تلفن های ضروری دانشگاه آزاد آبادان- حوزه ریاست

حوزه ریاست

قسمت

متصدی

شهری

داخلی

ریاست واحد

عسگری

4460122

2212

دفتر ریاست

رکابدار

2211

حراست

حکیم پور

4460123

2214

2215

انتظامات

طایش

2213

گزینش

دولتشاه

4464713

2229

روابط عمومی

شفیدل

4464721

2230

دفتر فرهنگ

عزیزی

4464714

2231

ایثارگران

جاسمیان

2202

فوق برنامه

مشعلی

 

2203

امورخواهران

دلپسند

2221

قرآن و عترت

ثابت زاده

2222

قرآن و عترت

معلاوی

2200

بسیج برادران

افخمی

4466184

2235

2224

بسیج خواهران

2223

بسیج اساتید

حمزوی

2727

عمران

جوانمردی

2225

امور عمرانی

صفایی

2226

امور عمرانی

آخوندی

2238

امور حقوقی

دهداری

2714

تاسیسات

منعم

2227

درورودی

غلامی

2216

2217

درورودی

مرادان

2218

2232

ورودی خودرو

2233

نگهبانی خوابگاه

2634


مطالب مشابه :


تلفن های ضروری دانشگاه آزاد آبادان- حوزه ریاست

دانشگاه آزاد سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه تلفن های ضروری دانشگاه آزاد آبادان
عدم تشکیل کلاس های استاد عیدان پورصالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان; اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سؤالات جزای عمومی 1-دی ماه 90

البوعلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد آبادان و وکیل پایه یک اتوماسیون تغذیه دانشگاه
جزای عمومی 1- خرداد 91

البوعلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد آبادان و وکیل پایه یک اتوماسیون تغذیه دانشگاه
مدیران موفق در چه دانشگاهی درس خواندند

مهندسی شیمی دانشگاه آزاد آبادان; سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه دانشگاه آزاد
تالاب بین المللی شادگان- خوزستان

البوعلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد آبادان و وکیل پایه یک اتوماسیون تغذیه دانشگاه
جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 دی ماه 91

البوعلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد آبادان و وکیل پایه یک اتوماسیون تغذیه دانشگاه
مهندسي شيمی،آينده شغلي و بازار كار

مهندسی شیمی دانشگاه آزاد آبادان; سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه دانشگاه آزاد
مقاله های حقوق کیفری اقتصادی-بین الملل خلیج فارس-

البوعلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد آبادان و وکیل پایه یک اتوماسیون تغذیه دانشگاه
برچسب :