نکات ایمنی در آزمایشگاه

.   1- همواره عادت کنید با  روپوش مخصوص وارد آزمایشگاه شوید . درآزمایشگاه دستکش دست کرده و ماسک بزنید.

 2.هیچگاه با دستکش چشم , بینی , سایر اعضای بدن را نخارانید ولمس نکنید

 3 - همواره روی ظروف معرفها بر چسب نصب کنید . بر روی برچسب نام , فرمول , غلظت معرف را ثبت کنید . به بر چسب روی معرفها توجه کنید.

 

 4- در محیط آزمایشگاه جدی باشید . از شوخی جدا اجتناب کنید.

5- هرگز در آزمایشگاه چیزی نخورید ونیاشامید حتی آدامس نجوید .

عادتهایی هم چون جویدن ناخن و مالیدن قلم  به دهان را قطعا  ترک کنید

6- با دستکش از محل کار خارج نشوید.

7- هرگز برای کشیدن مواد آزمایشگاهی توسط پیپت از دهان استفاده نکنید.

8- همواره قبل از بازکردن درب ظروف مواد سمی ,هود را روشن کنید  .

9- همواره الکل,اتر , استون وسایر مواد قابل اشتعال را از شعله دور و درمکان های مخصوص خود قرار دهید .

10*- برای تهیه محلول رقیق اسید ها همواره اسید را آهسته آهسته با احتیاط به آب اضافه کنیم .از ریختن آب در اسید جدا خود دار ی کنید .

 

11- همواره درب ظروف حاوی معرفها را خوب ببندید

12- همواره از تماس دستها با الکل متانول خوداری کنید .الکل متانول به سرعت از طریق پوست جذب می شود .بخارات الکل متانول سمی است در صورت تماس دستها را با آب بشوئید.

13- همواره محیط آزمایشگاه را تمیز نگاه داشته . وسایل اضافی را از توی دست وپا دور کنید.

14- ورود حیوانات , حشرات را به آزمایشگاه کنترل کنید.

15- هرگز ماده شیمیائی که اضافه آمده جهت صرفه جوئی به ظرف اصلی برنگردانید.

16- هرگز مواد را جهت وزن کردن مستقیم در کفه ترازو نریزید.

17- هرگز دو ماده مختلف شیمیائی را قبل از آگاهی کامل از نتیجه واکنش با هم مخلوط نکنید.

18- هرگز درب دستگاه سانتریفیوژ ر ادر هنگام چرخش باز نکنید .هرگزبا دست از سرعت دستگاه سانتریفیوژ نکاهید.

19 - همواره جهت ساختن محلول های شیمیائی از آب مقطر استفاده کنید.

-20 در پایان کار, خود را ملزم بدانید وسایل ومواد را در جای خود قرارداده سطح میز کار خود را  خوب تمیز کنید


مطالب مشابه :


آشنایی با وسایل آزمایشگاه

ریختن ممکن است بر دست یا لباس هود آزمایشگاهی : (دوم متوسطه) نمونه سوال فیزیک
آزمایش های شیمی سال اول دوم و سوم دبیرستان

آزمایش های شیمی سال اول دوم و سوم واکنش زیر هود و با محلول به دست آوردن حجم اسید
آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

ریختن ممکن است بر دست یا لباس هود آزمایشگاهی : نوعی تهویه ی دوم بهمن 1393. هفته
آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

ریختن ممکن است بر دست یا لباس هود آزمایشگاهی : نوعی تهویه ی محفظه دار دوم دی ۱۳۹۳
لوازم آزمایشگاهی ( به همراه عکس)

شير شيشه اي بورت را همواره بايد با انگشتهاي دست چپ تر در بشر دوم آزمایشگاهی
انتقال باکتری از یک محیط به محیط دیگر

دانشجویان علوم آزمایشگاهی شعله یا زیر هود کلاس دو ی دوم را به همان ترتیب
شناخت وسایل آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی : شیوه دوم تا زدن کاغذ در صورت امکان از به دست
نکات ایمنی در آزمایشگاه

درآزمایشگاه دستکش دست 8- همواره قبل از بازکردن درب ظروف مواد سمی ,هود را هفته دوم
برچسب :