   )   آينگاريوگا

اين سبك از يوگا توسط «ب.ك.س.آينگار» پايه گذاري شده است و بر جزئيات وضعيت ها(آساناها) و هم ترازي صحيح و دقيق بدن متمركز است. انواع مختلفي از وسايل كمكي و پشتيبان در اين نوع از يوگا، مورد استفاده قرار مي گيرند تا مبتدياني كه مانند افراد با تجربه انعطاف پذيري ندارند، تعادل خود را حفظ و از آسيب جلوگيري كنند، وسايلي از قبيل تخته ها و سكوها، صندلي، پتو و كمربند معمولاً در اين يوگا ديده مي شوند.

ث   )   كريپالويوگا

«كريپالويوگا»«يوگاي آگاهي» ناميده مي شود. اين سيستم تنفس صحيح، تعادل و هم ترازي و تنفس هماهنگ تأكيد مي كند.

افراد تحت تعليم، متناسب با قابليت ها و محدوديت هاي انعطاف پذيري و قدرت خويش، تمرينات را انجام مي دهند.

ج   )   شيواناندا

اين سبك از يوگا به وسيله «ويشنو دواناندا» گسترش يافت كه نام استاد را بر آن گذاشته است. شيواناندايوگا يكي از بزرگترين مدارس تعليم يوگا در سراسر دنياست.

چ   )   ويني يوگا

ويني يوگا توسط «سري.ت.كريشناما چارپا» به وجود آمد. اين نوع از يوگا بيشتر، به عنوان بخشي از يك روش براي توسعه تمرينات شخصي به حساب مي آيد تا سبكي مجزا در يوگا. عنصر كليدي در اين روش، رشد فرد است.

ح   )   كريا يوگا

روش هاي مختلفي براي رسيدن به «كريايوگا» وجود دارند. اين سبك از يوگا شامل مراحلي است كه با خود انعكاسي از طريق كنترل تنفس آغاز مي شوند. به وسيله تركيب كردن نور، ارتعاش و صوت يا تمركز، حركات و وضعيت ها و تنفس در خلال اجراي يك سري از تنيك ها، يك يوگي قادر به ورود به سطوح بالاتر ناخودآگاه مي گردد.

خ   )   بيكرام يوگا

«بيكرام جوهاردي» يكي از پردانش ترين اساتيد يوگا است كه پس از بردن جايزه بين المللي يوگا براي چهار بار، به سرعت در سطح جهان مورد توجه واقع شد.

وي سبك«بيكرام يوگا» را پايه ريزي كرد كه بر وضعيت هايي مرتباً به يك روش يكسان تكرار مي گردند تأكيد دارد.وضعيت هاي بدني خاص آن، عضلات را گرم كرده، به كنش وا مي دارند. جالب است بدانيد كه نام ديگر آن«يوگاي گرم»است؛ زيرا اتاقهاي تمرين آن تقريباً در دماي 38 درجه سانتي گراد، براي شبيه سازي آب و هواي هندوستان نگهداري مي شوند.

                                 جلسه ی چهارم

قـانون توانـائي مطلـق

منشأ همه آفرينش، آگاهي مطلق و توانائي مطلق است و راه پيوستن به توانائي مطلق مراقبه سرشار از سكوت، اتصال با طبيعت و عدم داوري است.

تمرين سكوت يعني اين كه با خود عهد ببنديد مدت زمان معيني فقط باشيد.تجربه سكوت يعني مدت معيني فقط باشيد.تجربه سكوت يعني مدت معيني از گفتگو، از تماشاي تلويزيون، گوش دادن به راديو، خواندن كتاب و انجام هر كار ديگري خودداري كنيد. فاصله ميان انديشه‌ها، وسيله اتصال شما به حيطه ی توانايي مطلق است.

داوري، ارزيابي مدام امور به صورت درت و نادرت يا نيك و بد است. وقتي مدام سرگرم ارزيابي و طبقه بندي و برچسب زدن و تجزيه و تحليل باشد، در گفتگوي درونتان تلاطم بسيار ايجاد مي‌كنيد. اين تلاطم موجب بند آمدن جريان نيرو ميان شما و حيطه ی توانائي مطلق مي‌شود.

هر روز مدتي را در ارتباط با طبيعت و نظاره خاموش هوشمندي درون موجودات زنده سپري كنيد. خاموش به تماشاي غروب بنشينيد،به صداي اقيانوس يا جويبار گوش فرادهيد يا از بوئيدن عطر گلي سرمست شويد.

قـانون بخشـايش

با اشتياق به بخشيدن آن چه مي‌جوئيم، فراواني كائنات را در طول زندگيمان به جريان مي‌اندازيم.

و راه آن اين است:   ((    ببخشيد، دريافت كنيد، به جريان اندازيد  ))

هر چه بيشتر ببخشيد، بيشتر دريافت مي‌كنيد. زيرا فراواني كائنات را در زندگيتان در جريان نگاه مي داريد. اگر شادي مي‌خواهيد، به ديگران شادي بدهيد، اگر محبت مي‌خواهيد، بياموزيد كه محبت كنيد. اگر توجه و قدرداني مي خواهيد، بياموزيد كه توجه و قدرداني نشان بدهيد. اگر وفور مادي مي‌خواهيد، به ديگران كمك كنيد تا از نظر مادي غني شوند. چنان‌چه با عمل بخشيدن، احساس مي‌كنيد كه چيزي را از دست داده‌ايد، واقعاً آن هديه را نداده‌ايد و موجب افزايش نخواهد شد. اگر با اكراه ببخشاييد، نيروئي در پس آن بخشايش وجود ندارد.

قانون عدم دلبستگـي

با اشتياق خود به گام نهادن در ناشناخته كه حيطه تمامي امكانات است، خود را به ذهن خلاقي مي‌سپاريم كه چرخش كائنات را هم نوا مي‌سازد. و راه آن اين است: :عدم دلبستگي، حكمت عدم يقين و امكانات نامحدود»

عدم دلبستگي به معناي عدم شور و شوق نيت. بدون شور و شوق، هيچ كاري به ثمر نخواهد رسيد. عدم دلبستگي به معناي عدم وابستگي به نتيجه دلخواه است.

عدم دلبستگي به مفهوم انجام دادن امور در نهايت تمركز و دقت، اما بدون دلبستگي به نتايج حاصل از آن امور است.

به خودم و اطرافيانم اين آزادي را خواهم داد كه همان‌گونه كه هستند باشند. عقيده‌ام را در هيچ موردي به ديگران تحميل نخواهم كرد.

با عدم دلبستگي در همه امور مشاركت خواهم جست

به حيطه ی تمامي امكانات گام خواهم نهاد و هيجاني را انتظار خواهم كشيد كه وقتي در برابر بي كرانگي انتخاب‌ها گشوده بمانم مي‌توانند رخ دهند.

وقتي به حيطه ی تمامي امكانات گام بگذارم، شادي و ماجرا و افسون و رمز و راز زندگي را تجربه خواهم كرد.

نگرش مثبت در زندگي

هيچ پديده‌اي به خودي خود خوب يا بد نيست بلكه نوع نگرش ماست كه آن را خوب يا بد جلوه مي‌دهد. به عنوان مثال مرگ را كه ما به عنوان پايان زندگي و بسيار نامطلوب مي‌پنداريم از نظر بسياري از انسان‌هاي آگاه، تازه شروع زندگي ابدي و حيات جاودان در جوار لطف و رحمت باريتعالي است.

ايمان به لطف پروردگار

خداوند همواره در كنار ماست. اگر اين جمله را عميقاً و قلباً باور كنيم آن وقت حس اعتمادي شگرف تمامي وجودمان را پر مي‌كند.اگر به زندگي مردان خدا دقت كنيم ملاحظه مي‌كنيم كه آن‌ها با ايمان كامل به عطوفت و مهرباني نامحدود پروردگار عالم همواره لبخندي از شادي و رضا بر چهره دارند و هرگز زانوي غم در بغل نمي‌گيرند.

ايمان به خداوند سروري بي پايان در قلب ما مي‌آفريند كه ما را رشار از عشق و شادي مي‌كند.

مايحتاج روزانه

دعا بخوانيد، مراقبه كنيدآگاه باشيد، بيدار بمانيد.

سجده كنيد، بيدار بمانيد.

حس كنيد. آواز و رود بخوانيد.

تنفس كنيد و لبخند بزنيد.

استراحت كنيد، لذت ببريد، بخنديد. بازي كنيد.

خلق كنيد و تصور كنيد. رها شويد. عفو كنيد، بپذيرد.

قدم بزنيد، تمرين كنيد، حركت كنيد.

كار كنيد. خدمت كنيد. كمك كنيد.

گوش دهيد. ياد بگيريد. تفحص كنيد. توجه كنيد. بينديشيد.

نفستان را بپروريد. قابليت‌هايتان را افزايش دهيد.

قناعتتان را زياد كنيد. انعطاف پذير باشيد.

روحيه دوستي و همكاري را پرورش دهيد.

آزادانه سخن بگوئيد. فراخ دل باشيد.

همه‌گير باشيد. سبك و راحت باشيد.

تقدير و تقديس كنيد. شكرگزار باشيد.

رشد كنيد. دوست بداريد.

به نرمي گام برداريد. به آرامي زندگي كنيد.

از قيد و بند رها شويد. بدرخشيد. حل شويد.

ساده باشيد. رها كنيد. اطمينان داشته باشيد.

دوباره متولد شويد.   منبع  :   كتاب بيداري بوداي درون - لاماسوريا داس

سـلام / آقـا  /  خـانـم  

گپ دوستـانه با شمـا  ( حرف خصوصـي )

حاصل همه‌ي چيزهايي را كه من در مورد يوگا در این وبلاگ درج کردم ، اینست که : (( اگر ورزش یوگا را جدي بگيريد خيلي در زندگي شما موثراست ، دوستی می گفت ؛ من به خاطر پاره‌اي از مشكلات دروني، به صورت ناخودآگاه به اين ورزش روي آوردم و توانستم درون خود را زنده كنم و به قولی دوباره متولد شوم. همه ی  مشكلاتی که سد راه پیشرفت و ترقم بود و روي روان و اعصابم اثر گذاشته بود ، و با خودم و خانواده ام مشکل داشتم ،  با روی آوردن به ورزش یوگا ،  الآن به جايي رسيده كه اصلاً اثری از آن مشکلات در زندگی من مشاهــده نمی شود یا به عبارت دیگر ، بهتر است بگویم اصلاً آنها را نمي شناسم و به یادشان نمی آورم ؛ واقعیّت اینکه هم گذر زمان و هم ورزش یوگا برای رفع این مشکل بسیار موفق افتادند ، بنابر این دوستانه به شما توصیه می کنم این راه را ادامه بدهید .

**************

با تشکّــر از :   فـاطمــه خانــم   فـانـی

مدیـر عامـل شرکت کاسپین رایـانـه ی آمــل

**************

جلسـه ی بعـدي : آناتومـي هـاتـايوگــا

(اثرات تمـرين يوگـا بر عضـلات بدن)

**************

محمـد    محمــودی هــرنـدی

خبرنگـار صـدا و سیمــا و مطبـوعـات منطقــه ی جلگــه ( هــرنـد )

[email protected]

5536  216  0913


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمي- كاربردي بابل- آمل مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد
آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريور 1389

آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي علمي-كاربردي فرهنگ و هنر واحد آمل. آمل
فهرست انجمن هاي علمي دانشگاه جامع علمي كاربردي راه يافته به ششمين جشنواره ملي حركت

فهرست انجمن هاي علمي دانشگاه جامع علمي فرهنگ و هنر جامع علمي كاربردي
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

سال 1386 دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه هنر و معماري دانشگاه) سايت واحد استاني
دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه ویرایش اطلاعات کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی مهر90

دانشگاه جامع علمي علمي كاربردي فرهنگ و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد
آینده شغلی رشته شیمی

نور مراکز ساری و آمل فرهنگ و هنر در سطوح مختلف كاربردي و علمي محض، در
آشنایی با ورزش یوگا - با ورزش سالم بمانیم . ووووووررررررررررزززززززززشششششش

اخبــار و دانشگاه جامع علمي كاربردي هرند . اطلاعیــه ی دانشگـاه جامع علمی
برچسب :